Νέο webinar από το insurancewebinars.gr και το ΕΙΑΣ

Ένα νέο webinar, με αντικείμενο την «Αστική Ευθύνη Προΐόντος», διοργανώνει το insurancewebinars.gr σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, 17:00-19:00, με εισηγητή τον Μιχάλη Ιωαννίδη, σύμβουλο επιχειρήσεων σε ασφαλιστικά θέματα.

Περιγραφή και σκοπός του webinar

Η πληρέστερη κατανόηση εννοιών και καλύψεων, και η ανάδειξη σημαντικών σημείων της θεματολογίας, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανάλυση αναγκών δυνητικών πελατών και στην προετοιμασία της πωλησιακής προσέγγισης.

Σε ποιους απευθύνεται το webinar

Σε υπαλλήλους του κλάδου αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και σε διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων.

Θεματολογία

  • Νομικό πλαίσιο
  • Ενεργοποίηση συμβολαίων / αντικείμενο ασφάλισης
  • Καλύψεις / εξαιρέσεις
  • Cases studies
  • Ανάλυση αναγκών δυνητικών πελατών
  • Πωλησιακή προσέγγιση

Το webinar μπορείτε να το παρακολουθήσετε στην τιμή των 25 €, ενώ συμμετοχή για μία από τις 25 θέσεις δηλώνετε εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*