Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Business English&Insurance English

Ολοκληρωμένο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Συστηματικής Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας

BUSINESS ENGLISH ΚΑΙ INSURANCE ENGLISH

Σε Περιβάλλον Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning

 

Παρουσίαση και Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020, 16.00-18.00

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει στα Μέλη του και το εκπαιδευτικό του κοινό, την εξαιρετικά σημαντική συνεργασία του με τον εγνωσμένου κύρους και ιστορικό Εκπαιδευτικό Οργανισμό Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών LINGUAPHONE, η οποία εκφράζεται στο Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε θέματα λειτουργικής αξιοποίησης της ορολογίας Business English και Insurance English.

Το εν λόγω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, elearning, οδηγεί τους αποφοίτους του σε Πιστοποιημένους Τίτλους Επάρκειας τους στην Αγγλική Γλώσσα, καθώς και σε αντίστοιχους Τίτλους Επάρκειας Business English και Insurance English.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μπορούν να ενταχθούν σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα Μαθησιακά Επίπεδα, κατόπιν ειδικού κατατακτήριου test ή κατά την επιλογή τους, με «γνώμονα» την επάρκειά τους στην Αγγλική Γλώσσα.

  • 1ο Μαθησιακό Επίπεδο

Basic English Language Level

  • 2o Μαθησιακό Επίπεδο

Intermediate English Language Level

  • 3o Μαθησιακό Επίπεδο

Advanced English Language Level

  • 4o Μαθησιακό Επίπεδο

Business English Level

  • 5ο Μαθησιακό Επίπεδο

Insurance English Level 

  • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ, ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζών, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική Γλώσσα, να τις πιστοποιήσουν και, επομένως, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, την απόδοση της εργασίας τους και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξής τους.

β. Ομοίως, Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν περαιτέρω την επάρκειά τους στη λειτουργική αξιοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας, της επιχειρησιακής ορολογίας και, πρωτίστως, της ασφαλιστικής, ώστε να διαπλατύνουν τους ασφαλιστικούς τους ορίζοντες και να μπορούν να διεισδύουν αποτελεσματικά στις ξενόγλωσσες πελατειακές αγορές της Χώρας μας και του Εξωτερικού.

Ειδικότερα:

γ. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών που επικοινωνούν με αλλοδαπούς ομολόγους τους και επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω ή να ισχυροποιήσουν την ικανότητα έκφρασης του επιχειρησιακού και ασφαλιστικού λεξιλογίου τους στην Αγγλική Γλώσσα.

δ. Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών που έχουν ως καθήκοντα τους τη σύνταξη ασφαλιστικών κειμένων, προτάσεων, προσφορών, μελετών και επιστολών στην Αγγλική Γλώσσα.

ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που συναλλάσσονται με αλλοδαπούς πελάτες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα και επιθυμούν να διεισδύσουν περισσότερο στην αγγλόγλωσση περιοχή της ασφαλιστικής αγοράς μας.

στ. Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών, που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος και συναλλάσσονται με αγγλόγλωσσους πελάτες τους.

Ευρύτερα:

ζ. Όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ή βελτιώσουν αισθητά την προφορική και γραπτή επάρκειά τους στην Αγγλική Γλώσσα, προς τον σκοπό ενίσχυσης της επαγγελματικής λειτουργικότητάς τους και της εργασιακής τους προοπτικής. 

  • ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*