Κλείνει η γερμανική μονάδα της Mapfre 

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Ο ισπανικός (αντ)ασφαλιστικός όμιλος Mapfre αναδιοργανώνει την μονάδα διεθνών κινδύνων του προκειμένου να αυξήσει την διαχειριστική του ικανότητα στον κλάδο επιχειρηματικών λύσεων -στον οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση- και να αυξήσει την χρηματοοικονομική σταθερότητα και αποδοτικότητά του.

Η Mapfre Global Risks -που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης- παρέχει ασφαλιστικές λύσεις σε πολυεθνικές επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία. Στο εξής θα αναλαμβάνει μεγάλης εμβέλειας κινδύνους και θα επικεντρωθεί σε δραστηριότητες όπου η Mapfre έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Υπό τη νέα της μορφή, η Mapfre Global Risks θα λειτουργεί σε συντονισμό με τον ασφαλιστικό βραχίονα για τη διαχείριση των μεγάλων κινδύνων, έχοντας την ευθύνη των τεχνικών θεμάτων, της διαχείρισης των αιτήσεων αποζημίωσης και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Η διαδικασία έκδοσης των σχετικών συμβολαίων θα διενεργείται από τις εταιρείες της Mapfre στην εκάστοτε χώρα και η αντασφάλιση θα γίνεται από τη Mapfre Re.

H Mapfre Global Risks θα μεταβιβάσει τον αντασφαλιστικό του βραχίονα στη  Mapfre Re και τον αντίστοιχο ασφαλιστικό βραχίονα στη Mapfre Spain. Την ίδια στιγμή, η  Mapfre Re θα αναλάβει τις δραστηριότητες της Mapfre Global Risks στις διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Με τον τρόπο αυτό, οι μονάδες σε Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία θα ενσωματωθούν στη δομή της Mapfre Re, ενώ η γερμανική μονάδα θα σταματήσει να λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου.

Με τις κινήσεις αυτές θα επιτευχθεί καλύτερη αξιοποίηση των κεφαλαίων και των πόρων του ομίλου και αύξηση της αποδοτικότητας μέσω της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Mapfre. Οπως διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Antonio Huetas, “η Mapfre θα αποκτήσει περισσότερη παραγωγική δυναμικότητα για τον κλάδο μεγάλων κινδύνων και θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πολυεθνικούς πελάτες της”.

Η αναδιοργάνωση αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*