Νέα προγράμματα για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις 75 ώρες Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής σας

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β

Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων,

 Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019, 12:00 – 18:00

———————————————————————–

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ

Διερεύνηση & Ανάλυση Ασφαλιστικών Αναγκών ως Θεμελιώδεις Αρχές Συμβουλευτικών Πωλήσεων,

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019, 12:00 – 18:00

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα νέα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, όπως προαναφέρονται, διευκολύνουν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές μας, αλλά και διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που έχουν υποχρεώσεις Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής τους να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα και κατά τρόπο συστηματικό τις σχετικές απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Επανεκπαίδευσης του Τομέως Β, υπό τον τίτλο «Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων», προσθέτει δέκα (10) ώρες στη «διαδρομή» των εβδομήντα πέντε (75) απαιτούμενων ωρών Επανεκπαίδευσης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των υπόχρεων διοικητικών Στελεχών, όπως προβλέπει η Πράξη 45/21.11.2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ομοίως, το Πρόγραμμα Επανεκπαίδευσης του Τομέως Γ, υπό τον τίτλο «Διερεύνηση και Ανάλυση Ασφαλιστικών Αναγκών ως Θεμελιώδεις Αρχές Συμβουλευτικών Πωλήσεων», προσθέτει και αυτό  δέκα (10) ώρες Επανεκπαίδευσης, και ανταποκρίνεται, επίσης, στις προαναφερόμενες προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

 Η πρόβλεψη των δέκα (10) ωρών Επανεκπαίδευσης ανά Πρόγραμμα, διευκολύνει Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και διοικητικά Στελέχη που υπολείπονται των υποχρεώσεων Επανεκπαίδευσής τους, ενώ, την ίδια στιγμή, το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην προκαλεί χρονική επιβάρυνση σε άλλους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και διοικητικά Στελέχη, που έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους αυτές, κατά τακτικό τρόπο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

Τα προαναφερόμενα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών απευθύνονται σε:

α. Ασφαλιστικούς και Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, ειδικότερα Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

β. Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης)

γ. Διοικητικά Στελέχη Τραπεζών που ασκούν καθήκοντα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κύριος σκοπός των προαναφερόμενων Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, είναι η παροχή προς το εκπαιδευτικό τους κοινό άριστης και πλήρως αξιοποιήσιμης τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους, καθώς και η ουσιαστική διευκόλυνση του εκπαιδευτικού κοινού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, θα λάβουν πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, στο προσωπικό ή εργασιακό τους e-mail.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΠΡΟΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εισηγήτρια του Προγράμματος Επανεκπαίδευσης τουΤομέως Β είναι η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της Ασφαλιστικής Αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα.

Εισηγήτρια του Προγράμματος Επανεκπαίδευσηςτου Τομέως Γ είναι η κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου,Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσίας & Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στο ICBSAthensInternationalCollege, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA του Πανεπιστημίου Kingston της Μεγάλης Βρετανίας, με υψηλή εξειδίκευση στους Τομείς Επικοινωνίας, Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάπτυξης Πωλήσεων. Η κα Τσικογιαννοπούλου είναι.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

  • € 40 ανά ατομική συμμετοχή, ανά Πρόγραμμα
  • € 30 ανά συμμετοχήανά Πρόγραμμα, σε περιπτώσεις ενιαίας δήλωσης πολλαπλών συμμετοχών (άνω των τριών)
  • € 30 ανά ατομική συμμετοχή ανά Πρόγραμμα, στην περίπτωση παρακολούθησης του Προγράμματος σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning

 Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

  • €20 ανά συμμετοχήανά Πρόγραμμα

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019.

Τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητώνθα πραγματοποιηθούν στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος), ενώ οι ενδιαφερόμενοι να τα παρακολουθήσουν σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, θα λάβουν ειδικό κωδικό πρόσβασής τους σε αυτά και ειδικές οδηγίες.

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής. Σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari) με εγκατεστημένο τον FlashPlayer. Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΙΑΣ έχει τη δυνατότητα υλοποίησης ενδοεπιχειρησιακά, με ειδικήέκπτωση, αυτών των εκπαιδευτικών σεμιναρίων επανεκπαίδευσης για τους συνεργάτες του παραγωγικού δυναμικού  κάθε επιχείρησης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*