Αρχίζουν τα πρώτα webinars για διαμεσολαβητές με πρωτοβουλία του ΕΕΑ

Με ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία του Ε.Ε.Α. για παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ανταποκρίθηκαν αρμόδια κέντρα εκπαίδευσης και οργανώθηκαν τα πρώτα 2ωρα σεμινάρια με θέμα:  την προσαρμογή του κλάδου στα νέα δεδομένα.

Το Ε.Ε.Α. το οποίο δημιούργησε την ειδική πλατφόρμα για να υποστηρίζει τέτοιες δράσεις χαιρετίζει την προσφορά των εκπαιδευτικών κέντρων η οποία  είναι αναγνωρίσιμη και ευρύτερα από το σύνολο του κλάδου. Η επιμόρφωση-ενημέρωση των επαγγελματιών μέσω των σεμιναρίων είναι κάτι που επιδίωξε το Ε.Ε.Α. στο πλαίσιο των προσπαθειών του για διαρκή στήριξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με στόχο την υποβοήθηση για ένταξη των επαγγελματιών στο νέο περιβάλλον εργασίας.

 Τα πρώτα σεμινάρια με τους εκπαιδευτές τους, διαρθρώθηκαν ως εξής:  

  1. Στις  7  Μαΐου 2020 Μ. Τσικογιαννοπούλου, 17:00-19:00 (EIAS)
  2. Στις  12 Μαΐου 2020 Π. Λελεδάκης , 17:00-19:00 (IFAAcademy)
  3. Στις 13 Μαΐου 2020 Α. Αγγελάκης 18.00- 20.00 (business and life training)

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρώτο webinar πατήστε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*