Αύξησε όλα τα οικονομικά μεγέθη του ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη το 2017

Σημαντική αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών για το 2017 παρουσίασε η Διοίκηση του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου, παρουσία δημοσιογράφων και μετόχων. Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα 22,8 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή θέση της αυξήθηκε κατά 21,4% στα 115,4 εκατ. ευρώ. Όσο για τα μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα, διαμορφώθηκαν στα 183,6 εκατ. ευρώ.

«Το 2017 ο Όμιλος μας ολοκλήρωσε ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά σε όλες του τις δραστηριότητες. Όλα τα αποτελέσματα κατέγραψαν νέα βελτίωση, ενισχύοντας περαιτέρω την θέση του Ομίλου μας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Γεωργακόπουλος. «Μετά από 40 συναπτά έτη λειτουργίας, σε ένα δύσκολο περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας ένα ρευστό γεωπολιτικό και μακροοικονομικό κλίμα, αποδείξαμε την αντοχή μας και την επιμονή μας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, των ευκαιριών και των κινδύνων, με θετική προοπτική για το μέλλον.

»Για το 2018 και μεσοπρόθεσμα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας. Πιστεύουμε πως η ιδιωτική ασφάλιση είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της οικονομίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την πρόοδο της κοινωνίας. Η στρατηγική μας για το 2018 είναι προσανατολισμένη στην άριστη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου ενώ προβλέπει και σαφείς ενέργειες για την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας και του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου».

Από την πλευρά του ο Στέφανος Βερζοβίτης, μέλος ΔΣ και γενικός διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, επεσήμανε: «Ο Όμιλός μας ολοκλήρωσε μια ακόμη κερδοφόρα χρήση και το 2017. Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ βελτίωσε για ένατη χρονιά τα οικονομικά της μεγέθη, μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

»Η αύξηση των οικονομικών μεγεθών ενός οργανισμού, όταν μάλιστα δεν είναι συγκυριακή αλλά αποτελεί διαρκές φαινόμενο ετών, βασίζεται μόνον στην ύπαρξη αρχών και πολιτικών που τηρούνται αταλάντευτα μέσα στα χρόνια, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν. Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει στρατηγική, έχει στόχους. Το 2018 αλλά και τα έτη που ακολουθούν, θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της Ιδιωτικής Ασφάλισης».

Στην εκδήλωση η Διοίκηση του Ομίλου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά τη σημαντική άνοδο των οικονομικών μεγεθών, η οποία οδήγησε στη συνέχιση της αναπτυξιακής του πορείας. Πιο συγκεκριμένα, το 2017, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:

  • Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 8,4% στα 22,8 εκατ. ευρώ, έναντι 21,0 εκατ. ευρώ το 2016.
  • Αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 6,6% στα 183,6 εκατ. ευρώ, σε μια περίοδο όπου η ασφαλιστική αγορά σημείωσε οριακή αύξηση της παραγωγής κατά 0,05%.
  • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 21,4% στα 115,4 εκατ. ευρώ έναντι 95,3 εκατ. € της 31/12/2016 ή 20,1 εκατ. ευρώ.
  • Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 7,7% στα 417,5 εκατ. ευρώ, έναντι 387,7 εκατ. ευρώ της χρήσης 2016.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 2,4% στα 273,1 εκατ. ευρώ, έναντι 266,7 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.
  • Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 327,6 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 23,8 εκατ. € σε σχέση με την 31/12/2016.
  • Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού κατά 8,3%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 1.121.

Παράλληλα, ο Όμιλος παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά.

Πέρα από τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2017, η Διοίκηση ενημέρωσε και για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη στις 22 Μαΐου 2018 τη διανομή μερίσματος για τρίτο συνεχόμενο έτος ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, παρουσίασε τους στόχους και τις προοπτικές της ασφαλιστικής για το 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρείας www.europaikipisti.gr, στην ενότητα «Επενδυτικές Σχέσεις».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*