Εντός τροχιάς για κέρδη 1,1 δισ. φέτος η  Hannover Re

Αύξηση 19,3% στα καθαρά κέρδη του γερμανικού αντασφαλιστικού ομίλου για το α’ εξάμηνο του έτους

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Τα αποτελέσματα β’ τριμήνου (και α’ εξαμήνου) του έτους που παρουσίασε ο γερμανικός αντασφαλιστικός όμιλος Hannover Re δείχνουν ότι βρίσκεται σε τροχιά για να επιτύχει τον στόχο για κέρδη 1,1 δισ. ευρώ για όλο το οικονομικό έτος, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Jean-Jacques Henchoz. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι κατά την περίοδο ανανεώσεων των αντασφαλιστικών συμβολαίων (renewals) Ιουνίου-Ιουλίου, ο όμιλος εξασφάλισε αυξήσεις τιμών που «είχαν καθυστερήσει κατά πολύ».

Τα καθαρά κέρδη της Hannover Re για το α’ εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 19,3% και διαμορφώθηκαν στα 662,5 εκατ. ευρώ από 555,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για το ίδιο διάστημα αυξήθηκαν κατά 17,1%, στα 11,69 δις. ευρώ έναντι 9,98 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018.

Ειδικά στον κλάδο περιουσίας-ατυχημάτων του ομίλου, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατέγραψαν αύξηση 21,3% το α’ εξάμηνο στα 7,84 δισ. ευρώ, τα δε καθαρά κέρδη σημείωσαν οριακή υποχώρηση 0,7% στα 431,4 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, ο συνδυασμένος δείκτης αυξήθηκε στο 96,7% (από 95,7% στο τέλος Ιουνίου 2018), ποσοστό που σύμφωνα με την Hannover Re παραμένει εντός του στρατηγικού στόχου για μέγιστο συνδυασμένο δείκτη 97% για ολόκληρο το 2019.

Όσον αφορά στον κλάδο ζωής και υγείας, τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 9,3% στα 3,84 δις. ευρώ (από 3,51 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν), τα δε καθαρά κέρδη σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση 75,5% στα 257,7 εκατ. ευρώ από 146,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2018.

Για την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2019, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκαν κατά 14,7% στα 5,32 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη κατά την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 30,8%, στα 368,9 εκατ. ευρώ από 281,9 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2018.

Στον κλάδο περιουσίας-ατυχημάτων, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 19,5% το β’ τρίμηνο (στα 3,45 δισ. ευρώ) τα δε καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,4% στα 212,3 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο. Στον κλάδο ζωής και υγείας, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 6,6% στα 1,86 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σημείωσαν άλμα 76,8%, στα 169,2 εκατ. ευρώ από 95,7 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με τον κ. Henchoz, τα αποτελέσματα του 2019 θα επηρεαστούν θετικά από εφάπαξ έσοδο 100 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με την συμμετοχή της Hannover Re στο Viridium Group. Τέλος, ο ίδιος έκανε ειδική μνεία στην «ισχυρότερη κερδοφορία του κλάδου ζωής και υγείας» (η οποία επίσης αποδίδεται εν πολλοίς στη συμμετοχή στο Viridium) καθώς και στον τερματισμό ζημιογόνων συμβολαίων ζωής στις ΗΠΑ το 2018, τα οποία επηρέαζαν αρνητικά τα αποτελέσματα της Hannover Re.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*