Ο οικονομικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης

[starbox]

Η συμβολή της ασφαλιστικής βιομηχανίας στην οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη κάθε εξελιγμένης οικονομικά χώρας είναι αναμφισβήτητη. Η υψηλή συμμετοχή της στο εθνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, καθώς και το μεγάλο ύψος των ασφαλίστρων που αναλογούν σε κάθε πολίτη αποτελούν αδιάσειστους δείκτες οικονομικής ευρωστίας κάθε προηγμένης κοινωνίας.

EIAS_BOOK

 

* Το κείμενο είναι απόσπασμα από το βιβλίο «Η Ιδιωτική Ασφάλιση», το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Λ. Συγγρού 106, Αθήνα 117 41/Τ: 210 9219660 & 210 9219684/ E-mail: eiasinfo@eias.gr).