Πρόσοψη γραφείου της Generali

Στον δείκτη Dow Jones Sustainability World Index για 2η χρονιά η Generali!

Στον δείκτη Dow Jones Sustainability World Index, τον πιο διακεκριμένο διεθνή χρηματιστηριακό δείκτη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει συμπεριληφθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά η Generali, ενώ για πρώτη φορά ο Όμιλος συγκαταλέγεται και στον δείκτη Dow Jones Sustainability Europe Index.

«Αυτή η σημαντική αναγνώριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Generali για βιώσιμη ανάπτυξη, γεγονός που διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην στρατηγική Generali 2021» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον όμιλο ορισμένα από τα παραδείγματα των πρωτοβουλιών της Generali προς αυτή την κατεύθυνση αφορούν:

-Τη δέσμευσή της να διανείμει 4,5 δις ευρώ έως το 2021 σε «πράσινες» και βιώσιμες επενδύσεις και να αυξήσει τον αριθμό των προϊόντων με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

-Επιπλέον, ο σχεδιασμός Προγράμματος Υπεύθυνου Καταναλωτή, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών ως προς τη βιωσιμότητα

-Το επιχειρηματικό βραβείο για τις βιώσιμες SMEs.

Ο DJSI, που ξεκίνησε το 1999 ως ο πρώτος παγκόσμιος δείκτης βιωσιμότητας, παρακολουθεί τις κορυφαίες εταιρείες που βασίζονται στην αειφορία με βάση την ανάλυση των οικονομικά σημαντικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών παραγόντων (ESG) της RobecoSAM και της ισχυρής μεθοδολογίας του δείκτη S&P DJI’s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*