Νέα αφετηρία για την ασφαλιστική αγορά το 2016 με τη Solvency II

[starbox]

Το 2015 φεύγει και το νέος έτος αποτελεί την αρχή του μετασχηματισμού της ασφαλιστικής αγοράς και των αλλαγών που θα δούμε να διαμορφώνουν σε βάθος χρόνου το νέο ασφαλιστικό χάρτη. Καινούρια σχήματα, συνέργιες, δομικές και προιοντικές μεταβολές στις εταιρείες και νέες εσωτερικές διαδικασίες έχουν ήδη συντελεστεί και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην μελλοντική εικόνα του κλάδου και τη σχέση του με τη διαμεσολάβηση και τους ασφαλισμένους.
Οι εταιρείες τα τελευταία δύο χρόνια προετοιμάζονται για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις, κεφαλαιακές, οργανωτικές και διοικητικές που ορίζονται μέσα από το Solvency IΙ, υιοθετώντας Ενδιάμεσες Κατευθυντήριες Γραμμές και τροποποιώντας ριζικά σε κάποιες περιπτώσεις τα μοντέλα λειτουργίας και τα προγράμματα τους.
Αυτές που θα βγουν «αλώβητες» μετά την εφαρμογή του κανονισμού θα διεκδικήσουν ακόμα πιο ενεργό ρόλο και μεγαλύτερα μερίδια έχοντας πλέον στη «φαρέτρα της επικοινωνίας» τους την ενισχυμένη φερεγγυότητα και διαφάνεια που απορρέει μέσα από την ευρωπαική οδηγία και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο κανονισμός περιορίζει την πιθανότητα χρεοκοπίας των εταιρειών σε 1 στις 200 και εισάγει διαδικασίες προληπτικής εποπτείας ανα τρίμηνο (επεμβαίνοντας όπου χρειάζεται με μέτρα εξυγίανσης), μην αφήνοντας στην ουσία τα πράγματα να πάρουν ανεξέλεγκτη τροπή για την αγορά και τους καταναλωτές, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Βασικός στόχος της Φερεγγυότητας είναι να προστατεύσει τους ασφαλισμένους και εναπόκειται στις εταιρείες και τους φορείς της αγοράς να «επικοινωνήσουν» προς τους καταναλωτές το νέο περιβάλλον και τα οφέλη του.
Με τα εχέγγυα της μεγαλύτερης αξιοπιστίας, την τεχνογνωσία και την εμπειρία ετών οι ασφαλιστικές θα διεκδικήσουν και τη συμμετοχή τους στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την υγεία, καλύπτοντας τα κρατικά «κενά» που δημιούργησαν τα λάθη του παρελθόντος και η οικονομική κρίση για τους πολίτες. Μέσα από συμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι ασφαλιστικές μπορούν να αποτελέσουν βασικό εταίρο της πολιτείας και να διασφαλίσουν τόσο την κάλυψη των αναγκών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία όσο και μέρος των συντάξεων των πολιτών.

Το 2016 ο κλάδος αναμένεται να σταθεροποιήσει τις δυνάμεις του και να προετοιμάσει το έδαφος για την μελλοντική του ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία και την αξιοποίηση της για την ενημέρωση και προσέλκυση πελατολογίου, αλλά και την αναβάθμιση των διαδικασιών και των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους συνεργάτες των εταιρειών. Η υιοθέτηση συστημάτων άμεσης πληρωμής ασφαλίστρων, λύσεων ηλεκτρονικών γραφείων, αναβαθμισμένων ιστοσελίδων που είναι εύχρηστες για τον καταναλωτή, direct ασφαλίσεων, εφαρμογών που μειώνουν τα ασφάλιστρα ή παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες προς τον καταναλωτή είναι μόνο η αρχή.

Εθνική Ασφαλιστική, Generali, ΑΤΕ Ασφαλιστική, AIG, Eurolife ERB, Μινέττα, Δύναμις και Arag: Στόχοι και προκλήσεις για τη νέα χρονιά και ο απολογισμός για το 2015

MAUROGALOS_SPUROS_ETHNIKI

Σπ. Μαυρόγαλος, Διευθύνων Σύμβουλος στην Εθνική Ασφαλιστική

Σπ. Μαυρόγαλος, Διευθύνων Σύμβουλος στην Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική πιστή στην πελατοκεντρική της φιλοσοφία και με σταθερό στρατηγικό προσανατολισμό την εδραίωση της ηγετικής της θέσης, μέσω της υγιούς και κερδοφόρας ανάπτυξης των εργασιών της, συνέχισε τη χρονιά που πέρασε να επενδύει συστηματικά για την πληρέστερη κάλυψη των ασφαλισμένων της και τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους.

Η επιτυχής-παρά την ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία-υλοποίηση των στόχων που είχε θέσει, σε συνδυασμό με την αξιοπιστία και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διαχρονικά τη διακρίνει, επιτρέπουν στην εταιρία να αισιοδοξεί για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα τη νέα χρονιά.

Και το 2016 η Εθνική Ασφαλιστική θα εργαστεί συστηματικά, επικεντρώνοντας τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της σε πέντε βασικούς άξονες.

Κατ’ αρχάς, αποκωδικοποιώντας τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες, θα συνεχίσει να εστιάζει στην ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων, ικανών να προσαρμόζονται στις διαφοροποιημένες απαιτήσεις και οικονομικές δυνατότητες των πελατών. Βαρύτητα θα δοθεί στην προσφορά νέων, καινοτόμων υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πελάτη σε όλα τα σημεία επαφής του με την εταιρία. Έχοντας ήδη σε εξέλιξη το μεγαλύτερο έργο πληροφορικής στην ασφαλιστική αγορά ύψους 10 εκατ. ευρώ, θα επιδιώξει την περαιτέρω αναβάθμιση των λειτουργιών της προκειμένου να ενισχύσει το βαθμό ευελιξίας της.

Η υποστήριξη των συνεργατών και των ασφαλιστών της είναι βασική προτεραιότητα, αφού αποτελούν κρίσιμο κρίκο στη σχέση με τους πελάτες της. Η εταιρία επενδύει στη σχέση μαζί τους, παρέχοντας την αμέριστη υποστήριξη της για την αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που τους προσφέρονται.

Φυσικά, κομβικής σημασίας για την Εθνική Ασφαλιστική είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, η συμβολή του οποίου στην επιτυχημένη πορεία της είναι καθοριστική. Κατά συνέπεια, κύριο μέλημά της είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση του μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης. Αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών της, υλοποιεί, ενδοεταιρικά, ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Εκπαιδευτικό της Κέντρο. Επίσης, συνεργάζεται με καταξιωμένους εκπαιδευτικούς φορείς καθώς και με εισηγητές που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, επιδιώκοντας να εμπλουτίσει την κουλτούρα των στελεχών της με νέες ιδέες και να την εναρμονίσει με το σύγχρονο περιβάλλον της ασφαλιστικής αγοράς. Επιπλέον, εστιάζει το ενδιαφέρον της στη βελτίωση και ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών της υλοποιώντας μία σειρά εντατικών εκπαιδεύσεων σε θέματα διοίκησης.

Το 2016 αναμφίβολα είναι έτος προκλήσεων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, η οποία περνά σε μια νέα εποχή που ορίζεται από το εξαιρετικά αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που θέτει η κοινοτική οδηγία Solvency II από 1/1/2016, ενώ ταυτόχρονα καλείται να κινηθεί με ταχύτατους ρυθμούς για να προσαρμοστεί στις πολυποίκιλες ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες του πελάτη, ενισχύοντας το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Τα περιθώρια ανάπτυξης που διαθέτει βεβαίως είναι σημαντικά και προς τούτο θα μπορούσαν μεταξύ άλλων να συμβάλουν η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις συντάξεις, αλλά και τη συνεργασία των δύο μερών, αφενός στον τομέα της υγείας και αφετέρου στον τομέα της περιουσίας.

Η Εθνική Ασφαλιστική, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία, αποτελεί την πρώτη επιλογή για τον πελάτη. Είναι επαρκώς προετοιμασμένη και θωρακισμένη, διαθέτοντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα της επιτρέψουν να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της νέας χρονιάς και να εξασφαλίσει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Στηριζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία, τη φερεγγυότητα, τους συνεργάτες και το ανθρώπινο δυναμικό της, θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς στον ασφαλιστικό κλάδο και να οραματίζεται ένα δημιουργικότερο αύριο.

Πάνος Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής της Generali Hellas

Πως εξελίχθηκαν οι ασφαλιστικές εργασίες το 2015 και τι προβλέπετε για το 2016;

DIMITRIOU_

Πάνος Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής της Generali Hellas

Το 2015 ήταν μία χρονιά γεμάτη προκλήσεις για την ελληνική ασφαλιστική αγορά η οποία ήρθε αντιμέτωπη με πρωτοφανή γεγονότα όπως η επιβολή ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων. Τα capital controls και ακόμη περισσότερο η καθυστέρηση της άρσης των περιορισμών ενόψει του 2016 επηρεάζουν αρνητικά και τις ασφαλιστικές εργασίες. Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα της παραγωγής ασφαλίστρων που ανακοινώνει σε μηνιαία βάση η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και τα οποία βαίνουν μειούμενα για μία ακόμη χρονιά.
Παρά τις έντονες αντιξοότητες η Generali Hellas επιβεβαίωσε, ωστόσο, την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών διατηρώντας την παραγωγή ασφαλίστρων στα περσινά επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα αύξησε σημαντικά την λειτουργική της κερδοφορία και τα κέρδη μετά φόρων. H Generali Hellas ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στις απαιτητικές συνθήκες της περιόδου καλύπτοντας με σύγχρονα και καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα σε προσιτό κόστος, τις ανάγκες του ασφαλισμένου. Η ορθότητα αυτής της στρατηγικής επιβραβεύτηκε από τους συνεργάτες της εταιρείας και τους καταναλωτές, όπως αποδεικνύεται και από τα μέχρι στιγμής παραγωγικά αποτελέσματα αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
Το 2016 θα είναι ένα έτος γεμάτο προκλήσεις και για τον ασφαλιστικό κλάδο. Πολλά θα εξαρτηθούν από τη πορεία της οικονομίας, την πορεία και το περιεχόμενο των αναγκαίων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό σύστημα και το σύστημα ασφάλισης υγείας αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Generali Hellas θα παραμείνει πιστή στην αποδοτική στρατηγική της παροχής καινοτόμων ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω ενός πολύ ικανά υποστηριζόμενου αποτελεσματικού δικτύου συνεργατών.

Ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούν οι εταιρείες ή τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η αγορά το 2016;

Αναμφίβολα, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ο ασφαλιστικός κλάδος στη χώρα μας το 2016 είναι η εφαρμογή της νέας κοινοτικής Οδηγίας Solvency II. Οι αλλαγές που αυτή επιβάλει είναι πολύ πιθανό να επιφέρουν αλλαγή πορείας για πολλές ασφαλιστικές εταιρείες της ελληνικής αγοράς. Ήδη παρατηρείται μια κινητικότητα από μετόχους τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή της Οδηγίας λειτουργεί προς την κατεύθυνσης της ομαλοποίησης της αγοράς και της ρύθμισης διαφόρων θεμάτων όπως ο μη υγιής ανταγωνισμός σε διαφόρους ασφαλιστικούς κλάδους- και κυρίως στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου. Έχοντας θέσει ένα υγιές κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, ο ασφαλιστικός κλάδος θα κληθεί επίσης να βρει νέους τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης ύφεσης που πλήττει την ελληνική οικονομία. Η λύση περνάει μέσα από την ενίσχυση της ασφαλιστικής παιδείας στη χώρα μας και την προσφορά πελατοκεντρικών αλλά και ουσιαστικών παροχών για τη νέα αγορά ασφαλιζόμενου κοινού η οποία διαμορφώνεται.

Είναι προετοιμασμένη η αγορά και η εταιρεία σας για την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου της Οδηγίας Solvency II;

Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό σε συνεργασία με την εποπτική αρχή προκειμένου το σύνολο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς να είναι έτοιμο να «υποδεχθεί» το νέο κανονιστικό πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει η ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από την Βουλή. Η Generali Hellas, από την πλευρά της, με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχει επιτύχει τα προηγούμενα χρόνια, την τεχνογνωσία που διαθέτει και την στήριξη ενός ισχυρού Ομίλου ανταποκρίνεται πλήρως στις αυξημένες απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας που εισάγει η κοινοτική Οδηγία.

Μπορεί η ασφαλιστική αγορά να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην υγεία και τη σύνταξη; Έχει ο ιδιωτικός τομέας τη δυνατότητα να στηρίξει μία σύμπραξη με το δημόσιο;

Η ασφάλιση είναι μία πράξη κάλυψης έναντι διαφόρων κινδύνων που απειλούν τον άνθρωπο, τις δραστηριότητες του και τα έργα του. Από το βάθος της ανθρώπινης ιστορίας ασφαλιστική κάλυψη παρείχαν μόνο ιδιωτικοί φορείς, στην συνέχεια προστέθηκαν και οι επονομαζόμενοι δημόσιοι ή κρατικοί φορείς. Συνεπώς και οι δυο φορείς είναι απαραίτητοι για να είναι σωστά ασφαλισμένη μια κοινωνία. Η συμπληρωματική σχέση των δυο συστημάτων είναι δεδομένη. Το ζητούμενο είναι να γίνει με συντεταγμένο τρόπο, προκειμένου να μην υπάρχει σπατάλη πόρων από την κοινωνία. Από την άποψη αυτή ο ρόλος της Πολιτείας είναι πολύ σημαντικός στην διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου λειτουργίας.

Πως σκοπεύετε να διατηρήσετε το πελατολόγιο σας και να διευρύνετε εργασίες; Σε ποιους τομείς θα εστιάσετε;

Η Generali Hellas ακολουθεί στρατηγική ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της, παρέχοντας καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, στηριζόμενη αποκλειστικά στην συνεργασία της με επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Ανάλογη θα είναι η στρατηγική της και το επόμενο έτος. Η εταιρεία έχει επενδύσει τα προηγούμενα χρόνια σε τρεις άξονες, την τεχνολογία- Digitalization, τα καινοτόμα προγράμματα και τις υπηρεσίες- Ιnnovation και στο υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης εξυπηρέτησης- Services.
Με ξεκάθαρο όραμα και στρατηγικό πλάνο, απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την παγκόσμια πολιτική του Ομίλου, η Generali Hellas θα συνεχίσει να επενδύει στους συγκεκριμένους τομείς και να διεκδικεί το μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί σε μια εταιρεία που συμπληρώνει το 2016, 130 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στο χώρο. Κλειδί για τη διατήρηση και τη διεύρυνση του υπάρχοντος πελατολογίου είναι η εστίαση στις αρχές της ταχύτητας, της απλότητας και της ευελιξίας που χαρακτηρίζουν τη νέα εποχή.

Ιορδάνης Χατζηιωσήφ, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΕ Ασφαλιστική

XATZIOSIF

Ιορδάνης Χατζηιωσήφ, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΕ Ασφαλιστική

Μπορεί η ασφαλιστική αγορά να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην υγεία και τη σύνταξη; Έχει ο ιδιωτικός τομέας τη δυνατότητα να στηρίξει μία σύμπραξη με το δημόσιο;

Η αναπόφευκτη ανατροπή του οικογενειακού προγραμματισμού, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, έχει θέσει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα θέματα που σχετίζονται με το ασφαλιστικό, τη σύνταξη και την υγεία. Δυστυχώς, το υφιστάμενο περιβάλλον όχι μόνο δεν παρέχει διεξόδους και απαντήσεις, αλλά αντίθετα επιτάσσει σημαντικές τομές και θυσίες από τους πολίτες, που αφορούν σε περικοπές συντάξεων, σε αύξηση εισφορών και σε εν γένει μείωση των παροχών. Στον αντίποδα, η Ασφαλιστική Αγορά που έχει ήδη δείξει την αντοχή της ακόμα και κάτω από τους περιορισμούς των capital controls, απαντά με υπηρεσίες και λύσεις που μπορούν να καλύψουν το κενό που αφήνει η δημόσια ασφάλιση, απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων και αποτελεί ίσως το μοναδικό αξιόπιστο καταφύγιο, για όλους. Σε εφαρμογή της προσυμβατικής και συμβατικής ενημέρωσης των πελατών και μέσω της αναλυτικής καταγραφής των αναγκών, των απαιτήσεων και των δυνατοτήτων κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου, οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της σύνταξης και της υγείας, μπορούν και κάνουν τη διαφορά παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και απαντήσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.
Έτσι, αντιπροσωπεύοντας με επιτυχία τον τρίτο πυλώνα της ασφάλισης, η Ασφαλιστική Αγορά αναδεικνύεται σε βασικό εταίρο για το Δημόσιο ώστε να τεθούν στέρεες βάσεις και να καθοριστεί ένα βιώσιμο πλαίσιο τόσο για το σύστημα υγείας, όσο και για το αναδιανεμητικό και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα στη χώρα μας.
Πρέπει λοιπόν να τονιστεί ότι, ο ιδιωτικός ασφαλιστικός τομέας που άλλωστε αποτελεί πηγή εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο και πόλο ανάπτυξης για την εθνική οικονομία, έχει και τη γνώση και την εμπειρία, ώστε να ανταποκριθεί σε κάθε κάλεσμα της Πολιτείας. Σε κάθε σχεδιασμό που στοχεύει στην εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος και στην ανάπτυξη του αγαθού της ασφάλισης και στη χώρα μας, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής οικογένειας στην οποία ανήκουμε.

Είναι προετοιμασμένη η αγορά και η εταιρεία σας για την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου;
Η εφαρμογή του Solvency II από την 1/1/2016 ασκεί ευθέως θετική επιρροή σε θέματα διαφάνειας, φερεγγυότητας και ενίσχυσης της αξιοπιστίας των Ασφαλιστικών Εταιρειών. Η κάλυψη των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων, η υιοθέτηση καλύτερων μοντέλων για το συνεχή υπολογισμό του κινδύνου (σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο), η καλύτερη οργάνωση και στελέχωση των εταιρειών, η καλύτερη παρακολούθηση (reporting), καθώς και η αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες, μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη της Ασφαλιστικής Αγοράς.
Για εμάς στην ΑΤΕ Ασφαλιστική η ομαλή μετάβαση και λειτουργία στο περιβάλλον του Solvency II, δεν αποτελεί προορισμό αλλά αφετηρία. Πρόκειται για ένα έργο που ξεκινήσαμε ήδη από το 2010 και που σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε εξασφαλίσει την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια, καθώς και τις κατάλληλες υποδομές, διαδικασίες και οργάνωση ώστε από την 1/1/2016 να παράσχουμε στους πελάτες και τους συνεργάτες μας ακόμα καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα.

Πως σκοπεύετε να διατηρήσετε το πελατολόγιό σας και να διευρύνετε τις εργασίες σας; Σε ποιους τομείς θα εστιάσετε;
Κεντρικό ρόλο στη στοχοθεσία μας καταλαμβάνει η συνεχής δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους Συνεργάτες και τους Μετόχους μας. Διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στο περιβάλλον του Solvency II, οι δράσεις μας στοχεύουν στην ανάπτυξη ποιοτικών ασφαλιστικών εργασιών με όχημα:
• Τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και υποστήριξης συνεργατών και πελατών, μέσω περαιτέρω της αυτοματοποίησης των εργασιών μας.
• Το σχεδιασμό μοναδικών-καινοτόμων ασφαλιστικών προγραμμάτων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση των Συνεργατών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής σε νέες αγορές.
• Την υλοποίηση στρατηγικής στοχευμένης ανάπτυξης με έμφαση στους Κλάδους της Σύνταξης-Αποταμίευσης και της Υγείας.
• Την υποστήριξη των φυσικών δικτύων και τη δημιουργία επιπλέον κινήτρων προς τους Συνεργάτες, επιβραβεύοντας την ποιοτική ανάπτυξη χαρτοφυλακίων.
Προάγουμε έτσι, ακόμα και εντός του ιδιαίτερα απαιτητικού περιβάλλοντος της οικονομικής κρίσης και των Capital Controls, το ανθρώπινο πρόσωπο και την εταιρική δήλωση «κοντά σας ό,τι κι αν τύχει»….

Πως εξελίχθηκαν οι εργασίες το 2015 και τι βλέπετε για το 2016;
Το 2015 αποτέλεσε μία χρονιά, που ξεκίνησε με σημαντικές προοπτικές για την Ασφαλιστική Αγορά. Δυστυχώς, η αναπτυξιακή τάση που είχε δημιουργηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο, επηρεάστηκε αρνητικά με την επιβολή των capital controls. Παρόλα αυτά, το θετικό στοιχείο που όλοι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε είναι η επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος για τα προγράμματα σύνταξης και υγείας, κυρίως λόγω των εξελίξεων που είτε συντελέστηκαν, είτε αναμένονται στο Ασφαλιστικό Σύστημα της χώρας μας.
Αντίστοιχα κατά το 2016 που ομολογουμένως είναι η χρονιά του Solvency II, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες και ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της σύνταξης και της υγείας, έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν την αξία της ασφάλισης και να οδηγήσουν το σύνολο της Αγοράς και πάλι σε πορεία ανάπτυξης.
Για την ΑΤΕ Ασφαλιστική το 2015 ήταν μία ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά κατά την οποία η Εταιρία συνέχισε, με ισχυρή παρουσία σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, να υλοποιεί στρατηγική προσαρμογής και στοχευμένης ανάπτυξης, με έμφαση στην κερδοφορία, στο καλό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, λόγω των capital controls πραγματοποίησε άμεσες ενέργειες υποστήριξης των Συνεργατών και των πελατών, ενώ ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων και τη ομαλή μετάβαση στο περιβάλλον του Solvency II. Αντίστοιχα, κατά το 2016, η ΑΤΕ Ασφαλιστική θα συνεχίσει με αναπτυξιακό κανονισμό πωλήσεων να επιβραβεύσει την ποιότητα σε χαρτοφυλάκια και συνεργασίες, ώστε τόσο οι Συνεργάτες όσο και οι πελάτες να απολαμβάνουν εμπειρία συνολικών και ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων.

 Giuseppe Zorgno, Country Manager της AIG σε Ελλάδα και Κύπρο

Ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούν οι εταιρείες ή τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η αγορά το 2016;

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. G. Zorgno

Giuseppe Zorgno, Country Manager της AIG σε Ελλάδα και Κύπρο

Η κρίση στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει την ασφαλιστική αγορά σε μεγάλο βαθμό, όπως άλλωστε και τους περισσότερους κλάδους. Η περίοδος αυτή έχει αποτελέσει μια σημαντική δοκιμασία για την αγορά μας, καθώς ανέδειξε την ευελιξία, την ετοιμότητα, την ανθεκτικότητα και τις αδυναμίες των εταιριών. Το 2016 θα είναι μια ακόμη χρονιά με προβλήματα, ωστόσο η ασφαλιστική αγορά καλείται να τα αντιμετωπίσει άμεσα χωρίς σε καμία περίπτωση να υποχωρήσει κι άλλο. Η πτώση του τζίρου σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα και την αστάθεια που επικρατεί στην αγορά, είναι βασικά ζητήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και για την επερχόμενη χρονιά οι εταιρίες. Επιπλέον, οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν πλέον την απαραίτητη ρευστότητα για να διαχειριστούν ένα απρόοπτο γεγονός ή ζημία και αντιλαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό τη σημασία της ασφάλισης. Συνεπώς, το στοίχημα της αγοράς είναι να δημιουργήσει έξυπνες και ευέλικτες λύσεις που θα καλύπτουν τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των ασφαλισμένων και θα ανταποκρίνονται ταυτόχρονα στις μειωμένες οικονομικές δυνατότητες της εποχής.

• Είναι προετοιμασμένη η αγορά και η εταιρεία σας για την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου;

Όπως αναφέρθηκα και παραπάνω, το 2016 θα είναι μια κρίσιμη χρονιά που θα επιφέρει σημαντικές εξελίξεις και μεταβολές στον κλάδο μας. Δεδομένου μάλιστα του οικονομικού περιβάλλοντος, όσοι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και ευέλικτοι, με παράλληλη συμμόρφωση με όσα ορίζουν οι εποπτικές αρχές, θα είναι κι αυτοί που θα βγουν κερδισμένοι. Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των εταιριών και ταυτόχρονα της αγοράς μας, θα διαδραματίσει η εφαρμογή του Solvency II με τις απαιτήσεις που αφορούν σε κεφαλαιακή επάρκεια, αποθεματοποίηση, οργανωτική δομή και διαδικασίες.
Επιπλέον, η AIG συνεχίζει να εστιάζει στην εταιρική διακυβέρνηση, που αποτελεί έναν από τους πέντε στρατηγικούς πυλώνες της. Η εταιρία βελτιώνει συνεχώς τα συστήματα και τις διαδικασίες της, ενώ ταυτόχρονα μέσα από αυστηρούς ελέγχους, συμμορφώνεται με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις.

• Πως σκοπεύετε να διατηρήσετε το πελατολόγιο σας και να διευρύνετε εργασίες; Σε ποιους τομείς θα εστιάσετε;

Το όραμα μας είναι να γίνουμε η ασφαλιστική εταιρία με τη μεγαλύτερη αξία για τους συνεργάτες, τους ασφαλισμένους, τους εργαζόμενους και την αγορά μας. Για το λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στους τομείς εκείνους στους οποίους είμαστε ανταγωνιστικοί και στους οποίους μπορούμε να προσφέρουμε τα μέγιστα σε συνεργάτες και ασφαλισμένους, τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και επίπεδο εξυπηρέτησης. Έπειτα, δεν επαναπαυόμαστε στην επιτυχία ενός προγράμματος, αλλά θα συνεχίσουμε, όπως και φέτος, να βελτιώνουμε ή να σχεδιάζουμε νέα προϊόντα που θα είναι προσαρμοσμένα στις σημερινές ανάγκες του καταναλωτή, αλλά και να εκσυγχρονίζουμε συνεχώς τις διαδικασίες μας για να είμαστε πιο αποδοτικοί και γρήγοροι στην εξυπηρέτηση μας.
Στο ίδιο επίπεδο, για την επόμενη χρονιά, θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε τόσο στα επιχειρηματικά όσο και στα καταναλωτικά προϊόντα και να αξιοποιούμε την παγκόσμια τεχνογνωσία και τοπική γνώση της αγοράς, ώστε να δημιουργήσουμε νέα προγράμματα ή να βελτιώσουμε τα υπάρχοντα.

• Πως εξελίχθηκαν οι εργασίες το 2015 και τι βλέπετε για το 2016;

Η μέχρι στιγμής πορεία της εταιρίας και οι ενδείξεις που έχουμε για το κλείσιμο της χρονιάς είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές.
Σε μια ακόμη δύσκολη χρονιά, όπως ήταν το 2015 για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα την παραγωγή μας, ελαφρώς μειωμένη βέβαια σε σύγκριση με το 2014, επιτυγχάνοντας όμως και φέτος τη βιώσιμη κερδοφορία, που είναι ένας από τους πέντε στρατηγικούς μας πυλώνες.
Στο ίδιο πλαίσιο και το 2016, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην πελατοκεντρική προσέγγιση, ενισχύοντας τις σχέσεις με τους συνεργάτες μας και παρέχοντας τα κατάλληλα πωλησιακά και εκπαιδευτικά εργαλεία με σκοπό να αναπτύξουν το χαρτοφυλάκιο τους. Επιπρόσθετα, θα επικεντρωθούμε στη λειτουργική απόδοση, με συνεχή βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών μας με στόχο να ανταποκρινόμαστε στις τρέχουσες ανάγκες των ασφαλισμένων μας. Παράλληλα, θα εξακολουθήσει να παραμένει προτεραιότητα η σωστή διαχείριση των κινδύνων και η προσαρμογή σε νέους νόμους και κανονισμούς, ενώ η εταιρία δε θα σταματήσει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, με συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της και αξιοποίηση των κατάλληλων ανθρώπων στις σωστές θέσεις. Αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω, η AIG θα συνεχίσει να προσφέρει υψηλής ποιότητας προγράμματα, πρωτοποριακά και καινοτόμα, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες.

Δημήτρης Τσεκούρας, Γενικός Διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος της Arag Hellas

Tsekouras_2015

Δημήτρης Τσεκούρας, Γενικός Διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος της Arag Hellas

Είναι προετοιμασμένη η αγορά και η εταιρεία σας για την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου;

H ασφαλιστική αγορά «έμαθε» να ζει με τα Capital Controls.Τη νέα χρονιά – το 2016 –θα πρέπει να γίνουν βήματα που θα φέρουν νέα ανάπτυξη στην αγορά και κατ επέκταση στην οικονομία.

Τα βήματα που θα φέρουν κατά την γνώμη μας αυτήν την νέα ανάπτυξη στην αγορά και κατ επέκταση στην οικονομία την νέα χρονιά (2016), είναι:

 Σε επίπεδο ευρύτερου περιβάλλοντος
• Εμπέδωση κλίματος πολιτικής σταθερότητας και κανονικής συνέχειας των πραγμάτων
• Απουσία νομοθετικών ή άλλων παρεμβάσεων που ανατρέπουν την οργανωτική δομή της κάθε επιχειρησιακής μονάδας
• Καλλιέργεια του αισθήματος ότι οι βίαιες και αιφνίδιες ανατροπές της καθημερινότητας στην ιδιωτική και επαγγελματική ζωή, πέρασαν
• Αποκατάσταση της τραπεζικής ομαλότητας
• Τέλος στο αίσθημα αβεβαιότητας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για τον πολιτικό προσανατολισμό της χώρας
• Φιλοεπενδυτικό κλίμα

 Σε επίπεδο αγοράς
• Έλλογη ανοχή στις νέες ρυθμίσεις του SOLVENCY
• Ξεκάθαροι κανόνες, ίδιοι για όλους
• Η ποιότητα από σύνθημα να γίνει δεσμευτική πρακτική
• Τέλος ο προς τα κάτω ανταγωνισμός σε υπηρεσίες και σε ασφάλιστρο που ενίοτε ευτελίζει τη ασφαλιστική δραστηριότητα
• Ενδυνάμωση της σχέσεως εμπιστοσύνης συνεργάτου – εταιρίας
• Ο πελάτης δεν έχει μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις

Πως σκοπεύετε να διατηρήσετε το πελατολόγιο σας και να διευρύνετε εργασίες; Σε ποιους τομείς θα εστιάσετε; Πως εξελίχθηκαν οι εργασίες το 2015 και τι βλέπετε για το 2016;

Στόχος της ARAG SE – υποκατάστημα Ελλάδας για το 2016 είναι η συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας, που άφησε εμφανή αποτυπώματα τις δύο προηγούμενες χρονιές, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου της ARAG SE για όλες τις χώρες που έχουμε παρουσία και για την Ελλάδα.

Πέραν όμως της ανάπτυξης σε ασφάλιστρα και πελάτες κυρίαρχο σημείο για εμάς είναι εξίσου τα ποιοτικά μας χαρακτηριστικά.

Η αποκλειστικότητα της ενασχόλησής μας με το κλάδο της Νομικής Προστασίας στην Ελλάδα, η διεθνής μας καταγωγή, η τεχνογνωσία και η πολύτιμη εμπειρία, μετά από 80 χρόνια στην Ευρώπη και πάνω από 40 χρόνια στην Ελλάδα, μας προσδιορίζουν ως τον συνεπή και αξιόπιστο ασφαλιστή ποιότητας με διακριτό και διακεκριμένο ρόλο στην αγορά μας.

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε ώστε να γινόμαστε πιο χρήσιμοι σε πελάτες και συνεργάτες.

Η συνταγή της επιτυχίας είναι η δική μας κάθε φορά βελτίωση και η εξέλιξη των ασφαλιστικών μας προϊόντων, που αποτελεί και εξέλιξη του κλάδου της Νομικής Προστασίας.

Σε εποχές κρίσης όπως αυτή που διανύουμε αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας σαν τον φορέα εκείνο που οφείλει να κάνει τους περισσότερο αδύνατους να αισθανθούν πιο δυνατοί.

Η αύξηση της διείσδυσης των κλασσικών αυτοτελών προγραμμάτων όπως η ΝΠ οχηματος – οικογενειας – επαγγελματιων αλλά και ο συνδυασμός προϊόντων Νομικής Προστασίας με άλλα ασφαλιστήρια συμβόλαια π.χ. επαγγελματικής ευθύνης προς πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων μεγάλων κατηγοριών ανθρώπων που τους αφορά όπως π.χ. ιατροι – μηχανικοι – ασφαλ. διαμεσολαβητες – λογιστες – διευθυντικα στελεχη – μελη διοικ. συμβουλιων κλπ. και τέλος η διείσδυση σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες των εργαζομένων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, με σημείο αιχμής τους ένστολους (αστυνομια – στρατιωτικοι – λιμενικοι – πυροσβεστες κλπ) και άλλα, προς κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων, είναι τα βασικά σημεία που θα στηριχθεί η εμπορική μας πολιτική το 2016.

Σ’ αυτά προσθέστε τα νέα καινοτόμα προϊόντα, όπως π.χ. Νομική Προστασία για τους ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ, για τους ΑΓΡΟΤΕΣ που σύντομα θα κυκλοφορήσει.

Τέλος η ανάπτυξη και η εξέλιξη της συμβουλευτικής νομικής προστασίας, σε συνδυασμό με την εξωδικαστικη επιλυση των διαφορών, είναι για εμάς σημαντικά κεφάλαια, που έχουν και θα έχουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των ασφαλισμένων μας.

Ν. Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Εκπαίδευσης, Eurolife ERB Ασφαλιστική

DELENDAS

Ν. Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Εκπαίδευσης, Eurolife ERB Ασφαλιστική

– Ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούν οι εταιρείες ή τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η αγορά το 2016;

Νομίζω ότι κεντρικό ζήτημα που θα αντιμετωπίσει η ελληνική ασφαλιστική αγορά τη νέα χρονιά, είναι να πείσει την ελληνική κοινωνία, αλλά και την πολιτεία, ότι είναι έτοιμη και ώριμη, ώστε να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την κοινωνική ασφάλιση. Αυτή άλλωστε είναι και η εθνική συμβολή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Κάθε εταιρεία μπορεί να έχει τις δικές της στρατηγικές και προτεραιότητες, εδώ όμως αναφέρομαι στην ασφαλιστική αγορά συνολικά. Παράλληλα, πρέπει να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι η ασφάλιση των δικών τους κόπων, των κόπων μιας ζωής, δηλαδή της κατοικίας και γενικότερα της περιουσίας τους, είναι πρώτιστη ανάγκη για τους ίδιους. Ζούμε σε μια σεισμογενή χώρα, η οποία στο πρόσφατο παρελθόν έχει υποστεί καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Είναι πραγματικά κρίμα για μια τέτοια «παράλειψη», κάποιοι να βρεθούν ενώπιον μιας αντικειμενικής αδυναμίας να καλύψουν την περίπτωση ενός τέτοιου κινδύνου. Μιλούμε άλλωστε για απολύτως προσιτά ασφάλιστρα.

– Μπορεί η ασφαλιστική αγορά να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην υγεία και τη σύνταξη; Έχει ο ιδιωτικός τομέας τη δυνατότητα να στηρίξει μία σύμπραξη με το δημόσιο;

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Από τη μια μεριά η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα ενώπιον μιας ομολογημένης αδυναμίας του δημοσίου να εκπληρώσει όχι μόνο στο απώτερο, αλλά και στο εγγύς μέλλον τις υποχρεώσεις του. Κι από την άλλη υπάρχει η ελληνική ασφαλιστική αγορά, η οποία προσαρμόζεται πλέον ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή Οδηγία Solvency II, δηλαδή έχει όλα τα εχέγγυα και τη δυνατότητα, τόσο από άποψη κεφαλαίων, όσο και αξιοπιστίας, να λειτουργήσει ουσιαστικά ως συμπληρωματικός παράγοντας στην κοινωνική ασφάλιση, για τη σύνταξη και την περίθαλψη. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν μπορεί, ασφαλώς μπορεί. Το θέμα είναι να συμφωνήσουμε όλοι ότι χρειάζεται συνέργεια της κοινωνικής ασφάλισης και της ασφαλιστικής αγοράς, προκειμένου να διασφαλίσουμε ως κοινωνία ότι και οι σημερινοί εργαζόμενοι, όταν έλθει η ώρα να συνταξιοδοτηθούν, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση, ενώ παράλληλα θα απολαμβάνουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο περίθαλψης.

– Είναι προετοιμασμένη η αγορά και η εταιρεία σας για την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου;

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της φερεγγυότητάς της. Ειδικότερα η Eurolife ERB Ασφαλιστική, έχει αναγάγει, εδώ και καιρό, σε κεντρική της προτεραιότητα τη προσαρμογή της στο νέο πλαίσιο, με παράλληλη διασφάλιση της κεφαλαιακής της επάρκειας, ώστε να είναι σε θέση όχι μόνο να αποζημιώνει γρήγορα, αλλά και να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων που έχουν συμβεί, και για τους οποίους ο πελάτης μας έχει ασφαλιστεί. Η Eurolife ERB Ασφαλιστική μπορεί σήμερα με υπερηφάνεια να πει ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια της είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που ζητεί η οδηγία Solvency II. Θυμίζω μάλιστα ότι η νέα ευρωπαϊκή αυτή οδηγία θα αρχίσει να ισχύει από το 2016, ενώ ακόμα βρισκόμαστε στις απαιτήσεις της Solvency I, που έχει χαμηλότερες απαιτήσεις. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική, σχεδιάζουμε σε βάθος χρόνου, προγραμματίζουμε εγκαίρως κι έτσι είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει.

Πως σκοπεύετε να διατηρήσετε το πελατολόγιο σας και να διευρύνετε εργασίες; Σε ποιους τομείς θα εστιάσετε;

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική έχει ως προτεραιότητα την κάλυψη όλων των βασικών αναγκών των πελατών της, με προγράμματα value for money. Στα προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου, θέλουμε να προσθέσουμε προγράμματα unit linked, όταν αρθούν οι σχετικοί περιορισμοί. Στη υγεία, συνεχίζουμε την συνταγή που ακολουθούμε, βελτιώνοντας τα προγράμματά μας ή ενισχύοντας τις λύσεις που προσφέρουμε. Στόχος μας είναι να κάνουμε το ίδιο και για την ασφάλιση επιχειρήσεων. Πρόσφατα αναμορφώσαμε πλήρως τα προγράμματα κατοικίας της εταιρείας μας, ώστε να καλύπτουν όλους τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας, με ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα.. Τέλος στην ασφάλιση αυτοκινήτου, θα συνεχίσουμε να είμαστε συνεπείς στην πολιτική μας για στόχευση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών, καθώς η λογική των οριζόντιων μειώσεων τιμολογίων δεν μας εκφράζει.

– Πως εξελίχθηκαν οι εργασίες το 2015 και τι βλέπετε για το 2016;

Οι εργασίες μας το 2015, επηρεάστηκαν αναμφισβήτητα από τα capital controls, κυρίως σε ότι αφορά τα προγράμματα δημιουργίας κεφαλαίου εφάπαξ ασφαλίστρου, εγγυημένου επιτοκίου και unit linked, που αποτελούν παραδοσιακά ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής μας. Πέραν αυτού, αλλά και της προγραμματισμένης αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου αυτοκινήτου, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες κινούνται πολύ ικανοποιητικά, με ένα πολύ δυνατό μάλιστα τελευταίο τετράμηνο.

Στόχος μας για το 2016, είναι να επανέλθουμε τουλάχιστον στα επίπεδα παραγωγής του 2014, ώστε να αποτελέσει το 2015, λόγω των capital controls, μία «παρένθεση» στην αύξηση των μεγεθών μας, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Γεώργιος Καλπάκος, Οικονομικός Διευθυντής της Δύναμις Ασφαλιστική

Ο Διοικητικός και Οικονομικός Διευθυντής της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, Γεώργιος Καλπάκος

Ο Διοικητικός και Οικονομικός Διευθυντής της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, Γεώργιος Καλπάκος

Ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούν οι εταιρείες ή τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η αγορά το 2016 ;

Το 2016 η αγορά έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ρευστότητας, που έχουν δημιουργήσει οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς και την διόγκωση των φόρων, μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικής αβεβαιότητας και προβληματικών αποδόσεων στην διαχείριση των κεφαλαίων.

Το 2016 προβλέπεται ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για όλους και αυτό αποτελεί συνέχεια των δυσκολιών των τελευταίων χρόνων.
Η συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας και κατ’ επέκταση ο περιορισμός του διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών, προδιαγράφουν τις επιπτώσεις στην ασφαλιστική αγορά.

Είναι λογικό, λοιπόν, οι εταιρείες να επαναπροσδιορίζουν τις πολιτικές τους, καθώς και τους στόχους τους, ώστε να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

Είναι προετοιμασμένη η αγορά και η Εταιρεία σας για την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου;

Παρά τις όποιες δυσκολίες, η αγορά εξ ορισμού, βρίσκει πάντα τρόπους προσαρμογής και εξέλιξης.

Μιλώντας για την εταιρία μας «ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ» επιτρέψτε μου να πω ότι τα καλά “σκαριά”, αλλά και οι άξιοι καπετάνιοι δείχνουν την αξία τους στους δύσκολους καιρούς.
Με γνώμονα την ιστορία μας, τις αξίες μας, το ικανό στελεχιακό δυναμικό, τους συνεργάτες μας και όλους εκείνους που μας εμπιστεύονται, κινούμαστε ήδη εντός του “κανονιστικού πλαισίου”, θέτοντας στο κέντρο της όλης προσπάθειάς μας την διασφάλιση των ασφαλισμένων και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πως σκοπεύετε να διατηρήσετε το πελατολόγιο σας και να διευρύνετε εργασίες ; Σε ποιους τομείς θα εστιάσετε;

Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας, σε συνδυασμό με το όραμά μας, που είναι χαρακτηριστικά προσανατολισμένο στην συνέπεια, την υπευθυνότητα, την σιγουριά και τον “πολιτισμό στην ασφάλιση”, επιδιώκουμε την ποιοτική αναβάθμιση των εργασιών και όχι στην ανεξέλεγκτη διεύρυνση των εργασιών.

Σταθεροί λοιπόν στο όραμά μας και στις αξίες μας, εστιάζουμε στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, την μηχανογραφική και τεχνολογική αναβάθμιση και αποτελεσματικότητα και την διατήρηση των πολύχρονων σχέσεων συνέπειας με τους συνεργάτες μας.

Πως εξελίχθηκαν οι εργασίες το 2015 και τι βλέπετε για το 2016;

Το 2015 εξελίχθηκε κερδοφόρο ως προς το αποτέλεσμα και επιτυχές ως προς όλες τις επιταγές της Εποπτικής Αρχής και του Solvency II.

H «ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ» μέσα στο 2015 αναβαθμίστηκε τόσο σε τεχνολογικό εξοπλισμό, επενδύοντας σε νέο μηχανογραφικό σύστημα, όσο και στην κανονιστική της λειτουργία.

Το 2016 αν και προβλέπεται δυσκολότερο από το 2015, καθόσον η ύφεση στην οικονομία θα παραμείνει, βρίσκει την Εταιρεία μας να έχει επιτύχει διαχειριστική αποτελεσματικότητα και λειτουργική δυνατότητα, που της επιτρέπει να αισιοδοξεί για αύξηση της παραγωγής και διατήρηση της κερδοφορίας.

Μανώλης Γκατζόφλιας, Διευθυντής Marketing στην Ευρωπαική Ένωσις Ασφάλειαι Μινέττα

– Ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούν οι εταιρείες ή τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η αγορά το 2016;
Τα προβλήματα τα οποία καλείται να διαχειριστεί η αγορά είναι πολλά. Οι δυσμενεις οικονομικές συγκυρίες, οι οποίες δυσχερένουν την κατανόηση από πλευράς των καταναλωτών της συμβολής της ασφαλισης. Ειδικότερα σε αυτές τις περιόδους, των ισχνών αγελάδων, η ασφάλιση είναι ισως η μοναδική εξασφάλση της υγείας και της περιουσίας. Τα capital controls θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα προβλημα όσο οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν με «φόβο» από τη μία μεριά την χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και οι τράπεζες από την άλλη τις εκδίδουν φειδωλά. Η έλλειψη νέων επενδύσεων και η δυστοκία των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν σε ένα ευμεταβλητο οικονομικό περιβάλλον.
Μπορεί η ασφαλιστική αγορά να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην υγεία και τη σύνταξη; Έχει ο ιδιωτικός τομέας τη δυνατότητα να στηρίξει μία σύμπραξη με το δημόσιο;

Η ασφαλιστική αγορά προσέφερε και προσφέρει προγράμματα ασφάλισης ζωής υγείας και σύνταξης αναλόγως των αναγκών του κάθε καταναλωτή. Με το ισχύον πλαίσιο, η νοσηλεία ακόμη και σε δημόσιο νοσοκομείο ειδικότερα αν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο προς το ταμείο ασφάλισης φθάνει σε δυσθεώρητα επιπεδα. Οι περικοπές στις συντάξεις είναι συνεχής. Πιστεύουμε ότι με τα κατάλληλα κίνητρα από πλευράς του δημοσίου οι καταναλωτές θα στραφούν ακόμη περισσότερο στην ιδιωτική ασφάλιση
Είναι προετοιμασμένη η αγορά και η εταιρεία σας για την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου;
Η εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισιου είναι μία επίπονη και κοστοβόρα εργασία. Φαίνεται ότι η Ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι κατάλληλα προετοιμασμένη. Η Εταιρία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ανταπεξέλθει στις επιταγές του Solvency II, ώστε να σταθεί δίπλα στους συνεργάτες της διαμεσολαβητές και πελάτες με συνέπεια όπως πραγματοποιεί περισσότερα από σαράντα χρόνια τώρα.
Πως σκοπεύετε να διατηρήσετε το πελατολόγιο σας και να διευρύνετε εργασίες; Σε ποιους τομείς θα εστιάσετε;
Η Εταιρία μας πλέον της δημιουργίας προγραμμάτων τα οποία περιλαμβάνουν καλύψεις οι οποίες είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ανάγκες, έχει επενδύσει και προχωραει σε νέες επενδύσεις στην τεχνολογία με στόχο την διευκόλυνση των εργασιών των συνεργατών μας και την εξυπηρέτηση των πελατών. Πέραν του δικτύου των συνεργαζομένων συνεργείων, τα οποία μόνο πλεονεκτήματα προσφέρουν στους πελάτες, της κάρτας προνομίων η οποία παρέχεται δωρεάν σε όλους τους ασφαλισμένους μας και προσφέρουν πολλές παροχές, διευκολύνσεις προσφέρονται μέσω της εφαρμογής Minetta Application και της ιστοσελίδας πληρωμής ασφαλίστρων σε άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας ενώ σύντομα νέες εφαρμογές οι οποίες αναπτυσσονται θα κοινοποιηθούν.
Πως εξελίχθηκαν οι εργασίες το 2015 και τι βλέπετε για το 2016;

Δυστυχώς η πορεία των εργασιών είναι πτωτική για το ασφαλιστική αγορά σαν σύνολο. Ο ακρατος ανταγωνισμός και τα μειωμένα ασφαλιστρα από τη μία, η δυσμενης οικονομικη συγκυρία και η έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης από την άλλη. Όπως γράψατε πρόσφατα και εσείς σε πρόσφατο αρθρο σας πολλοί προτιμούν να εξοφλήσουν π.χ. τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματός τους παρά να το ασφαλίσουν. Το ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών ήταν μακράν το μικρότερο στη Ευρώπη, έχει όμως μειωθει σημαντικά την τελευταία πενταετία. Αντίστοιχα συμβαίνει και στις επιχειρήσεις, οι ασφαλισμένες αξίες όποιων συνεχίζουν να ασφαλίζονται έχουν μειωθεί λόγω μείωσης αποθέματων κλπ. Πιστεύουμε ότι το 2016, η οικονομία θα σταθεροποιηθεί, η ανάγκη της ασφάλισης θα γίνει αντιληπτή και ο υπολογισμός των ασφαλίστρων θα γίνει ορθολογικότερος