Νέα προγράμματα επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης διαμεσολαβητών από το ΕΙΑΣ

Εξαιρετικά επίκαιρα και πολύ ενδιαφέροντα είναι τα νέα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, τα οποία θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και Στελεχών της αγοράς μας, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών.

Τα εν λόγω Προγράμματα είναι εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος, εντάσσονται στους Τομείς Επανεκπαίδευσης Β και Γ, αντιστοίχως και φέρουν τους τίτλους: «Η Οδηγία IDD και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων» και «Διερεύνηση και Ανάλυση Ασφαλιστικών Αναγκών ως Θεμελιώδεις Αρχές Συμβουλευτικών Πωλήσεων».

Τα Προγράμματα προσφέρονται σε περιβάλλον φυσικής τάξης και ψηφιακής εκπαίδευσης, ενώ διευκολύνουν πολύ τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και τα Στελέχη της αγοράς μας να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής τους.

Διαβάστε εδώ περισσότερα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*