Καμπανάκι ΕΕΑ για 700.000 ανασφάλιστα ΙΧ, καλεί την κυβέρνηση να δώσει λύση

Πονοκέφαλο συνεχίζει να προκαλεί το ζήτημα των ανασφάλιστων ΙΧ στους ελληνικούς δρόμους καθώς τα τελευταία στοιχεία σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι ξανά αρνητικά. Όπως εκτιμάται 700 περίπου χιλιάδες οχήματα κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, αποτελώντας δημόσιο κίνδυνο!

Όπως σημείωνεται σε σχετική ανακοίνωση:

Καταγγελίες και διαμαρτυρίες από όλη τη  χώρα φθάνουν στο Επιμελητήριο για την συνεχιζόμενη κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων στους δρόμους.

Το ΕΕΑ καλεί την κυβέρνηση να παρέμβει άμεσα και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το οξύτατο αυτό πρόβλημα με τις ολέθριες συνέπειες καθώς τα οχήματα χωρίς ασφάλιση ανέρχονται κατά τις εκτιμήσεις σε περίπου 700 χιλιάδες και συνιστούν δημόσιο κίνδυνο. 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, έως σήμερα επανειλημμένως  ασχολήθηκε, αποτάθηκε στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και τελικώς συνέβαλε στον βαθμό που του αναλογεί στο να ξεκινήσει να εφαρμόζεται ο νόμος για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων.  

Όμως, η εκ νέου εκτίναξη του αριθμού τους ενώ είχαν μειωθεί στις περίπου 250 χιλιάδες δείχνει ότι τα όσα μέτρα ελήφθησαν  έως σήμερα δεν επαρκούν.  

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο εμφανίζει αδυναμία η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί εφόσον υπάρξει βούληση. 

Η αναγκαία παρέμβαση είναι αυτή που θα επιτρέπει στο κράτος να εντοπίζει ακαριαία το όχημα που δεν έχει ασφάλιση.  

Σήμερα η υποδομή που δημιουργήθηκε είναι σημαντική.  Οργανώθηκαν βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικοποιήθηκε η καταγραφή των οχημάτων, ξεκαθαρίστηκαν τα αρχεία των διαφόρων υπηρεσιών και δικτυώθηκαν τα συστήματα καταγραφής αδειών κυκλοφορίας  και ασφαλισμένων οχημάτων. 

Συνεπώς μπορούν να γίνουν επιπλέον ρυθμίσεις, για τις οποίες το ΕΕΑ είναι έτοιμο να συμβάλλει, να υποδείξει, να συμβουλεύσει, να στηρίξει, τη σωστή κυβερνητική απόφαση που θα συντελέσει στο να μην κυκλοφορούν ανασφάλιστα οχήματα. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*