Τι αποκάλυψε η Aviva, τι αναμένει από αντασφαλιστές

Της Ελενας Ερμείδου

Στην ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, η Aviva αποκάλυψε ότι οι απώλειες από την πανδημία του κορωνοϊού θα φτάσουν 580 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η εταιρεία βρίσκεται στις επάλξεις και αναμένει τους αντασφαλιστές οι οποίοι θα καλύψουν το 63% του κόστους.

Ισχυρίζεται ότι οι απώλειες από την πανδημία έχουν αυξηθεί και έχουν φτάσει στα 441 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας, ήτοι στα 580 εκατομμύρια κατά προσέγγιση κατά τους υπολογισμούς λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σημερινό επιτόκιο.

Οι ισχυρισμοί υφίστανται και οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στα συμβόλαια διακοπής επιχειρηματικών λειτουργιών και στις απαιτήσεις για αποζημιώσεις που σχετίζονται με την ταξιδιωτική ασφάλιση. Επίσης από τον τομέα της υγείας και αποταμίευσης σε περιπτώσεις αυξημένης θνησιμότητας

Γι α όλα αυτά η Aviva δήλωσε ότι αναμένει ισχυρά στηρίγματα από τους αντασφαλιστές που φτάνουν τα 276 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας δηλαδή το 63% του συνόλου. Σε δολάρια φτάνουν τα 365 με το σημερινό επιτόκιο.

Αν η Aviva λάβει το ποσό από τους αντασφαλιστές οι καθαρές ζημιές από την πανδημία του κορωνοϊού θα μειωθούν στα 165 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας.

Φαίνεται ότι η Aviva έχει υψηλό ποσοστό εκχώρησης ζημιών σε αντασφαλιστές για να ανταποκριθεί με αυτό τον τρόπο στην πανδημία.

Διαβάστε:

Aviva vs Allianz: Ανταγωνισμός σκληρός στο γήπεδο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*