Υπάλληλο κλάδου υγείας αναζητά η Ευρώπη Ασφαλιστική

Η εταιρεία γενικών ασφαλίσεων Ευρώπη Ασφαλιστική ζητεί να προσλάβει άτομο για την επάνδρωση του νεοσύστατου κλάδου υγείας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.

Αρμοδιότητες της θέσης

 • Βοηθητική υποστήριξη οργάνωσης και λειτουργίας του κλάδου
 • Συνεργασία με τη μηχανογράφηση και λοιπά τμήματα για την οργάνωση και τον συντονισμό των υποστηρικτικών διαδικασιών και την έκδοση προσφορών και συμβολαίων
 • Διαχείριση συμβολαίων υγείας
 • Γραμματειακή υποστήριξη

Επιθυμητά προσόντα / εμπειρία

 • Πτυχίο ΑΕΙ θα εκτιμηθεί αναλόγως
 • Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Προφίλ υποψηφίου

 • Αναλυτική σκέψη και ευχέρεια στην επίλυση προβλημάτων
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Μεθοδικότητα στη διεκπεραίωση εργασιών
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Επικοινωνιακές ικανότητες

Επαγγελματικές συστάσεις θα συνεκτιμηθούν, ενώ για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση hr@europe-aega.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*