Αξιολογήσεις και Solvency πάνε μαζί, προτάσεις ΙΕ

Της Ελενας Ερμείδου

Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και Solvency II δεν πάνε χώρια δεδομένου του μεγάλου όγκου των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των ασφαλιστών. Είναι απαραίτητες  προκειμένου να απαντώνται οι απαιτήσεις του Solvency II και να υποβάλλονται οι αναφορές στις εποπτικές αρχές.

Τι κρατά τους ασφαλιστές στην επιφάνεια

Αποτελούν επίσης κεντρικό και αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισης ενός ασφαλιστή για τη διαχείριση κινδύνων, τις τοποθετήσεις, την διαχείριση και την στρατηγική των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Στις αγορές οι αξιολογήσεις υπογραμμίζει η Insurance Europe δίνονται από τρεις κυρίους οίκους αξιολόγησης, κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ολιγοπωλιακό. Στο πλαίσιο αυτό η Insurance Europe και ο κλάδος προτείνει τα εξής:

  • Οι τρίτοι πάροχοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν πληροφορίες ERP εάν ήταν δωρεάν και κατάλληλες για χρήση ως κύρια πηγή αξιολόγησης. Αυτό είναι δυνατόν μόνο εάν αξιολογήσεις είναι ελεύθερα διαθέσιμες για εσωτερικούς και κανονιστικούς σκοπούς, χωρίς συμφωνία άδειας, νομικές δεσμεύσεις.
  • Να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες βελτιώσεις για να καταστεί δυνατή η ανάκτηση πληροφοριών σε δομημένη και αυτοματοποιημένη μορφή, για παράδειγμα αυτόματη μεταφόρτωση ενός χαρτοφυλακίου σχετικών δεδομένων, να γίνονται πιο συχνά οι ενημερώσεις, και να υπάρχει ευελιξία στις χρονικές περιόδους σε ό,τι αφορά τις αξιολογήσεις, την ιχνηλασιμότητα των δεδομένων και λοιπές άλλες πληροφορίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*