Λογότυπο ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Νέο Data Center με αναβαθμισμένες υπηρεσίες

Πολλαπλάσιες και ποιοτικότερες υπηρεσία θα παρέχει το νέο ανεξάρτητο Data Center του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως έχει δρομολογηθεί. Για την αναβάθμιση αυτή ο οργανισμός ενημερώνει τους ασφαλισμένους από τις 13 έως τις 15 Δεκεμβρίου δεν θα λειτουργούν ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ.

Το εν λόγω Data Center λειτουργεί ξεχωριστά από τις υποδομές του ΕΦΚΑ που μέχρι τώρα «φιλοξενούνταν».

Ένα νέο υπερσύγχρονο data center διαθέτει πλέον ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) θα παρέχει υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες σε δικαιούχους και συμβεβλημένους παρόχους με ευελιξία και αναπτύσσοντας νέες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα ο οργανισμός ενισχύεται κατρά 6 φορές η υπολογιστική ισχυ και κατά τέσσερις η ταχύτητα πρόσβασης στο λογισμικό εφαρμογών σε σχέση με τις υφιστάμενες υποδομές. Σε ημερήσια βάση, συνδέονται 60.000 απομακρυσμένοι χρήστες (πάροχοι του ΕΟΠΥΥ), 100.000 ασφαλισμένοι που αναζητούν ηλεκτρονικά πληροφορίες σχετικά με τον Οργανισμό και 1.300 υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ.

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες τεχνικές εργασίες, για το χρονικό διάστημα από ημέρα Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, δεν θα λειτουργούν ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ.

Ο οργανισμός διαβεβαιώνει ότι στις 16 Δεκεμβρίου όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ, θα επαναλειτουργούν πλήρως και αδιαλείπτως.

Πηγή: virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*