Ποιος είναι ο νέος Επικεφαλής των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος;

Η EY Ελλάδος, πιστή στη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου και της στήριξης της ελληνικής αγοράς με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της, προσφέροντάς τους ευκαιρίες ανάπτυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώνουμε ότι από την 6η Ιουλίου 2020, ο κ. Ανδρέας Χατζηδαμιανού ανέλαβε Επικεφαλής των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY στην Ελλάδα.

Με συνολική εμπειρία 24 ετών στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες, ο κ. Ανδρέας Χατζηδαμιανού εντάχθηκε στην EY το 1999. Έχει μεγάλη εμπειρία σε ελέγχους στους κλάδους του πετρελαίου και φυσικού αερίου, των κατασκευών και της ακίνητης περιουσίας, των βιομηχανικών προϊόντων, της λιανικής, καθώς και της ναυτιλίας, στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο κος Χατζηδαμιανού, μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει σε πολλές Δημόσιες Εγγραφές για την εισαγωγή μετοχών και ομολόγων εταιρειών σε διεθνή χρηματιστήρια, ενώ έχει εργαστεί σε έργα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμμετέχοντας, παράλληλα, σε ποικίλα έργα προσαρμογής οικονομικών καταστάσεων στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ – IFRS) ή στα αμερικανικά πρότυπα US GAAP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*