dav

Ευ. Σεβδαλής, Brokers Union: Τα αποκλειστικά προγράμματα που μας διαφοροποιούν

Ποιοτική αναβάθμιση στο έργο που παράγει συνολικά η ιδιωτική ασφάλιση παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, με τις οποίες η αγορά καλείται να εμβαθύνει και να εξειδικεύσει τις υπηρεσίες με σεβασμό στον καταναλωτή και με αυστηρή τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας. Αυτό εξηγεί, μεταξύ άλλων, ο κ. Ευάγγελος Σεβδαλής, Διευθυντής Κλάδου Ζωής & Υγείας της BROKERS UNION, τονίζοντας πως η BU έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες προετοιμασίας των συνεργατών της για το αύριο…

Η εταιρεία έχει ως μότο το «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ», έχοντας τον συνεργάτη σε πρώτο πλάνο, αλλά κυρίως παρέχοντας του μοναδικά πωλησιακά εργαλεία για την επαγγελματική του εξέλιξη, σημειώνει ο κ. Σεβδαλής. Όπως τονίζει επίσης, ο σχεδιασμός ειδικών προϊόντων αποκλειστικής διάθεσης από το δίκτυο της εταιρείας προσδίδει ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης στην αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, στρατηγική στόχευση αποτελεί η τεράστια δεξαμενή ατομικών συμβολαίων τα οποία διατίθενται στην ασφαλιστική αγορά με απαλλαγές έως 1.500€, μέσω ενός εκ των κυριότερων αποκλειστικών προγραμμάτων της, το ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας της BU.

Κατά τα άλλα, με το τρίπτυχο εκσυγχρονισμός – εξειδίκευση – εκπαίδευση η BU βάζει ψηλά τον πήχη της ποσοτικής και ποιοτικής ανάπτυξης στον κλάδο Ζωής & Υγείας, εκτιμώντας πως αποτελεί αναγκαιότητα για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος η εφαρμογή των τριών πυλώνων και οι συμπράξεις κρατικού και ιδιωτικού τομέα.

Συνέντευξη στον Βάιο Κρόκο

-Ποια πολιτική χαράζετε σε επίπεδο διαμεσολάβησης, και όχι μόνο, εν μέσω έντονων προκλήσεων (νέες τεχνολογίες, θεσμικό πλαίσιο κλπ). Ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης των συνεργατών σας;

Το μέλλον της BU είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δημιουργία των επαγγελματιών της επόμενης μέρας!
Ως εταιρία έχουμε ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες προετοιμασίας των συνεργατών μας για το αύριο… Η συνεχής εκπαίδευση σε σύγχρονα προγράμματα της αγοράς, αλλά και ο εναρμονισμός μας στις νέες οδηγίες αποτελούν προτεραιότητα μας.

Θεωρείται βέβαιο ότι, μόνο οι συνεργάτες οι οποίοι θα αποκτήσουν γνώση και εξειδίκευση θα μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις μελλοντικές προκλήσεις του επαγγέλματος μας. Η ανάλυση αναγκών του υποψηφίου πελάτη , ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων προτάσεων ασφάλισης, και η αναλυτική παρουσίαση των προγραμμάτων, είναι τα στοιχεία που θα μας χαρακτηρίζουν. Πρέπει να αφήσουμε στο παρελθόν την εικόνα του συνεργάτη ως απλού παραγγελιολήπτη αιτημάτων του πελάτη! Άλλωστε τα ανωτέρω επιτάσσει και το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ας αναρωτηθούμε όμως, είναι πρόκληση η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο επάγγελμα μας; Το νέο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο καλούμαστε να δράσουμε πόσο φιλικό είναι για τη δουλειά μας;

Θεωρώ ότι στην εποχή μας, κάθε τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο προώθησης του έργου μας, αρκεί η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών να γίνεται με σεβασμό στον καταναλωτή και με αυστηρή τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας.

Η γνώση, η εμπειρία, και η επαγγελματική μας καταξίωση είναι, η υπεραξίας μας ως επαγγελματίες, και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα τεχνολογικό εργαλείο ή άλλο φορέα προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Τις τελευταίες δεκαετίας έχουμε εισέλθει σε εργασιακό περιβάλλον πλήρως ψηφιακό, καθώς και σε καθεστώς πλήρους εξειδίκευσης στην παροχή υπηρεσιών και όχι μόνο.

Οφείλω να επισημάνω ότι, ο επαγγελματικός μας χώρος εν γένει, δεν έχει ακολουθήσει με τη ίδια ταχύτητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Κατά την άποψη μου, οι επαγγελματίες συνεργάτες θα πρέπει να εξειδικευτούν ακόμη περισσότερο στους κλάδους που έχουν επιλέξει να δραστηριοποιηθούν, ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν με επιτυχία το μελλοντικό θεσμικό τους ρόλο.
Εδώ συνίσταται η ευθύνη μας ως εταιρία, στην παροχή συνεχούς και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης προς τους συνεργάτες μας αλλά και εξειδίκευσης τους .

Αντιστοίχως, πιστεύω ότι και οι ασφαλιστικές εταιρίες από πλευράς τους θα πρέπει να επιδείξουν μια μεγαλύτερη εξειδίκευση τόσο σε προϊοντικό επίπεδο όσο και παροχής υπηρεσιών.

Τελικό αποτέλεσμα των ανωτέρω, θα είναι η ποιοτική αναβάθμιση του συνολικού παραγόμενου μας έργου ως επαγγελματικός κλάδος, το οποίο αποτελεί και ζητούμενο της κοινωνίας από εμάς.

-Πείτε μας για τα ατομικά/οικογενειακά και λοιπά ομαδικά προγράμματα ασφάλισης που παρέχετε; Υπάρχουν επίσης συμπληρωματικές καλύψεις;

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τις κυριότερες εταιρίες του χώρου, έχοντας εξασφαλίσει πληθώρα επιλογών προγραμμάτων για τους συνεργάτες και κατ επέκταση για τους πελάτες μας.

Βασικό στοιχείο διαφοροποίησης μας στην αγορά, αποτελεί ο σχεδιασμός ειδικών προϊόντων αποκλειστικής διάθεσης από το δίκτυο μας!

Ένα εκ των κυριοτέρων αποκλειστικών προγραμμάτων μας είναι το ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας των πελατών μας, το οποίο έχει ως βασική του φιλοσοφία, τη δημιουργία ολοκληρωμένων προτάσεων ασφάλισης των πελατών μας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Στόχευση μας είναι, η τεράστια δεξαμενή ατομικών συμβολαίων τα οποία διατίθενται στην ασφαλιστική αγορά με απαλλαγές έως 1.500€.

Με δεδομένο ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό των ατομικών συμβολαίων υγείας διατίθενται με απαλλαγή – ανεξάρτητα από το ποια εταιρία επιλέγεται ως κύρια εταιρία ασφάλισης- έχουμε τη δυνατότητα συνδυασμού προγραμμάτων με το ομαδικό μας, προσφέροντας μοναδικές λύσεις στην αγορά.

Συμπληρωματικά δε, μπορεί να συνδυαστεί και με οποιοδήποτε ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας της αγοράς συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση έως και μηδενισμό τυχόν συμμετοχής των ασφαλισμένων επι των συνολικών δαπανών νοσηλείας.

Όμως, αυτό που πραγματικά θα ήθελα να τονίσω και να διευκρινίσω σχετικά με την αξία των αποκλειστικών προγραμμάτων μας, και δει του ομαδικού σ/λ υγείας των πελατών μας, δεν είναι το γεγονός ότι εισπράττουμε ένα επιπλέον ασφάλιστρο από τον πελάτη, αλλά η αξία της μοναδικότητας μας στη δημιουργία συνδυασμού προγραμμάτων.

Αυτή η διαφοροποίηση προσδίδει μια επιπλέον αξία στους συνεργάτες μας έναντι των υπόλοιπων συναδέλφων μας στην αγορά!

Ένα δεύτερο σημαντικό ασφαλιστήριο το οποίο δημιουργήσαμε είναι το ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας των συνεργατών μας.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό προϊόν που σχεδιάσαμε μαζί την ασφαλιστική εταιρία που το υποστηρίζει, του οποίου οι καλύψεις είναι πολύ υψηλού επιπέδου ποιοτικά και ποσοτικά, θα σας πω δε ότι, είναι ανώτερο καλύψεων πολλών αντιστοίχων που διαθέτουν διακεκριμένες ασφαλιστικές εταιρίες.

Διαθέτουμε αποκλειστικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τους πελάτες μας με δίκτυο πανελλαδικής κάλυψης.
Επίσης, η εταιρία μας συνεργαζόμενη με τα Lloyds έχει τη δυνατότητα να παρέχει κάλυψη ειδικών κινδύνων που δεν παρέχονται από την εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

θεωρώ ότι επάξια στηρίζουμε τον τίτλο μας “BROKERS UNION” έχοντας τον συνεργάτη σε πρώτο πλάνο, αλλά κυρίως παρέχοντας του μοναδικά πωλησιακά εργαλεία για την επαγγελματική του εξέλιξη.
Άλλωστε και το μότο της εταιρίας μας είναι «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ».

-Που εστιάζει η φιλοσοφία της BU στον κλάδο Ζωής & Υγείας;

Η ΒU, ως ένας σύγχρονος ασφαλιστικός οργανισμός, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πελατών αλλά και των συνεργατών της, έχει επιλέξει να διακριθεί και στον συγκεκριμένο κλάδο, θέτοντας ως στρατηγική επιλογή την ανάπτυξη στον κλάδο ζωής & υγείας.

Βασική φιλοσοφία που διέπει τη δομή της λειτουργίας μας, αποτελεί η όσο το δυνατόν πληρέστερη και ολοκληρωμένη ενημέρωση και εξυπηρέτηση του συνεργάτη.

Για το σκοπό αυτό, έχουμε προχωρήσει στη δημιουργία δυο ομάδων υποστήριξης των συνεργατών μας, με πλήρως διακριτούς ρόλους.

Την ομάδα back office, η οποία είναι επιφορτισμένη με την διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων που διαχειρίζεται ο κλάδος, και την προσφάτως δημιουργηθείσα ομάδα Front office η οποία σκοπό έχει, την υποστήριξη και ανάπτυξη των συνεργατών που επιθυμούν να αναπτυχθούν στον κλάδο.

Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να αναφέρω το μότο μου, το οποίο αναλύω πάντοτε στις εκπαιδεύσεις των συνεργατών μας: «Η ¨ΖΩΗ¨ είναι ωραία με τη BU!»

Και τούτο διότι, απευθυνόμενος στου συνεργάτες οι οποίοι είναι γνώστες του κλάδου θα βρουν ένα τμήμα με υψηλή οργάνωση και εξυπηρέτηση, ενώ για τους συνεργάτες οι οποίοι δεν είναι τόσο μυημένοι στον κλάδο, θα βρουν την υποστήριξη που χρειάζονται για την ανάπτυξη τους!

-Ποια τα οφέλη ενός πελάτη της BU ως προς τις διαδικασίες και το support της εξυπηρέτησης;

Η φιλοσοφίας μας σχετικά με την εξυπηρέτηση του πελάτη, είναι να λαμβάνει άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση από την εταιρίας μας, χωρίς να χρειάζεται να αποταθεί στην ασφαλιστική του εταιρία. Κάθε επένδυση που πραγματοποιείται στη BU έχει ως τελικό αποδέκτη τον πελάτη μας!

Η αναβάθμιση σε τεχνολογικό εξοπλισμό, η επένδυση σε νέο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και η ολοκληρωμένη υποστήριξη των συνεργατών μας, αποσκοπεί αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Διαθέτουμε πλήρως οργανωμένα τμήματα ανά κλάδο στα οποία ο πελάτης έχει άμεση πρόσβαση επικοινωνίας. Τα αποκλειστικά προϊόντα που διαθέτουμε, καθώς και η ολιστική προσέγγιση στην κάλυψη των αναγκών τους, προσδίδουν τελική υπεραξία στους πελάτες μας.

Η αναβάθμιση των συνεργασιών μας με τις σημαντικότερες ασφαλιστικές εταιρίες στη επίπεδο vip συνεργατών, έχει ως συνεπαγόμενο ποιοτικό αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη μας. Η εκπαίδευση και εξειδίκευση των συνεργατών μας όπως ήδη αναλύσαμε, έχει επίσης θετικό και μόνο αντίκτυπο στους πελάτες μας, Άρα, ως καθαρά ανθρωποκεντρική εταιρία θα λέγαμε με μια φράση ότι, στη BU “οι πελάτες μας είναι εξασφαλισμένοι!

-Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι της BU στον εν λόγω κλάδο και τι εκτιμάτε ως προς την “μεγάλη εικόνα” το επόμενο διάστημα στην ασφάλιση Ζωής & Υγείας;

Πιστεύω ακράδαντα ότι οι προκλήσεις για το επάγγελμα μας είναι μεγάλες και είναι μπροστά μας! Νομοτελειακά, ο ιδιωτικός τομέας ασφάλισης θα αποτελέσει θεσμικό φορέα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, επομένως στη ¨ μεγάλη εικόνα¨ ανοίγεται πεδίον δόξης λαμπρό για τη δράση των επαγγελματιών του χώρου μας.

Κοινή παραδοχή για το σύνολο της κοινωνίας, αποτελεί η ανάγκη αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας.
Ολο και περισσότεροι θεσμικοί φορείς, τοποθετούνται περί της αναγκαιότητας σύμπραξης κρατικού και ιδιωτικού τομέα ασφάλισης.

Η εφαρμογή του συστήματος τριών πυλώνων ασφάλισης, καθίσταται ως απαραίτητη βάση για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Άλλωστε, μιλάμε για Υπαρκτά μοντέλα ασφάλισης τα οποία εφαρμόζονται στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού με μετρήσιμα πλέον ποσοτικά και ποιοτικά παραγόμενα αποτελέσματα.

Το κεντρικό όμως ζητούμενο το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει είναι, σε ποιο βαθμό είμαστε προετοιμασμένοι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για το ρόλο μας αυτό;

Πόσο προετοιμασμένοι είναι, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες διαμεσολάβησης αλλά και οι συνεργάτες για να στηρίξουν ουσιαστικά τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα του συστήματος;

Όπως ανέφερα και πριν, χρειάζεται να γίνει πρόοδος στο τρίπτυχο εκσυγχρονισμός, εξειδίκευση, εκπαίδευση.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας μας, αλλά και η αυστηρή εφαρμογή εποπτικών διαδικασιών τίθενται ως εχέγγυα για την αξιοπιστίας μας ως κλάδος.

Σε ότι αφορά τη BU και ειδικά για τους συνεργάτες μας όπου είναι και η ευθύνη μας, η εκπαίδευση, η εξειδίκευση και η ανάπτυξη τους, αποτελούν το βασικό μας στόχο! Σε συνδυασμό με την υλικοτεχνική υποστήριξη που παρέχουμε, θεωρώ ότι έχουν όλα τα εφόδια για να πρωταγωνιστήσουν στο αύριο του επαγγέλματος μας!

Κλείνοντας θα σας έλεγα ότι, στη BU έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη της ποσοτικής και ποιοτικής ανάπτυξης μας στον κλάδο Ζωής & Υγείας. Η συνεργασία μας με τους καλύτερους επαγγελματίες θα είναι η συνταγή επιτυχίας όλων των στόχων μας!