Minetta: Οι αξιώσεις πριν και μετά τον κορωνοϊό

στην Έλενα Ερμείδου

Δεν προέκυψε κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή, αφού γενικότερα κινήθηκαν σε φυσιολογικά πλαίσια σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις για τις αποζημιώσεις στους κλάδους ζωής και υγείας, λόγω κορωνοϊού, αναφέρει στο iw ο διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών της ΜΙΝΕΤΤΑ, Νίκος Παυλόπουλος.

Μιλώντας για τον κλάδο αυτοκινήτου, αναφέρει πως ο περιορισμός των μετακινήσεων μείωσε, για το χρονικό διάστημα που ίσχυσε, τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων και κατ’ επέκταση τις σχετικές απαιτήσεις. Η μείωση όμως αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί χαρακτηριστική των ετήσιων αποτελεσμάτων για τον κλάδο αυτοκινήτου, μια που η συνολική επίδρασή της στους δείκτες ζημιάς πιθανότατα δεν θα είναι μεγάλη. Ήδη, μάλιστα, φαίνεται να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο από τις απαιτήσεις που προκύπτουν κατά τις πρώτες ημέρες μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Στην ερώτηση του iw αν εγκρίνονται όλες οι απαιτήσεις και με ποια κριτήρια χορηγείται μια αποζημίωση, ο κ. Παυλόπουλος απαντά:

«Για εμάς, στη ΜΙΝΕΤΤΑ, η άμεση και δίκαιη καταβολή αποζημίωσης στους ασφαλισμένους αποτελεί μια διαρκή προτεραιότητα. Ακόμα και κατά την περίοδο της πανδημίας, όπου στο σύνολό μας εργαζόμαστε απομακρυσμένα, συνεχίζουμε να διαχειριζόμαστε κάθε φάκελο αποζημίωσης με απλές διαδικασίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να φροντίζουμε για την, όσο το δυνατόν συντομότερη, καταβολή αποζημίωσης». Συμπλήρωσε δε ότι: «Οι αποζημιώσεις συνεχίζουν να δίδονται πάντοτε με γνώμονα τους όρους των συμβολαίων, αλλά και το σύνολο της ασφαλιστικής σύμβασης».

Απαντώντας μετά από τις συζητήσεις που έχουν γίνει σχετικά με τους όρους των συμβολαίων με αφορμή τον Covid-19, διευκρίνισε ότι οι όροι των προγραμμάτων της MINETTA επανεξετάζονται τακτικά και προσαρμόζονται –όποτε κρίνεται απαραίτητο– με βάση τα εκάστοτε δεδομένα και τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων. Επιδιώκεται –και είναι σημαντικό να τονιστεί– να υπάρχει πληρότητα καλύψεων σε όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα που διαθέτει η ασφαλιστική, προβλέποντας ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν, λειτουργώντας δηλαδή και προληπτικά.

Για παράδειγμα, το ξέσπασμα του Covid-19 δεν υπαγόρευσε κάποια αλλαγή όρων ή επιπρόσθετη κάλυψη, αφού ήδη στα προγράμματα της εταιρείας στους κλάδους ζωής και υγείας δεν υπήρχε εξαίρεση για πανδημία.

Κλείνοντας τρεις μήνες από την εποχή της καραντίνας, ο κ. Νίκος Παυλόπουλος επισημαίνει, μετά από σχετική ερώτηση, ότι η ασφαλιστική αγορά συνεχίζει το έργο της απρόσκοπτα, στο σύνολό της, επιτυγχάνοντας μάλιστα πολύ καλά επίπεδα προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Το μεγάλα ερωτηματικά της επιστροφής στην κανονικότητα –πότε και σε ποιο επίπεδο θα επέλθει αυτή– θα απαντηθούν κυρίως ως συνάρτηση της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, η οποία φαίνεται ότι θα επηρεαστεί αρνητικά σε αρκετό βαθμό τους επόμενους μήνες.

Οι εκτιμήσεις αυτήν τη στιγμή για το μέγεθος των οικονομικών επιπτώσεων δεν μπορούν να είναι ασφαλείς, αφού τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινά. Όσο κοινότυπο όμως κι αν ακούγεται, κάθε απότομη μεταβολή μπορεί να γεννήσει και ευκαιρίες, τις οποίες οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να εντοπίσουμε και να αξιοποιήσουμε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*