Προμηθειακό καθεστώς, πωλησιακά κίνητρα

Της Ελενας Ερμείδου

Τις τακτικές των περασμένων ετών καλούνται να ξεχάσουν ασφαλιστικές και ασφαλιστική διαμεσολάβηση, έχοντας θέσει ως στόχο την προστασία του καταναλωτή. H προστασία του καταναλωτή δεν εξαντλείται σε τυπικές υποχρεώσεις που περιγράφονται στο πλαίσιο ενός κανονισμού.

Πρέπει είπε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας οι επιμέρους διαδικασίες και λειτουργίες να στοχεύουν καθημερινά στην προστασία του καταναλωτή. Το ιδιότυπο αυτό καθεστώς προστασίας θα διέπει και τις συμφωνίες για το προμηθειακό καθεστώς και τα πωλησιακά κίνητρα.

Και όχι μόνο τις σχέσεις μεταξύ συντονιστών και πωλητών, τις σχέσεις μεταξύ διαμεσολαβητών και συνεργατών τους, καθώς και τις αποκλειστικές συνεργασίες μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζικών ιδρυμάτων.

Τα πράγματα ξεκαθαρίζουν δεν έχουν γίνει ακόμα ξεκάθαρα αλλά οι συνθήκες το ευνοούν. Μένει να συμμορφωθούν όλοι.

Η σημερινή εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς είναι εν πολλοίς πολύ πιο αντιπροσωπευτική του πραγματικού της τρόπου λειτουργίας.  Προσαρμόστηκε και συνεχίζει. Τα Ειδικά Μητρώα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι ένα ακόμα βήμα. Το στηρίζει το ΕΕΑ με ισχυρή φωνή με την υποστήριξη του Προέδρου τους Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, αλλά και όλα τα Επιμελητήρια της χώρας.

Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της ΤτΕ έρχεται και συμπληρώνει το κλειδί στο σταυρόλεξο του καταναλωτή.  Προληπτική εποπτεία, εποπτεία ασφάλισης έρχονται και συμπληρώνουν τα συστατικά για την προστασία του καταναλωτή και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Στα στηρίγματα των θεμελίων και οι νέες τεχνολογίες που έρχονται για να εξυπηρετήσουν τον πελάτη. Προσοχή όμως να μην το παρακάνουμε με τις νέες τεχνολογίες γιατί μερικές φορές λειτουργούν σε βάρος του πελάτη, μην το ξεχνάμε αυτό.

Οι ασφαλιστικές καλούνται να ακολουθήσουν τις εξελίξεις αλλά να μην χάσουν και τον στόχο.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*