Τι λέει το Βαρόμετρο της Atradius για Ελλάδα και Ευρώπη

της Ελενας Ερμείδου

«Πονοκέφαλος» των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη είναι το περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, αλλά και η χαμηλή πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Στις ήδη αρνητικές συνθήκες έρχονται να προστεθούν δύο ακόμα «βαρίδια»: η ασάφεια που πλανάται όσον αφορά στους όρους εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Brexit) και η επιβράδυνση ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης που έχει ξεκινήσει να καταγράφεται στις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας, σύμφωνα με το «Βαρόμετρο της Atradius» για τους εξόφλησης τιμολογίων στην Δυτική Ευρώπη.

Η Ελλάδα, όπως διαπιστώνει η έρευνα της 2ης μεγαλύτερης ασφαλιστικής πιστώσεων στο κόσμο  εισπράττει το μεγαλύτερο αντίκτυπο των εξελίξεων. Εμφανίζει, μεταξύ άλλων, μέσο όρο είσπραξης τιμολογίων στις 60 ημέρες, τον υψηλότερο στην Ευρώπη. Επίσης, η χώρα, αν και έχει κάποια σημεία που υπερέχει της λοιπής ευρωζώνης, εμφανίζει την μεγαλύτερη μεταβολή σε ό,τι αφορά την παράταση ημερομηνιών εξόφλησης τιμολογίων (B2B).  Καταγράφει πρωτιά και στα χαρακτηρισμένα ως ανεξόφλητα τιμολόγια, ωστόσο με το μέσο όρο ελαφρώς να πέφτει το 2017 προς το 2016.

Η Δυτική Ευρώπη και τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας

Με μία ασθενική πτώση της τάξης του 2%, ο ρυθμός των αφερεγγυοτήτων στις προηγμένες οικονομίες το 2017 προβλέπεται να παραμένει σταθερός. Αστάθεια και μεταβλητότητα στο περιβάλλον αλλά, και η μειωμένη πρόσβαση στην χρηματοδότηση ασκούν ισχυρές πιέσεις στις επιχειρήσεις. Αυτός, είναι ο κυριότερος λόγος που οι συμμετέχοντες στην «Βαρόμετρο της Atradius» για τις Β2Β πωλήσεις και τους τρόπους εξόφλησης των τιμολογιών αυτών δηλώνουν ότι προτιμούν συναλλαγές τοις μετρητοίς, γνωρίζοντας  καλά ότι μπορεί να χάσουν τους πελάτες τους από τους ανταγωνιστές που αποδέχονται όρους πίστωσης.

Πωλήσεις επί πιστώσει

Οι πωλήσεις επί πιστώσει προς B2B πελάτες παρουσιάζουν  μία ελαφριά πτώση το 2017 προς το 2016. Βασικός λόγος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι  προκλήσεις στο επιχειρησιακό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις ανησυχίες πολλών προμηθευτών απέναντι στο κίνδυνο να μείνουν απλήρωτοι.

 • Κατά μέσο όρο περίπου το 42,6% των  B2B εγχωρίων πωλήσεων διεκπεραιώθηκε επί πιστώσει. Πρόκειται για ποσοστό υψηλότερο του 35,1% προς ξένους B2B πελάτες.
 • Οι συμμετέχοντες στην έρευνα της Atradius κλίνουν στις επί πιστώσει  (Β2Β) πωλήσεις προς εγχώριους πελάτες, από ότι με τους ξένους πελάτες τους.
 • Δανοί (56,4%), έλληνες (52,1%) και ιρλανδοί (48,2%) εμφανίζονται πιο πρόθυμοι στο να υπογράψουν τιμολόγια πωλήσεων με όρους πίστωσης. Παρά ταύτα, τόσοι οι δανοί όσο και οι έλληνες παρουσιάζουν μία πτώση στο ποσοστό των επί πιστώσει πωλήσεων σε σχέση με το 2016. Οι ιρλανδοί από την άλλη πλευρά παρουσιάζουν μία ελαφριά αύξηση.
 • Μικρότερο είναι το ποσοστό των επί πιστώσει πωλήσεων το 2017 για  αυστριακούς  και γερμανούς (26,5% έκαστος), και τους ελβετούς (28%).

Ποσοστό εκπρόθεσμων τιμολογίων (Β2Β)

Το ποσοστό των εκπρόθεσμων B2B τιμολογίων στην Δυτική (41%) αυξήθηκε ελαφρά το 2017 συγκριτικά με 2016 (39%), καταδεικνύοντας τα προβλήματα που προκύπτουν από τις συνθήκες αστάθειας και μεταβλητότητας.

 • Το 91,4% των ερωτηθέντων στην Δυτική Ευρώπη (2016: 92,4%) ανέφερε καθυστερήσεις από σε B2B πωλήσεις από πελάτες εντός της επικράτειας τους. Αυτό μεταφράζεται ό,τι κατά μέσο όρο το 41,9% των εγχώριων τιμολογίων παρέμεινε ανεξόφλητο μετά την ημερομηνία λήξης πληρωμής.
 • Στο 84,2% καταγράφεται η συχνότητα των εκπρόθεσμων τιμολογίων σε επί πιστώσει πωλήσεις προς ξένους Β2Β, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2016. Γεγονός που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο 39,4% των τιμολογίων από ξένους πελάτες παρέμεινε απλήρωτο μετά την λήξη της ημερομηνίας οφειλής.
 • Από όλη την Δυτική Ευρώπη, υψηλότερη συχνότητα καθυστέρησης οφειλών αναφέρθηκε στην Ελβετία με τα εγχώρια τιμολόγια  στο 97%, και τα τιμολόγια προς ξένους  στο 93,9%. Στον αντίποδα η Σουηδία με την χαμηλότερη συχνότητα καθυστερήσεων (εγχώρια τιμολόγια  στο 81%, τιμολόγια προς ξένους πελάτες στο 71,4%).
 • Ο μεγαλύτερος αντίκτυπος από τις καθυστερήσεις των πληρωμών εγχωρίων πελατών σε Β2Β πωλήσεις εμφανίζεται στην Ελλάδα, στο 51,6%. Αυτό αντανακλάται και στο μέσο όρο είσπραξης τιμολογίων, που είναι στις 60 ημέρες, υψηλότερος στην Ευρώπη, όταν η μέση περίοδος αναμονής στην Ευρώπη είναι οι 44 ημέρες.
 • Ο υψηλότερος μέσος όρος εκπρόθεσμων τιμολογίων από B2B πωλήσεις εμφανίζεται στην Μεγάλη Βρετανία (49,9%). Παρά ταύτα ο μέσος όρος στην χώρα είναι οι 31 ημέρες.

Μέση διάρκεια εξόφληση τιμολογίων

Σε σύγκριση με το 2016, οι όροι πληρωμής στην Ευρώπη το 2017 παραμένουν σχεδόν σταθεροί. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις σε πληρωμές από πωλήσεις B2B αυξήθηκαν καταδεικνύοντας την επιβράδυνση του ρυθμού εξόφλησης τιμολογίων.

 • Το 2017 παρέμειναν σταθεροί οι όροι εξόφλησης τιμολογίων σε όλη την Δυτική Ευρώπη, κατά μέσο όρο στις 32 ημέρες.
 • Με εξαίρεση την Ελλάδα (54 ημέρες) την Ιταλία (50 ημέρες) και την Ισπανία (45 ημέρες), σε όλες τις υπόλοιπες, υπό έρευνα χώρες οι όροι εξόφλησης τιμολογίων παρέμειναν πάνω – κάτω στις 30 ημέρες από την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου.
 • Στην Ελλάδα παρατηρούνται οι μεγαλύτερες μεταβολές, με το μέσο όρο εξόφλησς τιμολογίων να παρατείνεται κατά 10 ημέρες.
 • Στην Ελλάδα ο μέσος όρος επιβράδυνσης των όρων πληρωμής σε Β2Β τιμολόγια εγχωρίων πελατών είναι οι 47 ημέρες (11 ημέρες περισσότερο σε σχέση με το 2016). Οι έλληνες θα πρέπει να περιμένουν 13 επί πλέον ημέρες προκειμένου να εξοφληθούν ( μία εβδομάδα περισσότερο σε σχέση με το 2016) για την είσπραξη εκπρόθεσμων τιμολογίων από ξένους πελάτες.
 • Σημαντική καθυστέρηση είσπραξης εκπρόθεσμων τιμολογίων παρουσιάζεται και στην Μεγάλη Βρετανία (περίπου μία εβδομάδα περισσότερο για πωλήσεις B2B από εγχώριους πελάτες και ξένους).

Κύριοι λόγοι των καθυστερήσεων

Οι καθυστερήσεις εξόφλησης τιμολογίων διαπιστώνεται ότι οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ρευστότητας, αλλά και σε λόγους αξιοπιστίας και φερεγγυότητας. Στην Ελλάδα και την Ιταλία ο αντίκτυπος της καθυστέρησης φάνηκε περισσότερο ελλείψει ρευστότητας.

Προστασία κερδοφορίας

Περίπου το 18% των όσων συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι θα πράξουν περισσότερα προκειμένου να προστατεύσουν την επιχείρηση τους από τον αντίκτυπο του Brexit, τη επιβράδυνση που σημειώνεται στις οικονομίες της Ασίας και απέναντι στον προστατευτισμό των ΗΠΑ.

Ανεξόφλητα τιμολόγια

Το ποσοστό μη εξόφλησης των τιμολογίων από Β2Β πωλήσεις φτάνει στο 1,3% το 2017 ελάχιστα χαμηλότερο του 1,4% το 2016. Περισσότερα τιμολόγια από εγχώριους πελάτες καταγράφηκαν ως μη εξυπηρετούμενα σε σχέση με ξένους. Με εξαίρεση την Ελλάδα και την Ιταλία, ο μέσος όρος μη εξυπηρετούμενων τιμολογίων έφτασε το 1% ή και χαμηλότερα. Στην Ελλάδα έφτασε στο 1,2%, υψηλότερα του μέσου όρου της περιφέρειας, ωστόσο, χαμηλότερο σε σχέση με ένα χρόνο πριν 1,8%.

Πρακτικές εξόφλησης τιμολογίων ανά κλάδο

Επιδείνωση των συνθηκών στην Ευρώπη τους επόμενους 12 μήνες αναμένει το 26% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Για το κλάδο των κατασκευών επέκταση 39 ημέρες, και το κλάδο της τεχνολογίας, χαρτικών, υφαντουργίας συν 38 ημέρες έκαστος από την ημέρα της έκδοσης του τιμολογίου.

Ο χαμηλότερος χρόνος δίνεται στο κλάδο των χρηματοοικονομικών που είναι στις 27 ημέρες.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*