Η «χρυσή εποχή» στη σχέση συμβουλευτικών – ασφαλιστικών εταιριών

αφιέρωμα μέρος α’

του Νίκου Σακελλαρίου

Τη δική τους «χρυσή εποχή» ζουν οι συμβουλευτικές επιχειρήσεις μετά τη διευρυνόμενη και ολοένα πιο απαραίτητη συνεργασία τους με τις ασφαλιστικές. Οι εξελίξεις και οι απαιτήσεις των Solvency II τόσο σε επίπεδο πληροφόρησης όσο και σε επίπεδο οργάνωσης έφεραν στο προσκήνιο τον σημαντικό ρόλο των συμβουλευτικών-ελεγκτικών εταιρειών στην ασφαλιστική αγορά. Η καθιέρωσή τους ως σταθερών συνεργατών στα οικονομικά επιτελεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αποτελεί ίσως τη «χρυσή εφεδρεία» ανάπτυξης τόσο της ασφαλιστικής αγοράς όσο και της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι συμβουλευτικές-ελεγκτικές επιχειρήσεις πέρασαν από το στάδιο του λογιστικού ελέγχου, που είχαν τις προηγούμενες δεκαετίες, στο στάδιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και, εν συνεχεία, στο ακόμη πιο απαραίτητο και απαιτητό στάδιο εφαρμογής και ελέγχων των μέτρων Solvency II. Ταυτόχρονα, αυξήθηκε και ο ρόλος τους στην εφαρμογή αναπτυξιακών προδιαγραφών, ιδιαίτερα όσον αφορά την καθιέρωση και εξάπλωση των πληροφοριακών συστημάτων (IT) και των εφαρμογών τους, που πλέον αποτελούν τους βασικούς στόχους των ασφαλιστικών εταιρειών ως προς την ψηφιοποίηση (digitalization) των υπηρεσιών.

ERNST & YOUNG: ΟΙ 5 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η αντιμετώπιση των εξελίξεων στο οικονομικό, πολιτικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες μεταβολές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών, θα υποχρεώσουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίσουν τους στρατηγικούς στόχους τους στο πλαίσιο ενός σαφούς οράματος για τη θέση τους σε μια εντελώς νέα αγορά.

Επανασχεδιασμός των επιχειρηματικών σχεδίων, ενόψει του μετασχηματισμού της αγοράς

Οι εκπλήξεις και ανατροπές που επεφύλαξε το 2016 μάς έδειξαν πως οι μεγάλες αναταράξεις σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο είναι απρόβλεπτες. Καθώς η πολιτική και η οικονομική αβεβαιότητα φαίνεται να παγιώνονται, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να προετοιμάσουν σχέδια ακόμη και για τα πιο ακραία σενάρια και να ενσωματώσουν μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης σε αυτά, με βάση, κυρίως, καινοτόμα εργαλεία, όπως τα προγνωστικά analytics. Θα πρέπει, επίσης, να αναπτύξουν μια μακροπρόθεσμη θωράκιση έναντι πιθανών αρνητικών εξελίξεων, ενισχύοντας την πιστότητα των πελατών τους, οικοδομώντας συμμαχίες που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και απαλλασσόμενοι από ζημιογόνες δραστηριότητες.

Προσαρμογή των προϊόντων και της επενδυτικής στρατηγικής στις αντίξοες συνθήκες της αγοράς

Καθώς το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων αναμένεται να παραταθεί, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα χρειαστεί να εστιάσουν σε επενδύσεις που ενισχύουν την κερδοφορία, χωρίς να αυξάνουν υπερβολικά τους κινδύνους, ενώ, παράλληλα, θα περιορίσουν τα λειτουργικά τους κόστη. Συγχρόνως, θα πρέπει να ελέγχουν συστηματικά την ευαισθησία των στρατηγικών τους επιλογών σε ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις που συνδέονται με την πολιτική και νομισματική αβεβαιότητα. Θα πρέπει, επίσης, να εξετάσουν την επέκτασή τους σε αγορές που αναμένεται να αναπτυχθούν, ιδιαίτερα σε τομείς στους οποίους αυξάνονται οι κίνδυνοι και οι κρατικοί πόροι περιορίζονται, όπως οι φυσικές καταστροφές και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο

Οι νέες τεχνολογίες θέτουν στη διάθεση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, που τους επιτρέπει να κατανοήσουν και να προβλέψουν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών τους. Συγχρόνως, τους δίνουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση με τους πελάτες και να τους εξασφαλίσουν ευκολότερη πρόσβαση και ενεργότερη εμπλοκή στον κύκλο ζωής του ασφαλιστικού προϊόντος. Ειδικότερα οι Millennials (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ των δεκαετιών 1980 και 2000), των οποίων τα εισοδήματα και η επιρροή στα καταναλωτικά πρότυπα αυξάνονται διαρκώς, πρέπει να βρεθούν στο κέντρο της προσοχής, με έμφαση στις ψηφιακές και κινητές (mobile) υπηρεσίες, καθώς και την απρόσκοπτη εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο επόμενο επίπεδο

Για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πλέον εργαλείο αύξησης των πωλήσεων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης τους και, δευτερευόντως, μείωσης του κόστους. Συνεπώς, η επένδυση στην τελευταία ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί μονόδρομο μεν, γεμάτο προκλήσεις δε, λόγω της εντεινόμενης ανάγκης περιορισμού των δαπανών. Το 2017, καινοτομίες μεταξύ των οποίων τα social, mobile, analytics & cloud (SMAC) θεωρούνται ήδη δεδομένες, καθώς νεότερες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το Internet of Things, τα wearables και το blockchain, είναι αυτές που μετασχηματίζουν δραστικά τα δεδομένα της αγοράς. Οι ασφαλιστικές θα πρέπει να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε αυτές μέσω νέων επενδύσεων, εξαγορών και συμμαχιών. Παράλληλα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ενισχύσουν τις επενδύσεις στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, για να εξασφαλίσουν την προστασία τόσο των δικών τους δεδομένων όσο και των πελατών τους.

Προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού

Για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να αξιοποιήσουν την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να επανασχεδιάσουν τις πολιτικές τους για το ανθρώπινο δυναμικό, τοποθετώντας στο επίκεντρο τις ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό προϋποθέτει την επανειδίκευση του υπάρχοντος προσωπικού και την προσέλκυση νέου ταλέντου με αξιόλογες πανεπιστημιακές σπουδές, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ένας μεγάλος αριθμός υψηλόβαθμων στελεχών συνταξιοδοτείται. Το Brexit ενδέχεται να εντείνει τον ανταγωνισμό για την προσέλκυση αξιόλογων στελεχών, καθώς το νέο καθεστώς στη Βρετανία μπορεί να ωθήσει αρκετούς επαγγελματίες να αναζητήσουν εργασία στην Ευρώπη.

Ο κύριος Λάμπρος Γκόγκος, εταίρος, επικεφαλής του τμήματος Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σχολιάζοντας τα ευρήματα έρευνας της Ernst & Young που παρουσιάστηκε τον Μάιο σημείωνε τότε: «Το 2020, η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά θα είναι ριζικά διαφορετική από την αγορά του 2017. Βιώνοντας μια δύσκολη και ασταθή περίοδο, οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, για να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Θα πρέπει, επίσης, να κατανοήσουν εγκαίρως τις επερχόμενες αλλαγές, να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους, αλλά και να επενδύσουν στην ψηφιακή τεχνολογία, για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*