Τρίτη πιο υπεύθυνη ασφαλιστική στον κόσμο φέτος η AXA

Η ΑΧΑ ανακοίνωσε σήμερα με υπερηφάνεια ότι βελτίωσε τη θέση της στον Δείκτη Αειφορίας
Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index-DJSI) και κατατάσσεται πλέον στην Τρίτη θέση
στον ασφαλιστικό κλάδο.

Όπως επισημαίνει ο γαλλικός ασφαλιστικός όμιλος, το 2019 η συνολική βαθμολογία της ΑΧΑ
ανήλθε στο 83% και αυξήθηκε κατά τέσσερις μονάδες σε σχέση με το 2018. Ως αποτέλεσμα,
ανέβηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης από την Πέμπτη ένα χρόνο πριν.

Η ΑΧΑ σημείωσε πρόοδο σε όλους τους επιμέρους δείκτες, αφού «κέρδισε» τρεις μονάδες στον δείκτη «οικονομία», τέσσερις μονάδες στον δείκτη «κοινωνική ευθύνη» και δέκα μονάδες στον δείκτη «περιβάλλον».

«Η βελτίωση της θέσης της ΑΧΑ στην κατάταξη του δείκτη DJSI αποδεικνύει ότι η ενεργητική
στρατηγική μας στον τομέα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εστιάζει σε τρεις κεντρικούς
άξονες, την κλιματική αλλαγή, την υγεία και την κοινωνική συνοχή, μας πηγαίνει μπροστά»,
σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος του γαλλικού ομίλου Thomas Buberl.

H Céline Soubranne, επικεφαλής του Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΑΧΑ σχολίασε
από την πλευρά της ότι «Στην ΑΧΑ, ενσωματώνουμε πραγματικά την ΕΚΕ σε όλη την αλυσίδα
αξίας, κινητοποιώντας όλες τις διαφορετικές κατηγορίες επαγγελματιών και ενισχύοντας στην
πορεία την φορολογική διαφάνεια και το συνολικό περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα».

Ο δείκτης Dow Jones Sustainability World Index που αναπτύχθηκε από κοινού από την
RobecoSAM και την S&P Dow Jones Indices, περιέχει μόνο τις εταιρείες leaders της αειφόρου
ανάπτυξης, που κατατάσσονται στη βάση της ανάλυσης μιας σειράς περιβαλλοντικών και
κοινωνικών κριτηρίων καθώς και κριτηρίων εταιρικής διακυβέρνησης. Η ΑΧΑ περιλαμβάνεται
στον εν λόγω δείκτη από το 2007.

Λ.Χ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*