Καταρχήν πολιτική συμφωνία για το πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Ενα σημαντικό βήμα για να λάβει «σάρκα και οστά» το Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (Pan-European Pension Product ή PPP), μια νέα κατηγορία ατομικής σύνταξης, πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου, καθώς επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία –σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων της ΕΕ- επί του σχεδίου κανονισμού που είχε εγκριθεί από την Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου 2018.

«Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ενέκριναν νέους κανόνες που θα διευκολύνουν τους πολίτες να αποταμιεύουν χρήματα για τη σύνταξή τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Στόχος του σχεδίου κανονισμού είναι η παροχή περισσότερων επιλογών σε όσους επιθυμούν να αποταμιεύσουν για τη σύνταξή τους και, ταυτόχρονα, η τόνωση της αγοράς όσον αφορά τις ατομικές συντάξεις. Σύμφωνα με την Επιτροπή, μόνο το 27% των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχουν εγγραφεί σε συνταξιοδοτικό προϊόν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας (χώρας που κατέχει την κυλιόμενη προεδρία της ΕΕ) Eugen Teodorovici, «Τα πανευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά προϊόντα θα δημιουργήσουν μια νέα ευκαιρία να διοχετευτούν οι μακροπρόθεσμες αποταμιεύσεις στις κεφαλαιαγορές ώστε να απορροφηθεί η πίεση στην κρατική χρηματοδότηση. Εχουν επίσης το τεράστιο πλεονέκτημα της συγκέντρωσης όλων των αποταμιεύσεων, οπουδήποτε στην Ευρώπη έχουν υποβληθεί, σε ένα ενιαίο ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα» 

Βάσει των νέων κανόνων, τα PPP θα έχουν τα ίδια τυποποιημένα χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε σημείο πωλούνται. Θα προσφέρονται από ένα ευρύ φάσμα παρόχων, κυρίως από ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επενδυτικές εταιρείες και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού. Τα νεοσύστατα προϊόντα θα δώσουν στους πολίτες μια νέα δυνατότητα εξοικονόμησης σε επίπεδο ΕΕ που θα συμπληρώσει τα κρατικά, επαγγελματικά και εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα.

Τα PPP  έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα για τους αποταμιευτές:

  • περισσότερες επιλογές. Οι αποταμιευτές θα επιλέγουν από ένα ευρύ φάσμα παρόχων PPP σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ μιας ασφαλούς βασικής επενδυτικής επιλογής και επιλογών με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου-απόδοσης·
  • προστασία των καταναλωτών. Ο κανονισμός θα διασφαλίζει ότι οι αποταμιευτές είναι ενημερωμένοι για τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε PPP·
  • αλλαγή παρόχων. Οι αποταμιευτές θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν παρόχους, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διασυνοριακά, μετά από τουλάχιστον πέντε έτη από τη σύναψη της σύμβασης ή από την πιο πρόσφατη αλλαγή. 
  • δυνατότητα μεταφοράς. Οι αποταμιευτές θα μπορούν να συνεχίσουν να καταβάλουν εισφορές στο οικείο PPP  όταν μετεγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος.

Ο κανονισμός θα δώσει στους παρόχους συνταξιοδοτικών προγραμμάτων τις ακόλουθες ευκαιρίες:

  • οικονομίες κλίμακας. Οι πάροχοι θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν PPP σε διάφορα κράτη μέλη και να συγκεντρώνουν στοιχεία ενεργητικού πιο αποτελεσματικά·
  • ευρύτερη εμβέλεια. Οι δίαυλοι ηλεκτρονικής διανομής θα επιτρέπουν στους παρόχους να προσεγγίζουν τους καταναλωτές σε όλη την ΕΕ·
  • διασυνοριακή διανομή. Ένα είδος «διαβατηρίου» της ΕΕ θα επιτρέπει στους παρόχους να πωλούν PPP σε διάφορα κράτη μέλη.

Τέλος, όταν λήγει ένα προϊόν, οι πάροχοι και οι αποταμιευτές θα έχουν διάφορες εναλλακτικές επιλογές πληρωμής.

Διαβάστε όλο το κείμενο της πολιτικής συμφωνίας εδώ: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5915-2019-INIT/en/pdf 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*