Νέα ΚΥΑ για την ίδρυση φαρμακείων

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση του Γ. Σταθάκη και του Α. Ξανθού, με την οποία θεσπίζονται νέες διατάξεις που καθορίζουν την ίδρυση και λειτουργία των φαρμακείων στην Ελλάδα.

Η ΚΥΑ καθορίζει και την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης, τη διοικητική περιφέρεια ισχύος της άδειας και τα προσόντα των αιτούμενων τις άδειες, φαρμακοποιών ή άλλων φυσικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, πέραν των φαρμακοποιών, οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται και σε άλλα φυσικά πρόσωπα, αλλά όχι σε νομικά πρόσωπα, πλην των συνεταιρισμών φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ).

Ακόμη το ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει περισσότερες από μια άδειες πανελλαδικώς. Μάλιστα, μπορεί αυξάνεται κατά μία άδεια έως το 2020, οπότε, με ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό τις δέκα άδειες. Δηλαδή, για το έτος 2016 επιτρέπεται η χορήγηση μέχρις έξι αδειών στο ίδιο πρόσωπο, για το έτος 2017 μέχρι επτά, για το έτος 2018 μέχρι οκτώ, για το έτος 2019 μέχρι εννιά και για το 2020 μέχρι δέκα αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο.

Κυρίως, όμως, διευκρινίζονται ποιοι απαγορεύεται να ιδρύσουν φαρμακείο (βλ. συνημμένο). Ακόμη, στην ΚΥΑ υπάρχουν μια σειρά νομοτεχνικών αλλαγών, για τις οποίες τα συλλογικά όργανα των φαρμακοποιών αναμένουν διευκρινήσεις από τη νομική υπηρεσία του Υπ. Υγείας.

ΚΥΑ Ίδρυση Φαρμακείων

 Πηγή: virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*