Επτά βήματα για την «επανεκκίνηση» των Lloyd’s

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Σχέδιο επτά σημείων έχει καταστρώσει ο νέος διευθύνων σύμβουλος των Lloyd’s, John Neal για την επανεκκίνηση της ιστορικής αγοράς του Λονδίνου, το οποίο ανέλυσε σε συνέντευξή στην έγκυρη βρετανική ιστοσελίδα Insurance Insider. Ο κ. Neal τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση της ευελιξίας, της ταχύτητας και της διαφάνειας της αγοράς. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το όραμά του –εάν βέβαια υλοποιηθεί- «απαντά» στις ενστάσεις ότι τα Lloyd’s είναι πολύ μακριά από τον πελάτη, ότι καθυστερεί να καταβάλει αποζημιώσεις και ότι δεν διαφοροποιείται επαρκώς από τον ανταγωνισμό.

Οι προτεραιότητες του κ. Neal μπορούν να «κωδικοποιηθούν» σε επτά σημεία:

  1. Διανομή: Να ανοίξει η διανομή των προϊόντων των Lloyd’s σε όλη την γκάμα των μεσιτών με στόχο τη μείωση της αλυσίδας διανομής, με παράλληλη στόχευση για διασφάλιση μεγαλύτερου μεριδίου από την πίτα των «Big Three”, δηλαδή των τριών πολυεθνικών μεσιτικών ομίλων (Aon, Marsh, Willis), που αναλογούν σε μεγάλο μέρος του κύκλου εργασιών των Lloyd’s.
  2. Underwriting: Να εισαχθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα επιχειρηματικά μοντέλα για underwriting
  3. Κεφάλαια: Αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από τα «ακριβά» κεφάλαια και από το φαινόμενο να υπάρχει μόνο μία ημέρα για τη εκκαθάριση των συναλλαγών κάθε χρόνο
  4. Δεδομένα: Μεγιστοποίηση των συνεργειών από την αξιοποίηση της τεράστιας βάσης δεδομένων των Lloyd’s για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και την δημιουργία νέων πηγών εσόδων.
  5. Υπηρεσίες: Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών με ενίσχυση της πρότασης αξίας προς τον πελάτη, δια της δημιουργίας γρήγορων, αυτοματοποιημένων διαδικασιών καταβολής αποζημιώσεων
  6. Προϊόντα: Χρήση της καινοτομίας για την παροχή νέων τύπων καλύψεων στους πελάτες- Πρωτοπορία στην δημιουργία λύσεων για νέους κινδύνους, ιδίως όσον αφορά στα άυλα assets
  7. Ανάπτυξη: Να δοθεί τέλος στο αφήγημα ότι τα Lloyd’s είναι «μόνο μια εξειδικευμένη αγορά» και να αυξήσει η αγορά την ελκυστικότητά της προς τους πελάτες και τους μεσίτες μέσω μιας πρότασης προστιθέμενης αξίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*