AMT: Η Μεσιτική που εξειδικεύεται σε ιατρικά θέματα

Η πεποίθηση ότι η ομάδα κάνει τη διαφορά είναι βασικό μέρος της φιλοσοφίας  της εταιρίας

παρουσίαση από την Ελενα Ερμείδου

Η Αmt Μεσίτες Ασφαλίσεων είναι μια αμιγώς οικογενειακή επιχείρηση η οποία ξεκινά

στις αρχές τις δεκαετίας του 1970 με τα πρώτα βήματα του κ. Τζωρτζωρή Άγγελου στην Ελληνική Ασφαλιστική αγορά.

Η περίοδος των πρώτων  30 ετών χαρακτηρίζεται από αρκετές επιτυχημένες συνεργασίες, με αποτέλεσμα η εταιρία να αποκτήσει το ικανό μέγεθος αλλά και τις απαιτούμενες σχέσεις σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις πιο εξέχουσες ασφαλιστικές εταιρίες της αγορά  !

Η αλλαγή της χιλιετίας συμπίπτει με την αλλαγή της διοίκησης που παραδίδεται από τους γονείς στα παιδιά και δίνει το έναυσμα να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι της εταιρίας και να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της.

Μιχάλης Τζωρτζωρής, CEO, Amt

Σε αντίθεση με την επικρατούσα τάση της εποχής που πιέζει για συγχωνεύσεις, μεγάλα σχήματα, οικονομίες τάξεως και έμφαση στην ποσοτική παραγωγή, η Αmt προτιμά το δρόμο της ποιοτικής ανάπτυξης μέσω της επιλεκτικής επιλογής συνεργατών και πελατών .
Με απόλυτη προσήλωση στις εργασίες που αναλαμβάνει, αλλά και στις ασφαλιστικές με τις οποίες συνεργάζεται.

Παραλλήλως αποφασίζει να αποκτήσει εξειδίκευση, διαχειριζόμενη  αποκλειστικά ασφαλιστικούς κινδύνους Ζωής και Υγείας.

 

Αυτή η βάση, διαμορφώνει τη νέα στρατηγική της εταιρίας που υπηρετεί δυο στόχους.

 

Α.        Την αναμόρφωση του χαρτοφυλακίου, αποκλειστικά σε ασφαλίσεις προσώπων, με έμφαση σε ποιοτικούς δείκτες (Σύστασης Χαρτοφυλακίου, Υψηλής

Διατηρησιμότητας, Χαμηλών Ζημιών) &

 

Β.        Την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν την Ιατρική και την

Υγεία, με τη βοήθεια  τεχνολογικών καινοτομιών που μετατρέπουν το ασφαλιστικό

προϊόν σε μια χρηστική, καθημερινή λειτουργία για τους ασφαλισμένους πελάτες.

 

Μέσα από σκληρή δουλειά, όραμα και κυρίως στηριζόμενη στο ανθρώπινο δυναμικό της, η Αmt  σταδιακά επιτυγχάνει την αναμόρφωση του χαρτοφυλακίου της και βελτιώνει όλους του ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες.

Βέρα Λαμπρινάκου, Properties & Liabilities, Private Insurance Consulting Specialist

Η αποτύπωση της διασποράς σε επίπεδο πελατών, του δείκτη διατηρισιμότητας, του δείκτη ζημιών αλλά και του αριθμού των συστάσεων ,καταδεικνύουν ένα εξαιρετικό μοντέλο διαχείρισης. Ακόμα και η πρόσκτηση νέων εργασιών γίνεται με μέριμνα και έμφαση στη διασφάλιση του ποιοτικού μοντέλου.

 

Η στόχευση τα τελευταία χρόνια είναι απλή αλλά και απαιτητική.
Βασίζεται στην τελειοποίηση της εκτέλεσης της προηγούμενης δομής, θεμελιωμένη πάνω σε 3 αδιαπραγμάτευτες αρχές

 

α. Υψηλή Ποιότητα Υπηρεσιών με φροντίδα στην παραμικρή λεπτομέρεια

 

Πεποίθηση της εταιρίας είναι ότι φροντίζουμε την κάθε λεπτομέρεια.

 

  1. Ο ασφαλιζόμενος πρέπει να απολαμβάνει όχι μόνο τη αντίληψη της

ασφάλισης και την βεβαιότητα της στήριξης την κρίσιμη στιγμή, αλλά κυρίως

την αίσθηση της ανάλυσης, της πρόβλεψης και εν τέλει της αποφυγής του

κινδύνου.

 

  1. Οι πάροχοι, Ασφαλιστικές εταιρίες ή λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς (πχ.

Διαγνωστικά Κέντρα, Νοσοκομεία, Ιατροί κλπ.) Να είναι αντιληπτή η

διαφορετικότητα σε όλους τους τομείς “ Ευγένειας – Σεβασμού Τιμιότητας &

Αξιοκρατίας” με κύριο γνώμονα την καλύτερη και αποδοτικότερη

συνεργασία  αλλά και την προάσπιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων.

 

  1. Οι άνθρωποι μας, συνεργάτες και στελέχη της Αmt.

Η πεποίθηση ότι η ομάδα κάνει τη διαφορά είναι βασικό μέρος της φιλοσοφίας                               της εταιρίας .Προτεραιότητα της είναι να επενδύει στην ανθρώπινη                                              πρωτοβουλία, διαφορετικότητα, ανάδειξη του ταλέντου και στην                                                         ανεξαρτησία της προσωπικότητας. ΄Ετσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι                  άνθρωποι και συνεργάτες να απελευθερώνουν το δυναμικό τους, να                                               γίνονται πιο δημιουργικοί, καινοτόμοι και τελικά πιο αποτελεσματικοί.

 

Μαρίνα Τζωρτζωρή, Risk Management Supervisor, Private Insurance Consulting Specialist

          

 β. Προσήλωση και περαιτέρω εξειδίκευση στον τομέα των Aσφαλειών Υγείας .

Η εξειδίκευση θέτει τις βάσεις για την πρωτοπορία ! Νέες τεχνικές προσέγγισης της ασφαλιστικής κάλυψης του πελάτη, με συστατικά που υπερβαίνουν την ασφαλιστική αποζημίωση. Βασικός στόχος γίνεται η καλύτερη ποιότητα ζωής και η εμπεριστατωμένη πρόληψη Υγείας.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι μέρος της μόνιμης ομάδας της Αmt Μεσίτες Ασφαλίσεων,καταλαμβάνουν οι ιατροί συνεργάτες της, ένα εξειδικευμένο δίκτυο επιστημόνων που βοηθούν στην αξιολόγηση των περιστατικών και στην επιστημονική προσέγγιση των ιατρικών φακέλων των ασφαλισμένων. Έτσι συμπληρώνουν την αίσθηση ποιότητας στην άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση κάθε ιατρικού θέματος, από τα εξαιρετικά απλά έως και τα πλέον σύνθετα.

Γιώτα Λάγγα, Health & Life Private Insurance Consulting Specialist

Οι συνεργασίες με καταξιωμένους επιστήμονες συμπληρώνονται με ειδικά κέντρα υπηρεσιών υγείας σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική , δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να απολαμβάνει ο ασφαλισμένος πρόσβαση σε συσσωρευμένη ιατρική γνώση. Να κατέχει αίσθηση φροντίδας για το όποιο πρόβλημα αντιμετωπίσει ,που υπερβαίνει την απλή πληρωμή μιας ζημιάς ή τα τυπικά δικαιώματα ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

γ.  Συνεχή επένδυση σε ότι αφορά την εξέλιξη και την τεχνολογία

 

Η τάση της εποχής επιβάλει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη.

Η Αmt στόχευσε σε επενδύσεις που θα μπορούσαν να δώσουν υπεραξία στους πελάτες της ! Σημαντικά κεφάλαια έχουν επενδυθεί στο τομέα της τεχνολογίας και των εφαρμογών, με σκοπό να δημιουργήσουν μια πλούσια ιατρική βιβλιοθήκη ,αλλά και έναν εξατομικευμένο ιατρικό φάκελο για τον κάθε ασφαλισμένο.

Οι εφαρμογές που ο ασφαλισμένος μπορεί να εγκαταστήσει στο κινητό ή το tablet του, έρχονται να συμπληρώσουν την συνολική αίσθηση αποτελεσματικής διαχείρισης και πρωτοποριακής παροχής υπηρεσιών από τον ασφαλιστικό του σύμβουλο. Ταυτοχρόνως η εταιρία συμμορφώνεται με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων με αποτέλεσμα η ασφάλεια να έχει αυξηθεί στο μέγιστο με δεδομένα κρυπτογραφημένα, γραμμές vpn και άλλα.

Τελικώς όλοι οι άνθρωποι της ΑΜΤ, νιώθουν ότι υπηρετούν ένα μεγάλο σκοπό: Να είναι χρήσιμοι στους ανθρώπους εκείνους που έχουν ανάγκες και που επιθυμούν να φροντίσουν γι’ αυτές, αλλά και χρήσιμοι ο ένας για τον άλλον. Οι πρώτοι είναι οι ευχαριστημένοι πελάτες τους, οι δεύτεροι οι χαρούμενοι συνεργάτες τους.

“Productivity is never an accident.

It is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning & focused effort !”

 

Paul J. Meyer

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*