Χάπια, διάγραμμα

«Ναι μεν αλλά» στις προτάσεις της Αριστοτέλους από τη Φαρμακοβιομηχανία

Ικανοποίηση για το διάλογο αλλά και αρκετές ενστάσεις εκφράζουν στελέχη του φαρμακευτικού κλάδου για την τελική πρόταση της Αριστοτέλους για τη φαρμακευτική πολιτική. Την ίδια ώρα, σημαντικά είναι τα θέματα που παραμένοανοικτά.

Κάποιες αλλαγές θα χρειαστούν νομοθετική ρύθμιση, ενώ άλλες απαιτούν απλώς υπουργικές αποφάσεις. Άμεσα, όμως, δηλαδή πριν το τέλος του έτους, πρέπει να νομοθετηθεί η μοναδική ετήσια ανατιμολόγηση, ενώ τα υπόλοιπα μετατίθενται για το 2019.

Αξίζει να διευκρινίσουμε ότι ο υπολογισμός του clawback για το νοσοκομειακό φάρμακο παραμένει στην αναλογία 90/10.

Για τους εκπροσώπους του φαρμακευτικού κλάδου θετική εξέλιξη θεωρείται η διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων. Κυρίως, όμως, θετικά αξιολογήθηκε η διάθεση της Αριστοτέλους να θέσει εκ των προτέρων σαφές πλαίσιο για τη νέα χρονιά, με την ευχή η νέα τιμολογιακή πολιτική να διορθώσει στρεβλώσεις του παρελθόντος. Αν και, μια 6μηνη περίοδος επιπλέον συζητήσεων θα βοηθούσε τον προγραμματισμό των εταιριών.

Από την άλλη, βέβαια επισημάνθηκε και πάλι η ανεπάρκεια της φαρμακευτικής δαπάνης. Επαναλήφθηκε το αίτημα για εξαίρεση των εμβολίων από το 1,945 δις της δαπάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Virus, η Αριστοτέλους εξέφρασε αμφιβολία κατά ποσό αυτό είναι εφικτό. Δέχθηκε, ωστόσο, πως το θέμα θα μπορούσε να τεθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, προς διερεύνηση.

Από την πλευρά των Φαρμακευτικών Εταιρειών προτάθηκε μέρος του πλεονάσματος του κρατικού προϋπολογισμού να προστεθεί στη φαρμακευτική δαπάνη, αυξάνοντας το όριο. Άλλη μια πρόταση αφορούσε στην εξαίρεση από την αποζημίωση των προϊόντων με  αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα σε συγκεκριμένες ενδείξεις.

Παράλληλα, εκφράστηκε προβληματισμός για την κατανομή του clawback 75/25, διευκρινίζοντας πως το πρόβλημα είναι αυτό καθ’ αυτό το μέγεθος του clawback και όχι η κατανομή.

Ειδικότερα επισημάνθηκε, στη συνάντηση της Δευτέρας, ότι η κατανομή 75/25 επί της ουσίας εμποδίζει την είσοδο νέων καινοτόμων φαρμάκων, πατά τις δηλώσεις του ίδιου του Υπουργού Υγείας πως την επιθυμεί και προωθεί. Για τις φαρμακευτικές εταιρείες, ο ΦΠΑ θα πρέπει να αφαιρεθεί από το rebate, όπως ισχύει και για το clawback. Ειδικά για τη διαχείριση του τελευταίου θα πρέπει να βρεθεί τρόπος αφαίρεσης δαπανών, όπως αυτές των κλινικών μελετών.

Επισημάνθηκε η ανάγκη για επιτάχυνση της διαδικασίας της αξιολόγησης των νέων φαρμάκων μέσω της άμεσης λειτουργία του ΗΤΑ μηχανισμού. Αναδείχθηκε, ακόμη, η σημασία της θεσμοθέτησης αναπτυξιακών μέτρων για τις κλινικές μελέτες.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία υπογράμμισε την υπέρμετρη επιβάρυνση του κλάδου. Σημείωσε, δε, πως τα γενόσημα θα πρέπει να  τιμολογηθούν στο 80% και όχι στο 65% των off-patent, ενώ το φάρμακο που λήγει η πατέντα του δεν θα πρέπει να τιμολογείται βάσει τιμών αναφοράς. Επανέλαβε, πάντως, πως τα γενόσημα δεν  μπορεί να επιβαρύνονται με clawback καθώς μειώνουν και δεν αυξάνουν την δαπάνη, ενώ  ζητήθηκε τη η σύνδεση του clawback με την τιμή του φαρμάκου.

Ανοικτά θέματα

Ωστόσο, τρία θέματα παραμένουν  ανοιχτά.

Καταρχάς, το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης, δευτερευόντως η πολιτική αποζημίωσης, κυρίως του ΕΟΠΥΥ και τρίτον το θέμα των κλειστών προϋπολογισμών, ανά κατηγορία. Ειδικά το τελευταίο, αποτελεί «κόκκινη» γραμμή από τη στιγμή που απουσιάζουν τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα και ο κατάλληλος προϋπολογισμός.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*