Ανανέωση πιστοποίησης ISO 27001 για τη Warply για 5η συνεχόμενη χρονιά

Για 5η συνεχόμενη χρονιά η Warply ανανέωσε την Πιστοποίηση ISO 27001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που εφαρμόζει.Η ανανέωση της πιστοποίησης ISO 27001 είναι αποτέλεσμα ανεξάρτητης έρευνας που πραγματοποίησε ο οργανισμός LETRINA S.A. Κατά τη διαδικασία διαπιστώθηκε ότι οι πολιτικές, διαδικασίες και έλεγχοι ασφαλείας που εφαρμόζει η Warply είναι σύννομες με τα διεθνή πρότυπα και τις σχετικές παραμέτρους ασφάλειας, ιδιωτικότητας και ακεραιότητας.

Η Warply είναι, επίσης,  πιστοποιημένη με το PCI-DSS, έχοντας εξασφαλίσει με τις διαδικασίες που εφαρμόζειτην ασφαλή αποθήκευση δεδομένων καρτών και συναλλαγών.

Οι δύο πιστοποιήσεις αφορούν στο σύνολο των υπηρεσιώντης εταιρείας, στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και διαχείρισης δεδομένων πελατών και όπως σημειώνει η Μαρία Πάτση, COO της Warply:

«Η Warply, σαν ηγέτιδα εταιρεία στην Ευρώπη, επενδύει και υιοθέτει διεθνή πρότυπα ασφαλείας, που εξασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών της. Είναι η 5η συνεχόμενη χρονιά που ανανεώνουμε τις πιστοποιήσεις ISO 27001 και PCI-DSS αποδεικνύοντας τη συνεχή ενίσχυση και βελτίωση των καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων τεχνολογίας που παρέχουμε, κάτι που μας κάνει ιδιαιτέρως υπερήφανους.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*