Νέα παράταση για την International Life

Παράταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017 στην αναστολή πληρωμών και καταβολών από τις εταιρίες «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» και «IΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL LΙFΕ Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*