ΕΟΠΥΥ: Ανεβάζει ταχύτητες στη διαδικασία εκκαθάρισης υποβολών

Σε πλήρη εξέλιξη είναι από τον ΕΟΠΥΥ η νέα διαδικασία ελέγχου και αποζημίωσης των παρόχων, που αφορά το 100% των εκκαθαρισμένων υποβολών τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, από την 1η έως τη 15η Ιουλίου ενταλματοποιήθηκαν προς πληρωμή υποβολές δαπανών για το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου διαφόρων κατηγοριών παρόχων.

Η διαδικασία είχε ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αποπληρωμής των παρόχων και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Έτσι, όπως αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ, έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμών ή έχει ήδη αποζημιωθεί για τον Ιανουάριο:

 • 98% του συνόλου υποβολών των Ιατρικών επισκέψεων
 • 99% του συνόλου υποβολών των συμβεβλημένων Φυσικοθεραπευτών
 • 97% του συνόλου υποβολών των Κλινικών (υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας)
 • 85% του συνόλου υποβολών των Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης (υπηρεσίες ανοικτής νοσηλείας)
 • 86% του συνόλου υποβολών των Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης (υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας )
 • 93% του συνόλου υποβολών των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης -Μονάδων Τεχνητού Νεφρού
 • 92% του συνόλου υποβολών των Ψυχιατρικών Κλινικών
 • 95% του συνόλου υποβολών των Διαγνωστικών.

Αντίστοιχα, για τον Φεβρουάριο:

 • 86% του συνόλου υποβολών των Ιατρικών επισκέψεων
 • 81% του συνόλου υποβολών των συμβεβλημένων Φυσικοθεραπευτών
 • 72% του συνόλου υποβολών των Κλινικών (υπηρεσίες κλειστής νοσηλείας)
 • 65% του συνόλου υποβολών των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης -Μονάδων Τεχνητού Νεφρού
 • 63% του συνόλου υποβολών των Ψυχιατρικών Κλινικών
 • 71% του συνόλου υποβολών των Διαγνωστικών.

Για το μήνα Μάρτιο η διαδικασία των ενταλματοποιήσεων και των πληρωμών αναμένεται να έχει ξεκινήσει έως τις 25 Ιουλίου, έως τότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο Φεβρουάριος.

«Ταυτόχρονα βελτιώνεται περαιτέρω και η λειτουργικότητα της νέας διαδικασίας με εφαρμογή αυτοματοποιημένων διαδικασιών ακόμη και για τις μεμονωμένες, δύσκολα προβλέψιμες καταστάσεις που αναπόφευκτα προκύπτουν», αναφέρει η ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ, τέλος μπαίνει στις χειρόγραφες γνωματεύσεις, αιμοκαθάρσεων, οπτικών, αναπνευστικών, ορθοπεδικών, ακουστικών, επιθεμάτων κατακλίσεων, οστομικών ειδών, καθετήρων, διαφόρων αναλωσίμων ειδών, αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής προς τον ΕΟΠΥΥ και το ΙΚΑ ΕΤΑΜ από τις 25 Ιουλίου.

Δεκτές θα γίνονται μόνο εκτυπωμένες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα να επικαιροποιηθούν με νεότερες ιατρικές γνωματεύσεις, που παραμένουν ιστορικά στο σύστημα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*