Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι: Τι πρέπει να προσέξετε με τους ΚΑΔ

Σύμφωνα με επίσημο άρθρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών αλλά και με το υπ’αριθμόν 1676 ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 14/05/2019, η Α.Α.Δ.Ε. προχωρά, ως γνωστόν πλέον, σε αυτόματη διόρθωση των Κ.Α.Δ. που αφορούν τους ασφαλιστικούς συμβούλους, χωρίς ενέργειες από τους φορολογούμενους. Ιδιαίτερη αναφορά για την θετική αυτή εξέλιξη έγινε και στην 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και επισημάνθηκε από τους κκ. Χατζηθεοδοσίου και Πιτσιλή. Τι πρέπει να προσέξουν όμως οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι;

Οι Αλλαγές των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας θα είναι οι κάτωθι:

66.22.10.01 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα —> Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου

66.22.10.05 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, με επαγγελματική εγκατάσταση—> Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, με επαγγελματική εγκατάσταση

66.22.10.06 Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση —> Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση

66.22.10.08 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων —> Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων

Και αντίστοιχα παύει η χρήση των παρακάτω Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας:

66.22.10.02 Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, με επαγγελματική εγκατάσταση —>Συμπεριλαμβάνεται στον Κ.Α.Δ. 66.22.10.01

66.22.10.03 Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση —> Συμπεριλαμβάνεται στον Κ.Α.Δ. 66.22.10.01

Αντιστοίχιση με κεντρικές διαδικασίες, διακοπή και έναρξη της δραστηριότητας 66.22.10.01, χωρίς ενέργεια των φορολογουμένων θα γίνει όσον αφορά τις επιχειρήσεις όπου στο φορολογικό μητρώο υπάρχουν ενεργές δραστηριότητες με τους ΚΑΔ των οποίων παύει η χρήση.

Ωστόσο σε περιπτώσεις νομικών προσώπων και δη σε Ι.Κ.Ε., όπου η επωνυμία πρέπει να είναι δηλωτική του σκοπού, ο ορισμός του ασφαλιστικού πράκτορα στο άρθρο του σκοπού και ο νόμιμος εκπρόσωπος που θα ορίζεται για τα ασφαλιστικά στο άρθρο διαχείρισης θα πρέπει να αλλάξει σύμφωνα με συγκεκριμένο κείμενο που ορίζει το επιμελητήριο.

Η αλλαγή αυτή, σύμφωνα με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, θα πρέπει να γίνει αφού κλείσει ο ασφαλιστής 2 χρόνια από την έκδοση της ασφαλιστικής του άδειας.

Όπως είχε τονίσει ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου «είναι σημαντική κάθε απόφαση που διευκολύνει τις επαγγελματικές τάξεις να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους χωρίς οποιοδήποτε εμπόδιο. Η συγκεκριμένη απόφαση απαλλάσσει τον κλάδο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από γραφειοκρατικές διαδικασίες και προσκόμματα που τυχόν θα συναντούσε ο κάθε επαγγελματίας εάν χρειαζόταν να απευθυνθεί στην εφορία και να καταθέσει σειρά απαιτούμενων εγγράφων απαραίτητων στην διαδικασία που επιβάλλεται για την μεταβολή του ΚΑΔ».

με πληροφορίες από eea.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*