Σπ. Γκούμας/SQLearn: Μονόδρομος η εκπαίδευση στις ασφάλειες

Για τις επιδράσεις της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση, τον τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας και τις ανάγκες του κλάδου ασφαλειών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων μας μιλά ο κύριος Σπύρος Γκούμας, γενικός διευθυντής της SQLearn.

Απαντά στο ερώτημα αν η παραδοσιακή εκπαίδευση μπορεί να συμβαδίσει αρμονικά με την ψηφιακή εκπαίδευση αλλά και στο πώς γίνονται οι εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέσω υπολογιστή.

Συνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

iw? Ποιος είναι ο αντίκτυπος της νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση; Πώς έχει επιδράσει;

Σπύρος Γκούμας: Αρχικά, δεν υπάρχει «νέα τεχνολογία». Αυτή είναι μια έκφραση που συνηθίζαμε να εκφέρουμε τη δεκαετία του ’90. Υπάρχει, πλέον, η τεχνολογία του Διαδικτύου, η οποία καθορίζει-εξυπηρετεί τις καθημερινές μας ανάγκες σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Προφανώς, και στον τομέα της εκπαίδευσης, τον οποίο έχει πολλαπλώς επηρεάσει και διαμορφώσει.
Συγκεκριμένα, από τον τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας, π.χ. στο κινητό μας τηλέφωνο, από τον τρόπο που μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, σε όλα τα επίπεδα σπουδών, μέσω συστημάτων e-learning, από τον τρόπο που μπορούν ομάδες ενδιαφερομένων, που, λόγω των συνθηκών του επαγγέλματός τους, ήταν αποκλεισμένοι από την άμεση πρόσβαση στην εκπαίδευση (π.χ. ναυτικοί), να αποκτήσουν πιστοποιητικά που τους επιτρέπουν την ανέλιξή τους στις διάφορες βαθμίδες του επαγγέλματός τους. Ειδικά για τον χώρο των ασχολουμένων στον ασφαλιστικό κλάδο, οι απαιτήσεις για συνεχιζόμενη κατάρτιση –όπως έχει προκύψει από τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες– θα αποτελέσουν τον μονόδρομο ικανοποίησης αυτής της ανάγκης.

iw? Ο κλάδος των ασφαλειών υιοθετεί τις αλλαγές εύκολα ή απαιτείται κάποιος χρόνος για την προσαρμογή του; Ποια είναι τα προβλήματα;

Σ.Γ.: Η ιστορία έχει δείξει ότι η προσαρμογή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση. Οπότε, δεν είναι θέμα επιλογής του ασφαλιστικού κλάδου στις αλλαγές, αλλά προϋπόθεση ύπαρξης. Σίγουρα οι αλλαγές δεν είναι πάντα ευχάριστες, ιδιαίτερα σε άτομα μιας ηλικίας, που ενώ θα έπρεπε να αισθάνονται ότι διανύουν το ήσυχο μέρος του εργασιακού τους βίου, αναγκάζονται να προσπαθούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και σε επίπεδο γνώσεων αλλά και τεχνολογικών ικανοτήτων. Από την έκδοση των συμβολαίων, που γίνονται πλέον διαδικτυακά, έως τη συνεχιζόμενη κατάρτιση, που γίνεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων e-learning.

iw? Μπορεί η παραδοσιακή εκπαίδευση να συμβαδίσει αρμονικά με την ψηφιακή εκπαίδευση; Χρειάζονται αλλαγές;

Σ.Γ.: Αρχικά, μιλάμε για δύο διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης. Μιλάμε για την παραδοσιακή εκπαίδευση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να υλοποιηθεί (e-learning). Τα μοντέλα αυτά έχουν διαφορετικές αρχές όσον αφορά τον τόπο και τον χρόνο που πραγματοποιείται η εκπαίδευση, τον ρόλο του υλικού στην εκπαίδευση αλλά και τον ρόλο του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου. Η εμπειρία δείχνει ότι υπάρχει μια τάση προς το e-learning, αυτό που αποκαλέσατε «ψηφιακή εκπαίδευση», για πολλούς λόγους, ιδιαίτερα όμως για πρακτικούς, όπως η έλλειψη χρόνου, αλλά και οικονομικούς, καθώς η μορφή αυτή εκπαίδευσης είναι οικονομικότερη. Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα υιοθέτησης ενός μικτού μοντέλου εκπαίδευσης, το οποίο όμως καθορίζεται από τη στρατηγική που έχει η κάθε εταιρεία.

iw? Τι είδους εκπαίδευσης χρήζει ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ενόψει των νέων κανονισμών και αλλαγών; Ποιοι είναι οι τομείς ενδιαφέροντος; Πού βρίσκεται ο κλάδος μέχρι τώρα από άποψη εκπαίδευσης;

Σ.Γ.: Υπάρχει ανάγκη για την παρακολούθηση 15 ωρών ανά έτος για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πιστοποιημένων ωρών εκπαίδευσης, με σκοπό την ανανέωση της άδειας, που θα πρέπει να γίνεται κάθε 5 χρόνια. Στη συνέχεια, με την εφαρμογή της IDD, από το 2018, πιθανά θα υπάρξουν και νέες υποχρεώσεις εκπαίδευσης. Παράλληλα, χρειάζεται ένα καλό «ξεσκόνισμα» των οικονομικών γνώσεων, που ο κάθε ασφαλιστής θα πρέπει να διαθέτει. Το 2018 θα μας φέρει, επίσης, την ανάγκη εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν το cyber security αλλά και την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων –ας μην ξεχνάμε ότι ο ασφαλιστής χειρίζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών του.

iw? Πώς γίνονται οι εκπαιδεύσεις και οι πιστοποιήσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέσω υπολογιστή;

Σ.Γ.: Η διαδικασία είναι απλή. Ο κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει από την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης στο διαδικτυακό σύστημα εκπαίδευσης της SQLearn. Με αυτόν, αφού συνδεθεί σε συγκεκριμένη σελίδα εκπαίδευσης που διατηρεί η εταιρεία του, έχει πρόσβαση αρχικά στο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και στις απαιτούμενες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να υλοποιήσει την εκπαίδευσή του.
Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ξεκινά με την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο είναι διαδραστικό, έχει αφήγηση, videos κ.λπ., ώστε να είναι όσο γίνεται πιο παραστατική και ενδιαφέρουσα η παρακολούθησή του. Ακολουθεί ένα τεστ γνώσεων, το οποίο επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να διαπιστώσει αν έχει κατανοήσει το υλικό που μελέτησε. Αν η βαθμολογία που θα προκύψει δεν είναι πάνω από ένα ποσοστό του, προτείνεται από το σύστημα να επαναλάβει μέρος του εκπαιδευτικού υλικού.
Με την ολοκλήρωση όλων των ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παρακολούθησης, το σύστημα επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να λάβει μέρος στην τελική αξιολόγηση. Η τελική αξιολόγηση έχει μία μόνο προσπάθεια, σε συγκεκριμένο χρόνο και ο εκπαιδευόμενος πρέπει να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν επιλεγεί τυχαία από μια δεξαμενή πολύ μεγάλου αριθμού σταθμισμένων ερωτήσεων.
Με την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης, και εφόσον ο εκπαιδευόμενος έχει λάβει ποσοστό άνω του 80%, το σύστημα του επιτρέπει να τυπώσει το πιστοποιητικό του.

iw? Μιλήστε μας για την SQLearn και τους στόχους σας…

Σ.Γ.: Η SQLearn είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, που απασχολεί περισσότερους από 40 νέους, Έλληνες αποφοίτους πανεπιστημίου, με πολλούς από αυτούς να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων. Σήμερα, στον χώρο των χρηματοοικονομικών, η εταιρεία έχει καταφέρει να δίνει υπηρεσίες σε σχεδόν όλες τις τράπεζες της χώρας και σε περισσότερους από 19 ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σίγουρα, η στενή συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας είναι καθοριστικός παράγοντας αυτής της επιτυχίας, γιατί είναι συνεχώς υπό διαρκή αξιολόγηση των υπηρεσιών της στον συγκεκριμένο κλάδο. Στρατηγικά, έχουμε αποφασίσει να εμβαθύνουμε στους συγκεκριμένους κλάδους με μια σειρά νέων προϊόντων, αλλά και να ξεκινήσουμε την προσπάθεια να δούμε από κοντά τις μητρικές εταιρείες των πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Πιστεύουμε ότι έχουμε και τη γνώση αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών για ένα τέτοιο εγχείρημα. Η επιτυχής παρουσία μας και στον κλάδο της ναυτιλίας, σε ένα κατεξοχήν διεθνοποιημένο περιβάλλον, το αποδεικνύει.

iw? Έχετε κάτι να προσθέσετε;

Σ.Γ.: «Μπορούμε». Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα των ελληνικών εταιρειών. Έχουμε πολλούς ταλαντούχους νέους, με εξαιρετικές σπουδές, έχουμε αναλυτική επιχειρηματική σκέψη και θα πρέπει να αποκτήσουμε όραμα για μια χώρα με εταιρείες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η SQLearn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*