Η “βαριά ατζέντα” της -πρώτης διαδικτυακής- Γ.Σ. της I.U.M.I

Η ετήσια Γενική Συνέλευση της I.U.M.I. επρόκειτο να πραγματοποιηθεί  το 2020 στη Στοκχόλμη. Για πρώτη φορά στην ιστορία της I.U.M.I. εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών λόγω του COVID-19 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 14 έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Το συνέδριο είναι γνωστό για την περιεκτική και υψηλής ποιότητας θεματολογία του και οι Τεχνικές Επιτροπές της I.U.M.I. θα αναπτύξουν επίκαιρα workshops
εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου ομιλητές.

Θέμα του συνεδρίου φέτος είναι «Πλοήγηση σε μεταβαλλόμενα κλίματα -παροχή
τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση του μέλλοντος». (Navigating changing climates: Delivering expertise to shape the future). Στην ατζέντα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και ο COVID-19 και οι συνέπειές του στις θαλάσσιες ασφαλίσεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα workshopκαθημερινά,διάρκειας 90 -120 λεπτών.

Κάθε workshopθα διεξάγεται δύο φορές την ημέρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο. Προβλέπεται συνδυασμόςπαρουσιάσεων, συζητήσεων καιερωτήσεων και απαντήσεων διαδικτυακά.

Επιπλέον, η ιστοσελίδατου συνεδρίου www.iumi2020.comκαι η εφαρμογή του συνεδρίου θα είναι διαθέσιμες επιτρέποντας σε όλους τους συμμετέχοντες να προγραμματίσουν τησυμμετοχή τους.

Το κόστος συμμετοχής του φετινού συνεδρίου μειώνεται σημαντικάκαι ανέρχεται για τα μέλη της I.U.M.I. σε 5.500SEK, δηλαδή περίπου 525 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Φέτος διευρύνεται η δυνατότητα συμμετοχής στοσυνέδριοκαισε μη μέλη της I.U.M.I. (όπως μεσίτες ασφαλίσεων, πράκτορες κλπ) και το κόστος συμμετοχής αυτών ανέρχεται σε 6.500SEK, δηλαδή περίπου 620 ευρώ(πλέον ΦΠΑ).

Επισημαίνεται ότι το κόστος εγγραφής βαρύνει τις εταιρίες που θα ήθελαν να εκπροσωπηθούν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

Οι εκπρόσωποι του Τύπουκαι τα επίτιμα μέλη της IUMI, θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με τη Γραμματεία της IUMI για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους δωρεάν (corinna.wintjen@iumi.com).

Η εγγραφή είναι ατομική και μόνο για το εγγεγραμμένο άτομο και παρέχει
πρόσβαση σε όλα τα workshops καιτις παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού συνεδρίου της IUMI.

Η τελευταία ημέρα εγγραφής είναι η 4η Σεπτεμβρίου 2020.

Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό αυτό συνέδριο θα πρέπει να κάνετε την εγγραφή σας απευθείας μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου
www.iumi2020.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*