Κτίριο ΕΟΠΥΥ

Δραστικά μέτρα για την ενίσχυση των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ

Την μετακίνηση φαρμακοποιών και διοικητικού προσωπικού από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις προς τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, προβλέπει απόφαση του προέδρου του Οργανισμού, Βασίλη Πλαγιανάκου. Στόχος είναι η ενίσχυση των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ με επιπλέον φαρμακοποιούς, ώστε να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι ασφαλισμένοι, λόγω της αυξημένης προσέλευσης για την εκτέλεση των τρίμηνων συνταγών.

Παράλληλα με την μετακίνηση των διοικητικών υπαλλήλων, θα διεκπεραιώνονται διοικητικές εργασίες των φαρμακείων, όπως η σωστή λειτουργία των τηλεφωνικών κέντρων για την ενημέρωση των ασφαλισμένων, αλλά και η τήρηση των αριθμών προτεραιότητας και των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των ασφαλισμένων που περιμένουν για την εκτέλεση των συνταγών τους.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται και στο πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας «Βοήθεια στο Σπίτι», που έχουν αναπτύξει ορισμένοι δήμοι και που σαν στόχο έχει την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Μέσω αυτού του προγράμματος, οι δήμοι εξυπηρετούν ήδη πολλούς ασφαλισμένους, στους οποίους χορηγούνται Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), εκτελώντας μέσω εκπροσώπων τους, τις συνταγές ΦΥΚ από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα πολλοί δήμοι που δεν έχουν αναπτύξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μεριμνούν για τις ευπαθείς ομάδες εφαρμόζοντας εναλλακτικούς τρόπους για την εξυπηρέτηση των δημοτών τους.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*