Πρόταση της «Αποστολόπουλος Συμμετοχών» για το Υγεία

Επίσημη πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών του Διαγνωστικού & Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών Υγεία Α.Ε. (ΥΓΕΙΑ Α.Ε.) κατέθεσε στο ΔΣ της MIG η Γ. Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών.

Το τίμημα που προσφέρθηκε αντιστοιχεί σε 0,95 € ανά μετοχή, τοις μετρητοίς, υπό την αίρεση διενέργειας σχετικού οικονομικού και νομικού ελέγχου του Υγεία. Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο τίμημα που έχει προσφερθεί από το κερδοσκοπικό fund CVC.

«Βασικός στόχος και επιδίωξη παραμένει η διατήρηση της Ελληνικότητας του κλάδου υγείας, η προάσπιση της Ελληνικής ιατρικής και η διατήρηση του υψηλού επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον Έλληνα ασθενή, με παράλληλη διασφάλιση των υφισταμένων σχέσεων και συνθηκών συνεργασίας με τους συνεργάτες Ιατρούς και τις ασφαλιστικές εταιρείες» αναφέρει η GA Holdings.

Η πρόταση κατατέθηκε το Σάββατο 30.6.2018 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε ανακοίνωσή της η MIG αναφέρει ότι θα θέσει υπόψη των αρμόδιων οργάνων της την πρόταση, προκειμένου να λάβουν σχετικές αποφάσεις για την περαιτέρω διαδικασία.

Επισημαίνεται πως η πρόταση εξαγοράς βασίζεται σε μη δεσμευτική προσφορά χρηματοδότησης από την «H.I.G. Capital International».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*