Άννη Βασιλιάγκου (Interasco): Να διαθέτουμε προϊόντα με λογικά ασφάλιστρα

Οι συνέργειες δημόσιου και ασφαλιστικού τομέα, αν και είναι απαραίτητες, σήμερα, δεν υπάρχουν, καθώς το κράτος δεν έχει αξιολογήσει ορθά τα αντισταθμιστικά οφέλη που η ενσωμάτωση της ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να προσφέρει στη χώρα, παρατηρεί η κ. Άννη Βασιλιάγκου, διευθύντρια του Κλάδου Υγείας και Προσωπικών Ατυχημάτων της Interasco ΑΕΓΑ.

Η κ. Βασιλιάγκου δηλώνει στο iw ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συνδράμει σε μεγάλο βαθμό τον δημόσιο, προς όφελος των ασφαλισμένων.

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου των προγραμμάτων New, η κ. Βασιλιάγκου απαριθμεί τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι ασφαλισμένοι από ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Αναλυτικά

 iw? Πώς διαμορφώνονται τα ασφάλιστρα πλέον στην Υγεία; Ποιοι είναι οι παράγοντες και ποιες οι τάσεις που τα καθορίζουν;

απ. Οι βασικές παράμετροι που καθορίζουν τα ασφάλιστρα κατά την έναρξη της ασφάλισης ενός συμβολαίου υγείας είναι κυρίως η ηλικία, η κατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου τη στιγμή που συμπληρώνεται η αίτηση ασφάλισης, το επάγγελμά του και, φυσικά, το πλήθος, το είδος, το ύψος και το εύρος των καλύψεων και των παροχών που θα επιλέξει.

Επιπλέον, ένας καθοριστικός παράγοντας για τον καθορισμό του ασφαλίστρου είναι η εξέλιξη των ιατρικών δαπανών για την περίθαλψη των ασφαλισμένων, ο οποίος βασίζεται στην εμπειρία των αποζημιώσεων που έχουν δοθεί στο παρελθόν, αλλά και η συνεχής παρακολούθηση των ιατρικών δαπανών όπως αυτές διαμορφώνονται από τη σύγχρονη Ιατρική, όπως για παράδειγμα η ρομποτική χειρουργική και οι ανοσοθεραπείες.

Γνωρίζοντας ότι η ζήτηση για υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης υγείας είναι μεγάλη και, συγχρόνως, το εισόδημα των πολιτών συρρικνώνεται, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό τους από το δημόσιο σύστημα υγείας, τα ασφάλιστρα που καλούνται να πληρώσουν μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε καταναλωτή, καθώς στην Interasco προσφέρεται μεγάλο εύρος καλύψεων και παροχών, έτσι ώστε το αγαθό της ιδιωτικής ασφάλισης να είναι προσιτό σε όλους.

 iw? Ποιο είναι το προφίλ ενός καλού διαμεσολαβητή;

απ. Η Interasco είναι μια εταιρεία που ανέκαθεν στηριζόταν και στήριζε τους συνεργάτες της και κυρίως τα ελεύθερα δίκτυα. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε διαχρονικά τα καλύτερα δυνατά μέσα στους συνεργάτες μας, ώστε να ενημερώνονται και να εκσυγχρονίζουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους, στοχεύοντας στη βέλτιστη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των ασφαλισμένων.

Ο κλάδος της υγείας είναι πράγματι απαιτητικός και προϋποθέτει ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα κατέχει όχι μόνο τη δυνατότητα να διακρίνει το βέλτιστο πρόγραμμα ασφάλισης για τον πελάτη του, αλλά και ότι χτίζει μια διαρκή και διαχρονική σχέση με τους ασφαλισμένους που τον επιλέγουν και τον εμπιστεύονται.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, σαν εταιρεία, είμαστε πάντα κοντά στους συνεργάτες μας και, διαμέσου των συνεργατών μας, και στους ασφαλισμένους μας. Παρέχουμε τη δυνατότητα στον συνεργάτη, μέσω του καινοτόμου και αναβαθμισμένου site μας, του My Interasco, να έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί, στα συμβεβλημένα νοσοκομειακά ιδρύματα με την εταιρεία μας, στους όρους του συμβολαίου του πελάτη του και των καλύψεών του, ώστε να είναι σε θέση να καθοδηγήσει και να στηρίξει τον πελάτη που θα χρειαστεί τη συμβουλή του.

Απώτερος στόχος μας είναι οι διαμεσολαβητές να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελατολογίου τους και να τους δώσουμε τα κατάλληλα εχέγγυα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις με επιτυχία και διάρκεια.

iw? Με ποιες μεθόδους περιορίζεται το κόστος υγείας;

απ. Ο κλάδος υγείας είναι από τους κλάδους με τη μεγαλύτερη ζήτηση από το καταναλωτικό κοινό σήμερα, το οποίο επιθυμεί με λογικά ασφάλιστρα να απολαμβάνει παροχές ανώτερης ποιότητας για την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψή του.

Πρωταρχικός στόχος για μια ασφαλιστική εταιρεία είναι η συγκράτηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας σε συνδυασμό με παροχές που θα καλύψουν τους ασφαλισμένους μας σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, όπως η υγεία.

Το κόστος μπορεί να περιοριστεί με την ενίσχυση και προβολή της αξίας της πρόληψης, με προγράμματα τακτικών ελέγχων των ασθενών με χρόνια προβλήματα, με τη μείωση της πολυφαρμακίας και τον ορθολογισμό της συνταγογράφησης, με την ψηφιακή ενσωμάτωση πρωτοκόλλων διαγνώσεων και θεραπειών και, φυσικά, επενδύοντας σε καινοτόμες συνεργασίες για την υιοθέτηση νέων τρόπων τιμολόγησης και αποζημίωσης.

Σκοπός όλων μας στην Interasco είναι να μπορούμε να διαθέτουμε στην αγορά προϊόντα με λογικά ασφάλιστρα, κάτι το οποίο καταφέραμε μέσα από τη σειρά καινοτόμων προγραμμάτων με την ονομασία New και ειδικά με το Platinum Family, που δίνει τη δυνατότητα εκπτώσεων σε οικογένειες που θα επιλέξουν να ασφαλιστούν στην Interasco με καλύψεις υψηλού επιπέδου.

Η διαρκής συζήτηση με τα ιδρύματα με τα οποία συνεργαζόμαστε είναι γόνιμη, καθοδηγούμενη πάντοτε από την επιθυμία της προστασίας του ασφαλισμένου από υπέρογκες χρεώσεις και παράλογες απαιτήσεις, διατηρώντας πάντα, με αυτόν τον τρόπο, τη δυνατότητα για τον ασφαλισμένο να απευθύνεται όχι μόνο σε ένα, αλλά σε όλα τα νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας, αλλά και του εξωτερικού.

Καταλήγοντας, πέραν των συνεργασιών μας με τα συμβεβλημένα νοσοκομεία, ένας σημαντικός παράγοντας είναι το άρτιο και δίκαιο προς τον πελάτη underwriting, η υιοθέτηση των ιατρικών πρωτοκόλλων, η ενίσχυση της πρόληψης μέσα από προγράμματα πρωτοβάθμιας υγείας, που μπορεί να αγοράσει ο ασφαλισμένος ή να είναι ενσωματωμένα στο νοσοκομειακό του πρόγραμμα –είναι μερικές από τις μεθόδους που ακολουθούμε στοχεύοντας στην ικανοποίηση των πελατών μας.

iw? Πώς μπορεί ένα πρόγραμμα υγείας να καλύψει τις ελλείψεις του δημόσιου συστήματος; Υπάρχουν συνέργειες;

απ. Είναι γεγονός ότι η δημόσια υγεία υφίσταται ίσως μία από τις μεγαλύτερες περικοπές από όλους τους τομείς των δημόσιων παροχών του κράτους. Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης –όπως άλλωστε γίνεται και στα περισσότερα κράτη στην Ευρώπη– μπορεί να συνδράμει και να αποφορτίσει τη δημόσια υγεία, έτσι ώστε να ισορροπηθεί ο όγκος των ασφαλισμένων στα κοινωνικά ταμεία, τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξητικές ανάγκες των πολιτών για παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Πριν λίγες μέρες, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την κυκλοφορία στην αγορά των καινούργιων προγραμμάτων υγείας της Interasco με την ονομασία New, τα οποία, με την ευελιξία και την καινοτομία που τα χαρακτηρίζει, δίνουν τη δυνατότητα στο πελάτη να επιλέξει μέσα από μια πολύ μεγάλη γκάμα καλύψεων και παροχών με χαμηλό ασφάλιστρο, δεδομένης της οικονομικής δυσχέρειας που επικρατεί.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων New της Interasco είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα για κάλυψη των εξόδων πριν, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, αλλά και μετά, επιβραβεύουν τον πελάτη και του παρέχουν και τη δυνατότητα πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Παρατηρείται, επίσης, μια όλο και αυξανόμενη ανάγκη των πολιτών, παρά την οικονομική κρίση, να στραφούν στην ιδιωτική ασφάλιση της υγείας τους, ακριβώς λόγω της αβεβαιότητας που κυριαρχεί στη δημόσια υγεία.

Στην Interasco αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των ασφαλισμένων και θεωρούμε πως η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι μια πολυτέλεια της σύγχρονης εποχής. Το να έχει κάποιος ένα πρόγραμμα υγείας που τον προστατεύει μεγαλώνοντας, από μια φερέγγυα και αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία, είναι αναγκαιότητα και σημαντική επιλογή.

Ωστόσο, σήμερα, πολλοί από τους πολίτες που διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση καλούνται να χρηματοδοτήσουν δύο συστήματα. Συνεπώς, είναι απαραίτητες οι συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα, καθώς το κράτος δεν έχει αξιολογήσει ορθά τα αντισταθμιστικά οφέλη που η ενσωμάτωση της ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να προσφέρει στη χώρα.

Είναι βέβαιο ότι διαμέσου της ιδιωτικής ασφάλισης οι πολίτες θα λάβουν το επιπλέον που με βεβαιότητα δεν μπορεί να τους παρέχει το δημόσιο σύστημα υγείας.

iw? Η τεχνολογία εξακολουθεί να διαμορφώνει τη χάραξη στρατηγικών. Στον τομέα της υγείας, ποιες καινοτομίες προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες;

απ. Αδιαμφισβήτητα, η τεχνολογία, και η ψηφιακή επανάσταση που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μην αγγίξει τον ασφαλιστικό κλάδο. Ο καθένας και η καθεμία από εμάς, πλέον, έχει την ιδιότητα και του ψηφιακού πολίτη μέσα σε ένα παγκόσμιο δίκτυο.

Η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει, έχει γίνει πιο εύκολη και πιο γρήγορη, και σε αυτό το πλαίσιο η διαδικασία της ασφάλισης, της πληροφόρησης αλλά και της αποζημίωσης δεν μπορεί να παραμείνει καθηλωμένη στα μέχρι πρόσφατα δεδομένα. Άλλωστε, και στον χώρο της υγείας η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής ιατρικής, των σύγχρονων μεθόδων και μηχανημάτων έρχεται να δημιουργήσει ένα νέο, δυναμικό περιβάλλον για τη διαχείριση της υγείας σε κάθε επίπεδο, όπου, βελτιώνοντας το προσδόκιμο και της ποιότητας ζωής, θέτει νέους στόχους και ανάγκες και για την ασφάλιση της υγείας.

Ο ενδιαφερόμενος να ασφαλίσει την υγεία του, στη σημερινή εποχή, θα ανατρέξει στο Διαδίκτυο, θα ελέγξει τη δυναμική της κάθε εταιρείας, ακόμα και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που θα επιλέξει, κάτι το οποίο δημιουργεί δύο μεγάλες προκλήσεις για τον κλάδο μας. Αφενός ως προς τον συνεργάτη να έχει στη διάθεσή του ένα ολοκληρωμένο και απολύτως εκσυγχρονισμένο σύστημα τιμολόγησης, καταχώρισης αίτησης ασφάλισης και παροχής όλου του πληροφοριακού υλικού που θα χρειαστεί ώστε να είναι σε θέση να ολοκληρώσει “on the spot” την πώληση, και αφετέρου ως προς τον ασφαλισμένο, να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση όποτε χρειαστεί στα συμβόλαιά του, τις αποζημιώσεις του, τις οφειλές του προς την εταιρεία, αλλά και την εξόφλησή τους.

Με γνώμονα τα παραπάνω, στην Interasco επενδύουμε στο κομμάτι της ψηφιοποίησης και της ένταξής μας στην digital εποχή και δεσμευόμαστε για ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη στο άμεσο μέλλον.

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί ήδη να τιμολογεί και να εκδίδει προσφορές ασφάλισης από όποια συσκευή επιθυμεί, από οποιοδήποτε σημείο βρεθεί και όποτε το θελήσει. Επίσης, μέσω του ανανεωμένου portal της εταιρείας μας ο συνεργάτης μπορεί να καταχωρεί και ηλεκτρονικά την αίτηση ασφάλισης, να επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μειώνει με αυτόν τον τρόπο τον χρόνο αναμονής του πελάτη του από τη διαδικασία του underwriting, η οποία με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά.

Επιπλέον, μέσω του www.interasco.gr ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα βρει οποιοδήποτε πληροφοριακό υλικό χρειάζεται είτε για την ενημέρωση του πελάτη του, είτε για την αποζημίωσή του, είτε για την τροποποίηση του συμβολαίου του.

Τέλος, η Interasco έδωσε τη δυνατότητα και στους ασφαλισμένους της να έχουν πρόσβαση στο συμβόλαιό τους, να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τις ανανεώσεις τους και να τις εξοφλούν ηλεκτρονικά άμεσα και εύκολα μέσω του My Interasco, ενώ επίσης ανταμείβονται με την εγγραφή τους στο My Interasco και My Interasco App μέσα από όλα τα ηλεκτρονικά μέσα (desktop, laptop, tablet, mobile app, AppleStore & AndroidStore) από το πρόγραμμα επιβράβευσης «Ευχαριστώ» σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

*Αναδημοσίευση από το IW

Διαβάστε επίσης: Βασίλης Νιάρχος (Prime Insurance): Επιβεβλημένα πλέον τα έργα ΣΔΙΤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*