Διάκριση της D.A.S. Hellas μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών Νομικής Προστασίας διεθνώς

Υψηλή παγκόσμια διάκριση για την οικονομική της ανάπτυξη, τις επιδόσεις της και την κερδοφορία της, αποδόθηκε στην D.A.S. Hellas σε έκθεση* της Plimsoll World όπου αξιολογήθηκαν οι 70 μεγαλύτερες εταιρείες στην διεθνή αγορά ασφάλισης Νομικής Προστασίας.

Η D.A.S. Hellas, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία εκδόθηκε στις αρχές του μήνα, έχει υψηλότατη κερδοφορία, οικονομική ευρωστία και σημαντική παραγωγική δραστηριότητα. Το διάγραμμα Plimsoll, που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση και αποτυπώνει την συνολική εικόνα της εταιρείας, είναι υψηλό κι παρουσιάζει μία συνεχώς ανοδική πορεία, υποδεικνύοντας τη διαρκή βελτίωση της οικονομικής ισχύος της D.A.S. Hellas.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του 2015, η D.A.S. Hellas εμφάνισε 3 σημεία υπεροχής που έχουν ως τα εξής:

1.     Η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται μέσα στις Top 30 εταιρείες στην κατηγορία των μικτών κερδών.

2.     Το περιθώριο κέρδους προ φόρων (pretax profit margin), για το 2015, έχει βελτιωθεί σημαντικά από 7,0% σε 18,2% και είναι υψηλότερο κατά πολύ από τον μέσο όρο του κλάδου που ανέρχεται σε 7,2%.

3.     Η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται μέσα στις Top 50 εταιρείες στην κατηγορία της απόδοσης πωλήσεων επί του συνόλου του ενεργητικού.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της D.A.S. Hellas, κυρία Νάντια Σταυρογιάννη, αναφερόμενη στην σημαντική θέση της εταιρείας ανάμεσα σε άλλες ομοειδείς δηλώνει ότι: «Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση για τη Διεθνή Αγορά Ασφάλισης Νομικής Προστασίας είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για εμάς και αποτελούν το επιστέγασμα της προσπάθειάς μας, της αφοσίωσής μας, των στρατηγικών μας κινήσεων, των επιλογών μας και του σχεδίου ανάπτυξης που σταθερά υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία αυτά είναι άλλη μία απόδειξη της σκληρής δουλειά και τον επαγγελματισμό των συνεργατών μας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και όλων των στελεχών και του προσωπικού της εταιρείας. Θα συνεχίσουμε όλοι μας να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, θέτοντας διαρκώς υψηλότερους στόχους και πάντα παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους ασφαλισμένους μας».

 

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Επισημαίνεται ότι η έκθεση για τη Διεθνή Αγορά Ασφάλισης Νομικής Προστασίας αναλύει και αξιολογεί τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες Νομικής Προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο και εξάγει συμπεράσματα για την βιωσιμότητά τους. Περιγράφει τις επιδόσεις, την οικονομική ευρωστία και την αξία των 70 εταιρειών που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*