Ζητούνται επικουρικοί γιατροί.

Η πρόσκληση αφορά σε: α) Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου με την ιδιότητα θητεία και β) Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου.
Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 14-10-2015 έως και 29-10-2015.
Επισυνάπτονται η Πρόσκληση και οι σχετικές Αιτήσεις:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 10ος 2015

Αίτηση επί ΘΗΤΕΙΑ

Αίτηση ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΠΗΓΗ: virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*