Ο Γ. Φουφόπουλος για την ασφάλιση ηλεκτρικών πατινιών (video)

Μείζον ζήτημα ασφάλειας αποτελεί η χρήση και η κυκλοφορία με ηλεκτρικά πατίνια που έχουν γεμίσει την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η Lime μετέχει πλέον στην ομάδα εργασίας που συγκρότησε ο Δήμος Αθηναίων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και την εναρμόνιση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στόχος αυτής της ομάδας εργασίας είναι η κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης προς τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς (υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κλπ), οι οποίοι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν.

Ο Γιώργος Φουφόπουλος εκφράζει τον προβληματισμό του τονίζοντας την ανάγκη θέσπισης νομοθετικού πλαισίου κάτω από το οποίο θα κυκλοφορούν τα ηλεκτρικά πατίνια.