Διαγωνισμός για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δ. Λέσβου

Ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου» του προκήρυξε ο Δήμος Λέσβου.

Η εκτιμώμενη ενδεικτική αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 100.000 ευρώ, ενώ καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών είναι η 8η Μαΐου 2018, στις 14.00.

Περισσότερες πληροφορίες, στο αρχείο 344430_2018 – 211414 – Εγκύκλιοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*