ΥΓΕΙΑ: Επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του CVC Capital Partners

Mε ανακοίνωσή τoυ στο Χρηματιστήριο, το Υγεία επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του γνωστού fund CVC Capital Partners για την κλινική…

«Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με δημοσιεύματα του Τύπου η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρία») ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο συμφωνίας εμπιστευτικότητας παρεσχέθησαν στα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC  CAPITAL PARΤNERS» οι συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές πληροφορίες για το «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.». Η Εταιρία δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αποδέκτης οποιασδήποτε δεσμευτικής προσφοράς και επαναλαμβάνει ότι θα προβεί σε σχετικές Ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εφόσον προκύψει οποιαδήποτε ανακοινώσιμη κατά το νόμο πρόταση ή συμφωνία».

Νικ. Σακ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*