Η Ευρώπη Ασφαλιστική ζητεί Επιθεωρητή Πωλήσεων

Επιθεωρητή Πωλήσεων αναζητεί η Ευρώπη Ασφαλιστική. Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (μισθός, bonus, αυτοκίνητο, κλπ) αναλόγως προσόντων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.  Θα μπορείτε να τα αποστείλετε στη διεύθυνση hr@europe-aega.gr.

Επιθυμητά προσόντα/ εμπειρία:

Ηλικία έως 45 ετών
Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών
Επαγγελματική εμπειρία 5 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας και του  MS Office
Ικανότητα εκτέλεσης και διαχείρισης των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων ανάπτυξης παραγωγής σε υγιείς βάσεις, σύμφωνα με το business plan της Εταιρίας.

Προφίλ υποψηφίου:

Αναλυτική σκέψη & Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Ομαδικό πνεύμα
Δυνατότητα συχνών ταξιδιών
Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης
Θα συνεκτιμηθεί σχετική εμπειρία στην ανάπτυξη του Κλάδου Υγείας

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*