ΕΥΡΩΠΗ Aσφαλιστική: Για 3η Χρονιά Στους 200 πιο Κερδοφόρους Οµίλους της ICAP

Μεγάλη διάκριση επέτυχε για µία ακόµη χρονιά η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, αφού όχι µόνον συγκαταλέγεται για τρίτη συνεχή χρονιά στους 200 πιο κερδοφόρους Ομίλους σύμφωνα με την ICAP, αλλά, παρά τις αντίξοοες οικονομικές συνθήκες των capital controls, κατάφερε να ανεβεί κατά 10 θέσεις στην γενική κατάταξη των 200 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων, καταλαμβάνοντας για το 2015 την 158η θέση έναντι της 168ης θέσης τo 2014 και της 183ης το 2013.

icap true leaders 2015

Ειδικότερα επί συνόλου περίπου 10.000 εταιρειών (περιλαμβανομένων και των τραπεζών-ασφαλιστικών), ο Όμιλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική πέτυχε να διακριθεί στην 158η θέση, ανταποκρινόµενος ταυτόχρονα στα εξής κριτήρια:

  1. Συµπεριλαµβάνεται στους 200 πιο κερδοφόρους Οµίλους για το 2015, µε βάση τα στοιχεία της έκδοσης Business Leaders in Greece – κριτήριο κατάταξης το EBITDA.
  1. Η Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων είναι μεταξύ των υψηλότερων της Ελλάδος με ποσοστό 33,4%.
  1. Έχει υψηλό ICAP Credit Score (αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας).
  1. Συμπεριλαμβάνεται στους 200 ομίλους που έχουν αυξήσει το προσωπικό τους από το 2014 στο 2015.

Η ICAP Group µε ακρογωνιαίο λίθο τις εκδοτικές πρωτοβουλίες των BUSINESS LEADERS και LEADING EMPLOYERS, αλλά και µε αφετηρία τη µεγαλύτερη βάση δεδοµένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και το αναγνωρισµένο ICAP Credit Score, διοργανώνει το θεσµό των True Leaders. Πρόκειται για τον µοναδικό θεσµό που βραβεύει τις επιχειρήσεις (εταιρίες και οµίλους) που πληρούν ταυτόχρονα συγκεκριµένα αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια και σημείωσαν υψηλές αποδόσεις και πρόοδο κατά το 2015 και των οποίων οι ισολογισμοί τόσο για το 2015 όσο και το 2014 είχαν εισαχθεί στην ICAP Databank μέχρι την 11.10.2016.