Ενισχύεται η οχύρωση των ασφαλιστικών έναντι της απάτης

Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την Ασφαλιστική Απάτη που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Διαφάνειας και Πρόληψης της ΕΑΕΕ, υπό την προεδρία του κ. Α. Κασκαρέλη. Οι 250 συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το φαινόμενο της ασφαλιστικής απάτης και τις σοβαρότατες επιπτώσεις του για τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους ασφαλισμένους και την κοινωνία εν γένει.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Α. Σαρρηγεωργίου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαφάνειας και Πρόληψης κ. Α. Κασκαρέλης και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης κ. Π. Γεωργίου, οι οποίοι τόνισαν πως η ασφαλιστική απάτη αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά και πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ασφαλιστική αγορά παγκοσμίως.

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν οι εξής διακεκριμένοι ομιλητές: Ο κ. St. Dalton, εκπρόσωπος του Insurance Fraud Bureau της Αγγλίας, η κ. Λ. Γυφτόκωστα, εκπρόσωπος της Insurance Europe, ο κ. Γρ. Λαζαράκος, δικηγόρος, τ. Αναπλ. Μέλος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η κ. Κ. Καλογήρου, πιευθύντρια Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου της Eurolife ERB και μέλος της σχετικής Επιτροπής της ΕΑΕΕ, ο Α/Υ’ Αθ. Κωστορρίζος της Δ/vσης Εγκληματολογικών Ερευνών Ελληνικής Αστυνομίας, ο κ. Χρ. Ζαρόκωστας, εκπρόσωπος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικής Απάτης, προϊστάμενος Δ/νσης Εσωτ. Ελέγχου Ομίλου Εθνικής ΑΕΕΓΑ και μέλος της σχετικής επιτροπής της ΕΑΕΕ, και ο κ. Αθ. Αγγελόπουλος, Δ/ντης Διαχείρισης Κινδύνων & Αναλογιστικής, Υδρόγειος ΑΑΑΕ, και μέλος της σχετικής επιτροπής της ΕΑΕΕ. Την εκδήλωση τη συντόνισε η κ. Μ. Αντωνάκη, γεν. διευθύντρια της ΕΑΕΕ.

Το κύριο συμπέρασμα που προέκυψε από την εκδήλωση είναι ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα οχυρώνονται καλύτερα έναντι της ασφαλιστικής απάτης. Αναπτύσσοντας στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης της ασφαλιστικής απάτης που βασίζονται κατά κύριο λόγο στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και η ανάλυση δεδομένων, μπορούν να ανιχνεύουν τις απατηλές αξιώσεις.

Οι ομιλητές τόνισαν πως η ασφαλιστική απάτη δεν επιβαρύνει την «πλούσια» ασφαλιστική εταιρία, αλλά το σύνολο των συνεπών και νομοταγών ασφαλισμένων. Η ασφάλιση έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει από σημαντικές αλλά γνήσιες απώλειες. Οι απατηλές αξιώσεις αποζημίωσης μειώνουν χωρίς νόμιμη αιτία τα κεφάλαια που συγκεντρώνει το σύνολο των ασφαλισμένων για την κάλυψη των γνήσιων αλλά αβέβαιων μελλοντικών ζημιών τους μέσω των ασφαλίστρων.

Επομένως, κάθε απατηλή ή υπερβάλλουσα απαίτηση αποζημίωσης λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας των ασφαλισμένων, καθώς οι καλόπιστοι ασφαλισμένοι θα κληθούν στη συνέχεια να συμπληρώσουν τα κεφάλαια που απορροφήθηκαν για την πληρωμή των ψεύτικων ζημιών των λίγων.

Η ασφαλιστική απάτη δεν είναι λοιπόν ένα ασήμαντο έγκλημα χωρίς θύματα. Οι επιπτώσεις της έχουν σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις. Αυτό το πολυσύνθετο πρόβλημα απαιτεί συλλογική και οργανωμένη προσπάθεια της ασφαλιστικής βιομηχανίας και στενή συνεργασία με την πολιτεία, τον νομικό κόσμο και άλλους αρμόδιους φορείς.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική στήριξη των εξής εταιριών μελών της ΕΑΕΕ:

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ERGO

ATE Ασφαλιστική Μέλος του ασφαλιστικού ομίλου ERGO 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

EUROLIFE ERB 

GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

INTERAMERICAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*