Κερδοφορία, αύξηση εσόδων και επενδύσεων το 2015 για την Interlife

Με κέρδη της τάξεως των 7,5 εκατ. ευρώ, στα επίπεδα του 2014, αναμένεται να κλείσει τη χρήση του 2015 η Interlife Ασφαλιστική, όπως ανακοινώθηκε στην ετήσια συνέντευξη τύπου, παρά τις μειωμένες αποδόσεις των επενδυτικών χαρτοφυλακίων λόγω τοποθετήσεων σε θέσεις χαμηλού κινδύνου, ενόψει του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος και των απαιτήσεων της οδηγίας Solvency II.

Αντίστοιχα, σε μια περίοδο κατά την οποία η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων καταγράφει απώλειες -14,4% και στο σύνολο του κλάδου ασφαλίσεων κατά ζημιών -8%, η Interlife κατάφερε να αυξήσει τόσο τον στόλο των ασφαλισμένων οχημάτων όσο και τα αντίστοιχα έσοδα κατά 12,81%. Έτσι, τα δεδουλευμένα ασφάλιστρά της κυμάνθηκαν κοντά στα 50,75 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 44,99 εκατ. το 2014. Ανοδική πορεία σημείωσαν επίσης τα νοσοκομειακά προγράμματα και οι λοιποί κλάδοι της εταιρείας, η οποία το 2015 απορρόφησε την αύξηση του φόρου επί των ασφαλιστηρίων συμβολαίων (5%-15%), χωρίς να επιβαρύνει τα τιμολόγια ή την κερδοφορία της.

Οι επενδύσεις της Interlife αυξήθηκαν κατά 11,42% σε σχέση με το 2014, με το συνολικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και διαθεσίμων να ανέρχεται στα 132 εκατ. ευρώ, έναντι 118 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν τα αποθέματα κατά 10,35% (90,43 εκατ. έναντι 81,95 εκατ. ευρώ το 2014), με τον δείκτη κάλυψης αποθεμάτων να ανέρχεται στο 1,46, έναντι 1,34 το 2014. Τέλος, ο δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας παρέμεινε στα υψηλά επίπεδα του 500%.

Παρά τη γενικευμένη ύφεση στη χώρα, στη διάρκεια του περασμένου έτους το προσωπικό της Interlife αυξήθηκε κατά 16%, ενώ τη διετία 2014-2015 η συνολική αύξηση του προσωπικού ανήλθε σε 21,3%, με τον αριθμό των απασχολουμένων να φθάνει σήμερα τα 118 άτομα.

Στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Interlife συνέχισε και εμπλούτισε τις δράσεις υπευθυνότητας απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό, το περιβάλλον και την αγορά. Όσον αφορά την κοινωνική δράση, συνεχίζει να στηρίζει το Άλμα Ζωής και τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, την ΕΛΕΠΑΑΠ, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος και αθλητικά σωματεία ανά την ελληνική επικράτεια.

Για άλλη μια χρονιά, επίσης, η Interlife πρόσφερε 2 τόνους τρόφιμα σε κοινωνικά παντοπωλεία, ενώ δημοσιοποίησε τον Κοινωνικό Απολογισμό της διετίας 2014-2015. Αξίζει, τέλος, να αναφερθούν οι νέες χορηγικές ενέργειες της εταιρείας προς το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τη Ρητορική Εταιρεία και το Διεθνές Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφέρω αλλιώς» που υλοποιεί η εταιρεία με στόχο τη στήριξη του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*