Ελλείμματα στις καλύψεις για την ασφάλιση τρομοκρατικών επιθέσεων

της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου,

 

Η ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά δεν αντιμετωπίζει αρκούντως αποτελεσματικά την εντεινόμενη τρομοκρατική απειλή με προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της, υποστηρίζει μελέτη της JLT Re και JLT Specialty Ltd.

“Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο κλάδος έχει απορροφήσει ένα μικρό μόνο μέρος του οικονομικού κόστους των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων.Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες επιδεικνύουν αργά αντανακλαστικά στον κίνδυνο της τρομοκρατίας, μια κατάσταση που πρέπει να αλλάξει γρήγορα” αναφέρεται χαρακτηριστικά στη μελέτη.

“Οι επιθέσεις κατέδειξαν μεγάλα κενά στην ασφαλιστική κάλυψη και ευκαιρίες για τις εταιρείες του κλάδου να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες και ασφάλιστρα”, υποστηρίζουν οι συντάκτες, αναφέροντας ως παράδειγμα τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι. Αν και οι συνολικές ζημίες που προκλήθηκαν εκτιμώνται στα 9-12 δισ. δολάρια, εντούτοις οι ασφαλισμένες ζημίες αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του ποσού αυτού,  σύμφωνα με υπολογισμούς του Cambridge Center for Risk Studies.

Από το 2011 και μετά, παρατηρείται ενίσχυση της τρομοκρατικής δραστηριότητας διεθνώς, η οποία συνέπεσε με την κατακόρυφη αύξηση του οικονομικού κόστους, αναφέρει η JLT, προσθέτοντας ότι οι συνολικές ζημίες από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2014 ήταν υψηλότερες από αυτές που προκλήθηκαν συνεπεία τω επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ.

Το κενό μεταξύ των ζημιών και της ασφαλιστικής κάλυψης για τρομοκρατικές επιθέσεις εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι τα παραδοσιακά ασφαλιστικά προϊόντα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν προστασία έναντι των επιθέσεων, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση την καταστροφή της περιουσίας του ασφαλισμένου, ενώ η διαταραχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελούσε επακόλουθο της υλικής καταστροφής που προκαλούσε η επίθεση.

Ομως, η φύση της τρομοκρατικής απειλής άλλαξε τα τελευταία 25 χρόνια, από τα παγιδευμένα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1990, όπου εγκέφαλοι των επιθέσεων ήταν γκρουπ με εσωτερική πολιτική ατζέντα, στις επιθέσεις αυτοκτονίας των Ισλαμιστών εξτρεμιστών που επικεντρώνονται σε πολυσύχναστα μέρη με στόχο να προκαλέσουν μαζικούς θανάτους απλώ πολιτών.

Οι επιθέσεις στο Παρίσι αποτέλεσαν την πρώτη μεγάλη επιχείρηση του ISIS στη Δύση (ακολούθησαν βέβαια τα γεγονότα των Βρυξελλών.). Πιθανές μελλοντικές επιθέσεις στην Ευρώπη ίσως λάβουν χώρα με τη συνεργασία των 5.000 Ευρωπαίων πολιτών που αυτή τη στιγμή πολεμούν στο πλευρό των τζιχαντιστών σε Ιράκ και Συρία, ενώ διευκολύνονται και από τις μαζικές ροές ανθρώπων από τις δυο αυτές χώρες προς την Ευρώπη, σημειώνεται στη μελέτη που προβλέπει νέες πολύνεκρες επιθέσεις φέτος και τα επόμενα χρόνια.

Η αλλαγή της φύσης των επιθέσεων θέτει νέες προκλήσεις για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, καθώς σηματοδοτούν ένα νέο τύπο κινδύνου, υποστηρίζει η JLT. “Ως εκ τούτου, οι εταιρίες απαιτούν καινοτόμα ασφαλιστικά και αντασφαλιστικά προϊόντα που να προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία από όλες τις απειλές που εγκυμονούν οι νέες επιθέσεις, όπως τους κινδύνους στους ανθρώπους, την καταστροφή της εμπορικής επωνυμίας και της φήμης και την κυβερνο-τρομοκρατία.Ειδικά οι πρόσφατες επιθέσεις κατέδειξαν την ανάγκη να διευρυνθούν οι όροι της ασφαλιστικής κάλυψης για την διαταραχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.Χωρίς δική τους υπαιτιότητα, ορισμένες εταιρείες αφέθηκαν να επωμιστούν εξολοκλήρου το κόστος  σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες”.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ιδανική λύση θα ήταν ο ασφαλιστικός και αντασφαλιστικός κλάδος να δημιουργήσει προϊόντα που να προσφέρουν κάλυψη έναντι μιας ευρείας γκάμας κινδύνων που συνδέονται με τρομοκρατικές επιθέσεις όπως τον κίνδυνο υλικής καταστροφής, την διαταραχή επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω της χρήσης χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών όπλων, τις επιπτώσεις στους ανθρώπους, την άυλη διαταραχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τον κυβερνο-κίνδυνο και τον κίνδυνο καταστροφής της φήμης και της εμπορικής επωνυμίας. H JLT υπογραμμίζει όμως ότι τέτοιες λύσεις δεν προσφέρονται στην παρούσα φάση στην αγορά, επομένως η καλύτερη εναλλακτική βραχυπρόθεσμα είναι ο συνδυασμός προϊόντων που καλύπτουν  σε σημαντικό βαθμό τα υφιστάμενα κενά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*