Η ομάδα της διεύθυνσης Ομαδικών & Corporate Business της Interamerican: Γ. Πλωμαρίτης, Β. Τσιμπλιάρης, Σ. Δήμου

Αύξηση των ομαδικών ασφαλίσεων από την Interamerican

Εντυπωσιακή είναι η άνοδος που παρουσιάζουν φέτος οι ομαδικές ασφαλίσεις της Interamerican, καθώς στο κλείσιμο του εννεαμήνου η παραγωγή εμφανίζει αύξηση 34% σε σχέση με το επιχειρησιακό σχέδιο. Παρά τις συνολικά αρνητικές επιδόσεις της ασφαλιστικής αγοράς και σε αυτόν τον κλάδο, 65 νέες επιχειρήσεις εμπιστεύτηκαν την εταιρεία για την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού τους, ενώ οι ασφαλισμένοι αυξήθηκαν κατά 15.000 περίπου.

Τα καλά αποτελέσματα προέρχονται, κυρίως, από την προώθηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας, όπου η Interamerican βασίζεται στην τεχνογνωσία, στην οργάνωση και στις σύγχρονες υποδομές της. Ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζουν τα προγράμματα Micro Group Benefit (ζωής και υγείας), που είναι εστιασμένα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα οποία λόγω της διαμορφούμενης κατάστασης και του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος για τις ομαδικές είναι ιδιαίτερα δημοφιλή τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζομένους.

Επισημαίνεται η σημαντική ανταπόκριση στις πωλήσεις από όλα τα κανάλια διανομής της εταιρείας, εφόσον αξιοποιούνται οι ομαδικές ασφαλίσεις για τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ατομικών συμβολαίων. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει φέτος και το νέο προϊόν Double Βenefit.

Ο Γιώργος Πλωμαρίτης, διευθυντής Ομαδικών & Corporate Business της Interamerican, αναφέρει σχετικά: «Η αξιοπιστία της εταιρείας και η πληρότητα των προγραμμάτων της στην ομαδική ασφάλιση την καθιστά πρώτη επιλογή ασφαλιζομένων επιχειρήσεων διεθνούς κύρους. Εστιάζουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα με νέες εργασίες και προτάσεις στην αγορά, που προσαρμόζονται, κατά περίπτωση, στις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων». 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*