Γιατί οι επιχειρήσεις κόπηκαν από τα 800 ευρώ

Γράφει ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Πολλές επιχειρήσεις που αιτήθηκαν τη λήψη της ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ, διαπίστωσαν ότι ποτέ δεν έλαβαν τα χρήματα στους λογαριασμούς που είχαν ορίσει . Όλο αυτό το διάστημα παρέμεναν στα αναπάντητα ερωτηματικά ερευνώντας και υποθέτοντας τους πιθανούς λόγους για τους οποίους μπορεί να έχασαν αυτό το βοήθημα. Εχθές η ΑΑΔΕ σύμφωνα και με το από 6/5/2020 σχετικό δελτίου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, έστειλε απαντήσεις μέσω email για τους λόγους απόρριψης της αίτησης.

Ας δούμε αναλυτικά της περιπτώσεις βάσει των οποίων μπορεί μία επιχείρηση να «κόπηκε» από τον έλεγχο και τις διασταυρώσεις που έγιναν από την ΑΑΔΕ , η οποία ήταν αρμόδια να διαχωρίσει τους δικαιούχους και τους μη δικαιούχους του ειδικού επιδόματος.

  1. Ο αιτούμενος δεν ήταν ατομική επιχείρηση ή δεν είχε την εταιρική μορφή που απαιτούνταν σύμφωνα με τις εγκυκλίους ( ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) . Αξίζει να θυμίσουμε ότι από το επίδομα εξαιρούνταν οι ΑΕ αλλά και οποιεσδήποτε άλλες μορφές νομικών προσώπων , όπως είναι οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες , οι αθλητικοί σύλλογοι, τα σωματεία, οι ΚΥΝΣΕΠ αλλά και οι κοινωνίες κληρονόμων και κοινωνίες ΦΔΧ .
  2. Η επιχείρηση στις 17/3/2020 απασχολούσε πάνω από 20 εργαζόμενους. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους δεν μπορούσε να λάβουν το επίδομα , κακώς όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν άνω των 20 ατόμων με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Μάλιστα ο αριθμός των εργαζομένων λαμβάνονταν υπόψιν κατά απόλυτο αριθμό , χωρίς να υπολογίζεται αν ο εργαζόμενος είναι πλήρους απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης.
  3. Εάν ο αιτούμενος είχε βγάλει το προσωπικό ή μέρους του προσωπικού σε προσωρινή αναστολή εργασίας και παράλληλα δεν κράτησε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων το διάστημα 17/3/2020- 30/4/2020 ή απέλυσε εργαζόμενο που είχε βγάλει σε αναστολή. Αυτός ο λόγος ήταν ένας από τους επικρατέστερους λόγους που έκανε πολλούς επιχειρηματίες να πέσουν από τα σύννεφα. Το καθ’ όλα άδικο και παράλογο σε αυτή την αιτιολογία , είναι ότι δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν ο λόγος για τον οποίο αποχώρησε κάποιος εργαζόμενος. Δηλαδή κόπηκε επιχείρηση από το επίδομα , κλειστή με κρατική εντολή μάλιστα , γιατί εργαζόμενος της δήλωσε παραίτηση στις 21/3/2020. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του νόμου για να μην έχανε το επίδομα η επιχείρηση , την ίδια ημέρα θα έπρεπε να τον έχει αντικαταστήσει για να μην χάσει το επίδομα. Βέβαια μία λεπτομέρεια που αξίζει να τονιστεί είναι ότι η επιχείρηση αυτό το έμαθε στις 16/4/2020 που εκδόθηκε η εγκύκλιος που όριζε τις προϋποθέσεις. Με λίγα λόγια το έμαθε κατόπιν εορτής. Τα στοιχεία και σε αυτή την περίπτωση ελήφθησαν από το πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΗ. Το ίδιο το υπουργείο εργασίας σε άλλες περιπτώσεις αναγνωρίζει ότι « δεν θεωρείτε μείωση προσωπικού η οικειοθελής αποχώρηση , η λήξη σύμβασης και η αποχώρηση για λόγους συνταξιοδότησης» κάτι που είναι και το λογικό. Το ζήτημα θα πρέπει να επανεξεταστεί και να ξεκαθαριστεί άμεσα , γιατί το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε και στην επιστρεπτέα προκαταβολή που υπάρχει ο ίδιος προβληματικός όρος.
  4. Ο κύριος ΚΑΔ που είχε στις 20/3/2020 η αιτούμενη επιχείρηση ή αυτός που αναγράφονταν στο Ε3 του 2018 σαν ΚΑΔ με τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα, δεν ανήκουν στους ΚΑΔ της λίστας που περιλαμβάνει η εγκύκλιος 39162 ΕΞ 2020. Είχαμε τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι η εφαρμογή με τους ΚΑΔ θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι ο λεγόμενος επιστημονικός κλάδος ( λογιστές , εκπαίδευση, δικηγόροι , μηχανικοί ) που ήταν εκτός της λίστας των ΚΑΔ με την λογική ότι θα ελάμβαναν τα 600 ευρώ του επιδοτούμενου voucher. Βέβαια στην πράξη αποδείχθηκε ότι τα νομικά πρόσωπα που είχαν ΚΑΔ επιστημονικού κλάδου εξαιρέθηκαν και από τα δύο.
  5. Δεν είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2018 έως τις 20/3/2020 ή είχε υποβληθεί με μηδενικά έσοδα. Το εν λόγω μέτρο δεν αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη από το 2019 και μετά , ενώ επίσης δεν ισχύει ο περιορισμός των μηδενικών εσόδων για τις επιχειρήσεις που είχαν κάνει έναρξη από την 1/1/2018 και μετά.
  6. Οι επιχειρήσεις που είναι δηλωμένες ότι υπάγονται στο ΦΠΑ δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις που όριζε η εγκύκλιος Ε 2052/2020 της ΑΑΔΕ.
  7. Η αιτούμενη επιχείρηση έχει δηλωθεί ότι είναι σε αδράνεια ή σε καθεστώς εκκαθάρισης.
  8. Έχει ανασταλεί με εντολή της εφορίας το ΑΦΜ της επιχείρησης από την διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
  9. Η αιτούμενη επιχείρηση δεν έχει έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Οι προαναφερόμενοι λόγοι είναι αυτοί που επικαλέστηκε η ΑΑΔΕ στέλνοντας σχετικό email στους αιτούμενους που απέρριψε. Αξίζει να τονιστεί ότι δεν δίνεται προς το παρόν δυνατότητα ένστασης στις επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν, άρα δεν μπορούν να εκφράσουν καν τις αντιρρήσεις τους.

Εκτός αυτών  όμως υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος απόρριψης και αφορά στις επιχειρήσεις που δεν πρόλαβαν. Η επιχείρηση που δεν αιτήθηκε τη λήψη του ειδικού επιδόματος έως τις 28/4/2020 που ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, έχασε κάθε δικαίωμα εξέτασης της αίτησης. Εδώ πάμε σε μία άλλη κατηγορία αδικίας. Δεν συγχωρέθηκε το ανθρώπινο λάθος της παράληψης υποβολής της αίτησης ή του να μην πρόλαβε κάποιος , κάτι ανθρώπινο με τις τόσες εφαρμογές που έτρεχαν τότε. Βέβαια το ερώτημα που γεννάται είναι το εξής: Γιατί έπρεπε να γίνουν αιτήσεις από την στιγμή που υπήρχε εφαρμογή που έλεγχε τους περιορισμούς ; Δεν θα μπορούσε το σύστημα τρέξει μόνο του τις αιτήσεις , άρα να μείνει εκτός η πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους;

Πηγή: eea.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*