Σεμινάριο ασφαλιστικής και νομικής αντιμετώπισης θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων

Η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που χαρακτηρίζονται από τον εξαιρετικά και δυσάρεστα μεγάλο αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων της.  Μάλιστα, πάμπολλα είναι μοιραία, θανατηφόρα και αφορούν, έτσι, σε πραγματικά δυστυχήματα, αφού έχουν ανυπολόγιστες ανθρώπινες διαστάσεις, διαστάσεις απώλειας ανθρώπινης ζωής.

Οι επιπτώσεις τους είναι τεράστιες και αγγίζουν πολλούς θεσμούς, πρωτίστως την οικογένεια. Αγγίζουν, όμως, και τον θεσμό της Ασφάλισης, τον κοινωνικό ρόλο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και τον κοινωνικό ρόλο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Το Εκπαιδευτικό μας Σεμινάριο αναλύει ενδελεχώς το σύνολο των πλευρών του θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος και δίδει έμφαση στις νομικές και ασφαλιστικές παραμέτρους του, καθώς επίσης και στους τρόπους με τους οποίους οι Ασφαλιστικές Εταιρείες και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές είναι καλό να το αντιμετωπίζουν και να το διαχειρίζονται.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειαςοκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, έχουν ως εξής:  

 • Στατιστικά μεγέθη και συχνότητες τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων
 • Κοινωνικές και Ασφαλιστικές επιπτώσεις
 • Τα όρια ευθύνης του Ασφαλιστή
 • Η συνυπαιτιότητα στο τροχαίο ατύχημα
 • Το συντρέχον πταίσμα του παθόντος
 • Δικαιούχοι Αποζημίωσης
 • Έκταση Αποζημίωσης
 • Υποκατάσταση ασφαλιστικού φορέα
 • Υποκατάσταση ασφαλιστή από σύμβαση ασφάλισης ζωής
 • Αλλοδαπός παθών – εφαρμοστέο δίκαιο
 • Μεταγενέστερος θάνατος τραυματισθέντος
 • Σύνοψη και απαντήσεις σε περιπτώσεις ενδιαφέροντος

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης του θέματος, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική, τα πρωτόκολλα διαδικασιών και το νομικό περίγραμμα, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα casestudiesκαι στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο, το συνολικό πλαίσιο των πλευρών του θέματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Λεωφόρος Συγγρού 106, 117 41 Αθήνα
INSURANCE INSTITUTE OF GREECE 106 Syngrou Avenue, 117 41 Athens, Greece

(+30) 210.92.19.660/684,  (+30) 210.92.19.917, eiasinfo@eias.gr

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, των Τομέων Γενικών Ασφαλίσεων, που διαχειρίζονται θέματα του Κλάδου Αυτοκινήτου και επιθυμούν να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους και να εξειδικευθούν περαιτέρω επί του σημαντικού αυτού θέματος.

β. Πραγματογνώμονες και Διακανονιστές Ζημιών Αυτοκινήτουπου ειδικεύονται στην αξιολόγηση των ασφαλιστικών περιπτώσεων αλλά και τη διαχείριση σχετικών ασφαλιστικών απαιτήσεων.

γ. Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών και Δικηγόρους που αναλαμβάνουν τη Νομική Διαχείριση Θεμάτων που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα και τις επιπτώσεις τους.

δ. Στελέχη εκπαίδευσης, Πωλήσεων,ProductManagementκαι Operationsπου διδάσκουν ή προωθούν Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου.

ε. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδωνπου εξειδικεύονται στις πωλήσεις Ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και είναι σκόπιμο να γνωρίζουν τις ειδικότερες πλευρές τους.

στ. Ενδιαφερομένους να αναπτύξουν καλή τεχνογνωσία επί του θέματος.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να παρουσιάσει την έκταση του προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων, την ένταση και τη συχνότητα τους, καθώς και τις διαστάσεις και επιπτώσεις τους.
 • Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης των παραμέτρων, ασφαλιστικών, νομικών και άλλων, θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.
 • Να αναλύσει ειδικές πλευρές του νομικού πλαισίου που ρυθμίζει τις έννοιες της ευθύνης και της αποζημίωσης στις περιπτώσεις επέλευσης θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, όπως και την πλέον πρόσφατη νομολογία επί σχετικών ζητημάτων με σκοπό  τον αποτελεσματικό  χειρισμό, έλεγχο και διαχείριση των σχετικών ασφαλιστικών περιπτώσεων.
 • Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα και κοινωνικά ζητήματα στο σύνολό τους.
 • Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία νομικής πρακτικής και ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται επί του θέματος.
 • Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (casestudies) Τροχαίων Ατυχημάτων προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του εκπαιδευτικού κοινού.

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν πλήρη λειτουργικότητα άριστης διαχείρισης σημαντικών περιπτώσεων και, επομένως, να έχουν ουσιαστικά ενισχύσει τις εργασιακές τους δυνατότητες και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξής τους περαιτέρω.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Η κα Πένη Σαριδάκη, Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγωμε υψηλή εξειδίκευση επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Νομική Σύμβουλος Ασφαλιστικών Εταιρειών, Τραπεζών και Φορέων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, συγγραφεύς νομικών και ασφαλιστικών εγχειριδίων και μελετών, με πολυετή εμπειρία επί του θέματος, τακτική συνεργάτης του Ε.Ι.Α.Σ. στις ενότητες Ασφαλιστικού Δικαίου του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100 ανά συμμετοχή

 Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τηΔευτέρα 1 Ιουλίου 2019.

 Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον FlashPlayer. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*